Olika regler för bygglov försvårar för solelsproducenter

Sverige är ett föregångsland inom förnybar energi. Förutsättningarna för mer solel på villataken i vårt land är stora. År 2030 är det fullt möjligt att producera 10 % av Sveriges elbehov med energi från solen. Om vi ska nå dit behöver vi ta tag i de hinder som finns. Exempel är krångligt regelverk och otydlighet kring bygglovskrav för solceller, som ser olika ut i olika kommuner.

Två promille av vårt elbehov kommer från solen. Det kan jämföras med exempelvis Tyskland som redan har runt 7 % solel. Det finns runt 2 miljoner villor i Sverige och minst 500 000 har utmärkta förutsättningar för solel.

Telge Energi har genomfört en undersökning med hjälp av 194 solelproducenter. I undersökningen framgår, bland annat att 25 % av de som haft kontakt med sin kommun har varit tvungna att ha bygganmälan eller bygglov för godkännande att sätta upp solceller på eget villatak. Bygglov eller bygganmälan behövs inte i alla kommuner. Det framgår även av undersökningen att det också är olika regler i olika kommuner kring hur stor takyta som är godkänd för solcellsinstallation.

-          Det är otydliga regler och det ser olika ut beroende på var man bor i Sverige. Vi och Solelkommissionen vill se politiska beslut som gör att reglerna för installation av solceller blir mer lika i hela landet, säger Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi.

Idag har solelproducenter i Sverige skattereduktion. Skatteverket, istället för elhandelsbolagen, hanterar skattereduktionen. Först betalas full energiskatt, vid inköpet av el och långt senare kommer återbetalning av Skatteverket via deklarationen. Det är först vid deklarationstillfället som solelproducenten ser hela ersättningens totala värde för överskott som idag är 1,20 kr per kilowattimme vid avtal med Telge Energi. Om skattereduktionen istället finns med varje månad på elräkningen, skulle det ge en bättre överblick av den egna produktionen.

-          Solceller på ett villatak tar oftast bara en dag att installera och det är därför orimligt att 53 % av villaägarna i undersökningen fick vänta mer än fyra veckor på att få sätta upp dem. Det behöver överlag bli mycket enklare och tydligare för alla som vill producera sin egen solel, säger Petra Hallebrant vidare.

Fakta om undersökningen
Drygt 400 villaägare som är solelproducenter omfattades av undersökningen som resulterade i 197 svar.

Se sid 2 för mer fakta om undersökningen.

Fråga 1.
Vad krävde din kommun för att du skulle kunna installera solceller på ditt tak?

Bygglov                                                                      19 %
Bygganmälan                                                              6 %
Varken bygglov eller bygganmälan                           68 %
Annat                                                                           7 %

Fråga 2.
Hur lång tid tog det från inlämnad bygglovsansökan till beslut?
1 vecka                                                                    12 %
2 veckor                                                                   18 %
3 veckor                                                                   17 %
4 veckor eller mer                                                    53 %

För mer information, kontakta:
Anni Svensson, kommunikatör och presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: anni.svensson@telge.se

 

Om Telge Energi
Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 175 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 87 anställda. Kund för kund, kilowattimme för kilowattimme ska vi ersätta den smutsiga elen med ren el. Läs mer: www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är otydliga regler och det ser olika ut beroende på var man bor i Sverige. Vi och Solelkommissionen vill se politiska beslut som gör att reglerna för installation av solceller blir mer lika i hela landet.
Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi