Vårbudgeten 2018: Så påverkar politiken hushållens plånböcker

I år är det valår och regeringen och oppositionspartierna börjar nu presentera sina olika satsningar och förslag. Många av de politiska förslagen påverkar hur mycket hushållen får kvar i sina plånböcker. Hur har hushållens ekonomi utvecklats historiskt och hur stor roll spelar politiken? Swedbanks analys visar att lönehushållen har fått 40 procent och pensionärer runt 20 procent mer kvar i plånboken under de senaste 15 åren. [1]

Idag lämnar regeringen sin vårbudget till riksdagen. I vårbudgeten återfinns riktlinjerna för den ekonomiska politiken, och därmed också det ekonomiska reformutrymmet till förändringar framöver.

- För grupper med lägre ekonomiska marginaler spelar politiska beslut större roll än för andra, till exempel för pensionärer, arbetslösa och många barnfamiljer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Politiska reformer spelar roll för storleken på hushållens plånböcker oavsett vem som styr landet. Från 2003 fram till idag, alltså på 15 år, har alla hushållstyper fått mer i plånboken.

Lönehushållens inkomster upp med 40 procent på 15 år
Reala löner och pensioner [2] har sedan 2003 ökat, men den reala disponibla inkomsten, det vill säga inkomst efter skatt och inklusive bidrag, har ökat ännu mer för vissa grupper. De som arbetar har fått 35-45 procent mer i plånboken, och pensionärerna har ökat sina inkomster med 16-23 procent.

- Det innebär 13 000-20 000 kronor mer att röra sig med per månad för en tvåbarnsfamilj. En ensamstående förälder eller ett enpersonshushåll har runt 7 000 kronor mer och en pensionär 1 700-2 400 kronor mer i plånboken varje månad jämfört med för 15 år sedan, fortsätter Arturo Arques.

Att den disponibla inkomsten ökar mer än löner och pensioner beror främst på politiska förändringar, såsom skattesänkningar och bidragshöjningar, under perioden.

Barnfamiljer och pensionärer är vinnarna 2018
Mellan 2017 och 2018 var realinkomsterna före skatt i stort sett oförändrade för lönehushållen och garantipensionären. För pensionärer med inkomstpension och för arbetslösa minskade dock realinkomsten med 1-2 procent. Den disponibla inkomsten ökade med två procent för barnfamiljer och pensionärer.

- Den disponibla inkomsten ökade till följd av höjt barnbidrag, höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer. Utan de förändringarna hade dessa grupper gått plus minus noll eller till och med fått mindre kvar i plånboken jämfört med föregående år, fortsätter Arturo Arques.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                     www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38        www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Analys i reala termer, utifrån Swedbanks typhushåll.
[2] Löner och pensioner justerade för inflation. Om lönerna ökar med två procent och inflationen under samma period är två procent blir reallöneutvecklingen 0 procent.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

För grupper med lägre ekonomiska marginaler spelar politiska beslut större roll än för andra, till exempel för pensionärer, arbetslösa och många barnfamiljer.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna