Uppdatering av Swedbank Economic Outlook: Svensk ekonomi – bostadsmarknaden stabiliseras

Svensk ekonomi gynnas av en god tillväxt i omvärlden. Exporten och industriproduktionen har tagit fart. Sysselsättningen, investeringarna och hushållens konsumtion växer i god takt, understödd av låga räntor och expansiv finanspolitik. De senaste månaderna har vi dock sett en märkbar dämpning av prisökningarna på bostadsmarknaden, något som skapar oro för fallande priser.

Drivkraften i svensk ekonomi håller på att flyttas från inhemsk efterfrågan till exportdriven industriproduktion. Under 2018 kommer en stark arbetsmarknad, i kombination med höjda barnbidrag och sänkt pensionärsskatt, att bidra till att nominella disponibla inkomster stiger nära fem procent. Tillväxten i svensk ekonomi väntas dock växla ned något, från dagens ca tre procent till runt två procent 2019.

Bostadsmarknaden stabiliseras
Ett högt sparande, måttlig ökningstakt i sysselsättningen och en inflation som dämpar reallöneutvecklingen bidrar till att dämpa tillväxten framöver. Dessutom dämpas tillväxten av att bostadsinvesteringarna inte kommer att fortsätta i lika hög takt de kommande åren.

– Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta. För landet som helhet förväntar vi oss i stort sett oförändrade priser, plus/minus fem procent, beroende på marknad och typ av objekt. En stark arbetsmarknad, stigande disponibla inkomster och en stark befolkningsökning motverkar dock en större nedgång i priserna överlag i landet, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Amorteringskrav och ökat byggande främsta orsakerna till stabiliseringen
Amorteringskravet som infördes 2016 har haft en dämpande effekt på prisökningarna, främst i storstadsregionerna. Detta var väntat och skapar en mer långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt har byggandet ökat kraftigt och utbudet av nyproducerade bostäder är stort. Men nyproduktionen domineras av relativt dyra bostadsrätter och hyresrätter och bristen är fortsatt stor när det gäller billigare hyresrätter.

– Bostadsmarknaden kommer att fortsätta vara i fokus den närmaste tiden. Ett prisfall på 15-20 procent skulle få en tydlig negativ påverkan på svensk ekonomi med lägre tillväxt och stigande arbetslöshet som möjliga konsekvenser. Det är därför viktigt att politiker går varsamt fram med nya åtgärder som skärpta amorteringskrav och nedtrappade ränteavdrag, säger Anna Breman.

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/seo

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta.
Anna Breman, chefekonom Swedbank