Vi deltidsarbetar men vet inte hur pensionen påverkas

Nästan hälften av svenskarna har under någon del av sitt arbetsliv arbetat deltid, men över hälften av befolkningen vet inte hur det påverkar den framtida pensionen. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.[1]

- Nästan hälften av svenskarna jobbar deltid någon gång under sitt arbetsliv, bland de yngre (20-29 år) är det så många som sex av tio. Att över hälften av befolkningen inte vet hur den framtida pensionen påverkas av deltidsarbete är inte bra. Särskilt som deltidsarbete verkar bli allt vanligare på arbetsmarknaden, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Stora skillnader i deltidsarbete mellan män och kvinnor
De som fyller 65 år under 2018 omfattas fullt ut av det nya pensionssystemet, vilket innebär att pensionen bygger på livsinkomsten, det vill säga inkomsten under hela arbetslivet. I det tidigare systemet grundades pensionen på de 15 bästa inkomståren [2] När pensionen grundas på hela livsinkomsten kan deltidsarbete få stor negativ effekt.

Knappt två tredjedelar (63 procent) av kvinnorna har arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv, bland männen är andelen en knapp tredjedel (30 procent). Det innebär att 47 procent av svenskarna arbetar eller har arbetat deltid.

Deltidsarbete minskar pensionen
- Följden av att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid blir att de kommer att få en lägre pension, eftersom pensionen grundas på den totala livsinkomsten. För de unga gäller det att inte fastna i deltidsarbete utan försöka arbeta heltid. Det spelar väldigt stor roll för den framtida pensionen, fortsätter Arturo Arques.

Över hälften (55 procent) av svenskarna vet inte hur deltidsarbete påverkar pensionen. Kvinnor är mer insatta i deltidsarbetets påverkan än män, det är även de som i större omfattning arbetar deltid. I åldersgruppen 20-29 år saknar tre av fyra kunskaper om hur deltidsarbete påverkar pensionen. Det är också i den åldersgruppen deltidsarbete är vanligast.

Stor skillnad i pension men få kompenserar varandra
Trots att det i många fall är stor skillnad mellan framtida pensioner för gifta, sambos eller partners, så uppger över åtta av tio att de inte kompenserar varandra ekonomiskt. Det vill säga man för inte över pensionsrätter [3] eller sparar specifikt för den med lägre pensionsavsättning. Knappt var tionde kompenserar genom ett särskilt sparande och endast sex procent för över pensionsrätter.

- Det är synd att så få känner till att man kan föra över pensionsrätter till varandra. Det är ett väldigt bra sätt att förbättra pensionen för den i hushållet som tjänar minst. Ett sparande i den personens namn är också en bra lösning. Tänk då på att sparandet bör vara enskild egendom, vid händelse av skilsmässa, fortsätter Arturo Arques.

Tips:
  • Försök att arbeta heltid, deltidsarbete påverkar din framtida pension
  • Skiljer det mycket i inkomst mellan makar, sambos eller partners, se till att kompensera varandra ekonomiskt
  • Att föra över pensionsrätter är ett bra sätt att spara lite mer till den som har lägre inkomst
  • Om ni startar ett sparande för att kompensera inkomstskillnader, gör det som enskild egendom

För mer information
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38


[1] Undersökningen gjordes i januari 2017, i undersökningen deltog 3 000 personer.

[2] Det nya pensionssystemet har införts under en 20-årsperiod, under vilken de som har gått i pension har fått sin pension grundad på delar av båda systemen.

[3] Det innebär att den som tjänar mer kan föra över pensionsrätter för sin premiepension till make, maka eller partner. Avsättningen till premiepension är 2,5 procent av inkomsten. Det motsvarar en överföring värd 12 000 kronor före avgift vid en inkomst på 500 000 kronor.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

- Nästan hälften av svenskarna jobbar deltid någon gång under sitt arbetsliv, bland de yngre (20-29 år) är det så många som sex av tio. Att över hälften av befolkningen inte vet hur den framtida pensionen påverkas av deltidsarbete är inte bra. Särskilt som deltidsarbete verkar bli allt vanligare på arbetsmarknaden.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.