Om oss

TDC Förlag är ett av Sveriges främsta företag inom områdena telefonkataloger, professionella inköpskataloger, adressförsäljning och annonsbokning. TDC Förlag ägs av det i Danmark börsnoterade TDC Forlag A/S, tidigare Tele Danmark. Företaget har verksamheter i Sverige, Danmark och Finland och har cirka 1 200 anställda, varav 568 i Sverige. Nettoomsättningen ligger på över 1,8 miljarder svenska kronor. I Sverige ger TDC Förlag ut katalogerna FöretagsFakta, Lokaldelen, StorTele, ISO-Guiden och Sveriges Handelkalender. För mer information se www.tdc-forlag.se