UC AB:s ägare bidrar till att skapa ny nordisk kreditinformationsaktör

Det börsnoterade finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto Group Plc (Asiakastieto) har träffat avtal med samtliga ägare i UC AB (UC) om att förvärva UC för 3,5 miljarder kronor. Swedbank äger 20 procent av aktierna i UC, som till idag betraktats som ett intressebolag, och kommer att erhålla 1 765 669 aktier i Asiakastieto, motsvarande 7,4 procent av bolaget, samt 200 miljoner kronor kontant. Swedbanks ägande i den nya koncernen är långsiktigt.

För Swedbank innebär försäljningen en realisationsvinst på omkring 670 miljoner kronor som förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018 (baserat på Asiakastietos aktiekurs per den 23 april 2018 och aktuell EUR/SEK-valutakurs). Samgåendet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

UC och Asiakastieto kommer tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus. Den nya koncernen är noterad på NASDAQ i Helsingfors. De båda företagen har redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma värderingar och en gedigen historisk utveckling. Sammanslagning förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad.

För mer information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank +46 72 740 63 38

Josefine Uppling, presschef, Swedbank +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar