Valberedningen inför årsstämman 2019

Swedbanks årsstämma kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019 i Stockholm. Valberedningen består av följande personer: Lennart Haglund, utsedd av ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter, tillika valberedningens ordförande; Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen Folksam; Ramsay Brufer, utsedd av Alecta; Johan Sidenmark, utsedd av AMF; Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna; Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB.

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2019 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen, övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 8 januari 2019 antingen via e-post under adress valberedningen@swedbank.se, eller brev under adress Valberedningen c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, Group Legal, 105 34 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn 070-557 51 29
Gabriel Francke Rodau, koncernkommunikationschef, tfn 08-585 921 07

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar