Om oss

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder under lokala varumärken. Vi finns etablerade på drygt 200 verksamhetsställen och sysselsätter drygt 11 400 medarbetare. Genom att växa och samtidigt utveckla kvaliteten på våra tjänster erbjuder vi fler individer med funktionsnedsättning, eller på annat sätt utsatt situation, möjlighet till ett rikt och utvecklande liv. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.