Dela

Kontakt

 • Petra Hallebrant

  Kommunikations- och hållbarhetschef och Presskontakt


  Box 633 Storgatan 42 151 27 Södertälje
  +46 721 90 58 05
  +46 721 90 58 05
  http://www.telgeenergi.se/
 • Jonna Holmgren, Massiv PR

  PR-ansvarig


  070-888 05 02
 • Citat

  Det finns flera smarta elavtal som passar hushåll med olika förbrukning och riskprofil. Ungefär som bolån eller sparande. Rörligt elpris är ofta billigast i längden, men då får man vara beredd på att elräkningen varierar mer. Vill man gardera sig mot överraskningar är Vinteravtal ett bra alternativ. Då har man ett bundet avtal när priserna riskerar att bli som högst, samtidigt som man drar fördel av det rörliga elpriset resten av året.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Vill du ha full koll på din elräkning och har en större förbrukning under vintern rekommenderas ett vinteravtal där du betalar ett fast pris under de kallare vintermånaderna och rörligt pris resten av året. Just nu är det bra läge att teckna ett 3-årigt Krammärkt vinteravtal hos oss. Bor du i lägenhet och har lägre årsförbrukning kan ett rörligt elavtal vara ett bra alternativ.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Att välja 100% Svensk Vind motsvarar bara några kronor extra på elräkningen varje månad beroende på elförbrukning, men ger ett viktigt bidrag till den svenska vindkraftens utveckling.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Jag försöker inte få fler följare, jag försöker inspirera fler unga ledare, få fler att använda sin röst och sin passion så att vi alla kan jobba tillsammans för att förbättra världen.
  Xiuhtezcatl Martinez
  Vi instiftade Children’s Climate Prize för att uppmärksamma klimatkrisen i ett mer hoppfullt och positivt sammanhang och årets pristagare Xiuhtezcatl, gör just det. En sann förebild och inspiration för oss alla, barn som vuxen.
  Mats Fagerström, vd på Telge Energi
  Mats Fagerström, VD på Telge Energi som också är initiativtagare till priset
  Vi är mycket imponerade av juryns arbete och de finalister som juryn har utsett. Det visar att vår idé om att morgondagens klimathjälte faktiskt finns där ute stämmer. Jag känner mig hoppfull inför framtiden och för klimatet.
  När man arbetar med miljö- och klimatforskning är det viktigt att hela tiden beakta olika perspektiv, att på det här sättet uppmärksamma barn- och ungdomars insatser i miljöfrågan är viktig. Jag ser med tillförsikt och optimism på uppgiften att leda juryarbetet i jakten på nästa stora klimathjälte.
  Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och ordförande för juryn
  Det är otydliga regler och det ser olika ut beroende på var man bor i Sverige. Vi och Solelkommissionen vill se politiska beslut som gör att reglerna för installation av solceller blir mer lika i hela landet.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Att det inte finns ett Nobelpris för miljö och klimatforskning är anmärkningsvärt och därför vill vi med Children’s Climate Prize, engagera och inspirera nästa generation till storverk.
  Mats Fagerström, VD, Telge Energi
  - Badminton har haft en avgörande roll i mitt liv. Sporten, tränarna och teamet fanns där för mig under min uppväxt och gjort mig till den jag är idag. Jag avslutade min egen badmintonkarriär 2009 och då var jag världsrankad 65:a i dubbel tillsammans med Zhang Yi från Kina. Så det betyder mycket för mig att nu få möjligheten att göra en insats för nya talanger i sporten.
  Mats Fagerström, VD Telge Energi
  Vatten har nu strömmat in i fåran i en veckas tid. När kraftverket stängs så stannar vattnet av men vi har grävt så pass djupt så det ska alltid finnas vatten där även när det står still. Från mitten av juni räknar vi med att ha strömmande vatten konstant och vi har redan nu skymtat fiskstim och yngel i fåran och det bådar gott inför framtiden.
  Mikael Strömberg, projektledare på Vilhelmina Model Forest
  Med det här projektet vill vi visa att det är fullt möjligt att genomföra åtgärder i en av de stora norrlandsälvarna. Denna åtgärd minskar dessutom inte elproduktionen. Därför finns det ingen anledning att vänta med att börja minimera vattenkraftens negativa påverkan på sötvattenekosystemen.
  Mattias de Woul, sötvattenexpert på Världsnaturfonden WWF
  - Det här är mitt allra första jobb, förutom praktik på min pappas företag och jag trivs jättebra. Från början hade jag ingen tanke på att jobba som säljare, men jag fick en bra introduktion och det är kul att kunna hjälpa kunder att välja ett bra elavtal. Jag har bra kollegor och får sälja en bra produkt jag kan stå för, det är bland annat det som gör det så roligt.
  Joakim Rosén, säljare och el-rådgivare, Telge Energi
  Vi är stolta över barnen som deltog på Children´s Climate Conference 2015 och det de åstadkom tillsammans. Vi vill genom den här utställningen ge fler möjlighet att ta del av magin från de dagarna och inspireras. Det du gör är viktigt och även den minsta person kan förändra världen, det visade barnen på Children’s Climate Conference och det hoppas jag att barnen som besöker utställningen också kommer känna.
  Mats Fagerström, VD, Telge Energi
  Projektet visar att ett stort antal miljöförbättrande åtgärder är möjliga att genomföra och att en betydande andel av dessa inte påverkar själva vattenkraftsproduktionen.
  Lennart Gladh, expert på sötvatten, Världsnaturfonden WWF.
  Vattenkraften ska vara en långsiktigt hållbar energilösning, men då krävs att energibolag tar sitt ansvar. Att återställa torrfåran i Bullerforsen är bara ett av många projekt som vi i samarbete med WWF jobbar med. Vi hoppas kunna inspirera fler företag att göra den här typen av aktiviteter. Det är inte minst viktigt för kommande generationer att fiskbestånd och biologisk mångfald bevaras.
  Mats Fagerström, VD, Telge Energi
  Det är jättekul att solelen fortsätter att växa och vi tar gärna emot fler småskaliga solelsproducenter som vill sälja sitt överskott av solel till oss. Vi ser en enorm potential i solel som vi skulle kunna nyttja bättre med rätt förutsättningar och det fortsätter vi jobba för tillsammans med Solelkommissionen.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Förnybar energi är en viktig komponent för att trygga tillvaron för de mest utsatta av klimatets förändringar. Ambitionen är att ge fler människor tillgång till energi som är bättre för ekonomi, hälsa och klimat.
  Stefan Henningsson, klimatexpert, WWF
  Vi har sedan tidigare ett samarbete med WWF där vi bland annat jobbar tillsammans med ett viktigt projekt kring hållbar vattenkraft i Ångermanälven. Det här känns som ett bra komplement där vi kan följa hur en installation av solceller gör nytta för en skola på en plats som redan är hårt drabbad av klimatförändringar.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Jag kommer bra överens med mina kollegor och vi har en härlig teamkänsla. Ett bra team som hjälps åt, så jag tror alla som söker hit får möjligheten att utvecklas som både person och säljare.
  Celeste Elias, säljare och el-rådgivare, Telge energi
  Vi vill vara det schysstaste laget och då är det utmärkt med en schysst partner. För oss i BP som jobbar med ungdomar som ska utvecklas i en bra miljö känns det helt rätt med en ren elleverantör. Vi är också glada att våra lag har chansen att tjäna in pengar till lagkassan så att de kan åka på läger eller turneringar. Telge Energi är en samarbetspartner som delar vår värdegrund och är ett långsiktigt hållbart alternativ. Konceptet Klubbkraft är ett win-win koncept
  Ola Danhard, IF Brommapojkarnas klubbdirektör.
  Vi på Telge Energi drar vårt strå till stacken genom att sedan lång tid tillbaka bara sälja förnybar el från sol, vind och vatten. Vi hoppas såklart att fler elbolag följer efter och vi hoppas också att världens ledare enas om ett globalt klimatavtal i Paris eftersom det är helt nödvändigt. Vi sätter ned foten och deltar i Run For Your Life för att uppmärksamma frågan och uppmanar fler företag och privatpersoner att göra oss sällskap.
  Petra Hallebrant, Kundchef, Telge Energi
  Genom rapporten från vårt projekt i Ångermanälven vet vi nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter vad gäller såväl hållbar vattenkraft som fiskbestånd och biologisk mångfald. Nu vet vi vad som är möjligt att göra och även hur. I nästa steg kommer vi att jobba med ett av de konkreta åtgärdsförslagen och vi hoppas att fler aktörer vill vara med på tåget.
  Petra Hallebrant, Kundchef, Telge Energi
  Många vet att solenergi har en enorm potential i Sverige och att det beräknas vara en stor energikälla år 2050. Men hur solenergi och annan förnybar energi kommer att fungera och påverka oss är det svårare att förklara och till och med förstå. Vilka är då inte bättre att ge oss idéer och svar på det än nästa generation själva.
  Petra Hallebrant, Kundchef
  Det är positivt att det nu skjuts till större resurser för att stötta utbyggnaden av solel i Sverige. Hittills har Sveriges blivande solelproducenter fastnat i kön till investeringsstödet då budgeten inte har motsvarat antalet sökande. Nu räcker pengarna ett tag till och mindre fastighetsägare och privatpersoner får tydliga incitament att satsa på solceller.
  Johan Öhnell, styrelseordförande Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.
  Vi är oerhört glada över att få arbeta tillsammans med Telge Energi, vars framåtanda och mod vi beundrar.
  Anna-Carin Windahl, kommunikationsansvarig, 100% Förnybart
  Jag skulle vilja prova alla. Jag har en tomt i Norrland ”off-the-grid” och har länge planerat att bygga en självförsörjande koja och då är alla sjukt spännande!
  mekatronikern Andreas Hammar (känd från SVT Bolibompas program Mekatronik)
  Vi vill bidra till att förnybar energi byggs ut i snabbare takt än idag. Solen är en energikälla som vi tror starkt på inför framtiden. Ju mer vi ökar andelen ren el på elmarknaden, desto snabbare kan vi på sikt fasa ut fossila energikällor.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Solkartan används flitigt, i snitt besöks den av 600 personer per månad. Därtill märker vi ett ökat intresse från privatpersoner och företag som kontaktar energi- och klimatrådgivningen med frågor kring att producera solel.
  Niklas Jakobsson, energi- och klimatstrateg, Örebro kommun
  Vi vill göra det så enkelt som möjligt för mikroproducenter så att fler väljer att producera sin egen el och även sälja sitt överskott. Vår nya tjänst gör att man inte längre behöver bry sig om något av det administrativa krånglet. På så sätt hoppas vi ytterligare bidra till att främja ännu mer förnybar elproduktion.
  Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
  Studier kring potentialen med solenergi visar faktiskt att Sverige har goda möjligheter att producera stora mängder solel. Om vi exempelvis använder 25 % av taken i bra sollägen i Sverige skulle vi kunna producera 10 % av vårt elbehov med sol även i Sverige. Därför är det särskilt intressant att titta på solens potential en dag som denna då vi har partiell solförmörkelse i Sverige.
  Petra Hallebrant, Kundchef, Telge Energi
  Vi har bra solförhållanden och samma förutsättningar att producera lika mycket solenergi som Tyskland där solkraften motsvarar 5 kärnkraftverk. Ändå ligger Sveriges produktion bara på en nivå som motsvarar cirka 5 vindkraftverk.
  Petra Hallebrant, Kundchef, Telge Energi
  Det finns flera smarta elavtal som passar hushåll med olika förbrukning och riskprofil. Ungefär som bolån eller sparande. Rörligt elpris är oftast billigast i längden, men då får man vara beredd på att elräkningen varierar mer. Vill man gardera sig mot överraskningar är Vinteravtal ett bra alternativ. Då har man ett bundet avtal när priserna riskerar att bli som högst, samtidigt som man drar fördel av det rörliga elpriset resten av året.
  Petra Hallebrant, kundchef
  Förnybar energi och ren el är oerhört viktigt för att skapa en bättre värld. Jag lockades av Telge Energis position som uppstickare med en tydlig affärsmodell i en bransch med många jättar. Det ska bli riktigt spännande och kul att utmana de andra elbolagen och sätta Telge Energi och miljöfrågorna högt på agendan genom effektiv och innovativ kommunikation.
  Petra Hallebrant, tillträdande Kundchef, Telge Energi
  På elmarknaden finns fortfarande många soffliggare som inte tagit ställning för de förnybara energikällorna. Att ändra sina konsumtionsvanor är ett klimatarbete där individen kan göra stor skillnad. Jag uppmanar till mobilisering även i vardagen och byta till förnybar el och ett rent elbolag. Varför inte se elräkningen som en valsedel under supervalåret? Då kan nästa val bli redan imorgon. Hos oss får du ett kvitto på ditt klimatbidrag varje gång elräkningen dimper ned i brevlådan.
  Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi
  Kundernas perspektiv har varit centralt när vi utformat vår nya elräkning. Det här är inget jobb som görs av en ledningsgrupp i ett konferensrum. Att fråga kunderna hur de vill ha det är centralt för att lyckas. Vi är exempelvis väldigt tacksamma för vår Kundpanels kloka inspel och synpunkter när det gäller begriplighet kopplat till miljö.
  Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi
  Vi är oerhört glada över möjligheten att få arbeta tillsammans med Telge Energi, vars framåtanda och mod vi länge beundrat på avstånd. Bolaget har en tydlig vision om ett förnybart energisystem, ser möjligheterna det medför och har ett stort driv mot att göra skillnad. Det är värden vi uppskattar och helt igenom delar.
  Anna-Carin Windahl, 100% förnybart
  Vi tror att vårt fokus på att göra det enklare för alla elkunder att göra hållbara val, att göra samhällsnytta och samtidigt utmana och vara uppstickiga är nyckeln till vår framgång. I botten har vi en tydlig mission, vision, värderingar och affärsidé som går hand i hand med det vi kommunicerar.
  Mats Fagerström, VD Telge Energi
  Vinnare i den kategori vi gått till final i blev H&M och vi gratulerar både dem och Coop till ett bra och långsiktigt hållbart arbete.
  Mats Fagerström, VD Telge Energi
  Det känns mycket bra att kunna erbjuda studentrabatt på en produkt som alla behöver och som medför stor skillnad för miljön. Det här samarbetet uppmärksammar viktiga fakta och underlättar för studenterna att välja ren el.
  Tomas Hansson, Informationsansvarig, Mecenat AB
  - Vårt mål är att man sänker skatten på all förnybar elkonsumtion. Som elkund ska det vara billigare att göra ett miljövänligt elval. Precis på samma sätt som att man blir subventionerad om man väljer en miljövänlig bil.
  Anna Albinsson, Kundchef Telge Energi
  Vi är mycket glada över att Telge Energi engagerar sig i viktiga frågor i arbetet för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
  Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.
  - Det är otroligt kul att vi kan stärka upp vårt gäng med Niclas Öst som både är inriktad på att göra affärer och samtidigt har starkt kundfokus och förmåga att se frågor ur kundens perspektiv.
  Mats Fagerström, VD
  Det är otroligt roligt att vår duktiga Kundchef Anna Albinsson (också känd via bloggen Fru Watt - nominerad som en av Sveriges mest gröna bloggar 2012) får denna uppmärksamhet. Anna är strukturerad, drivande, nytänkande och har alltid våra kunder i fokus. Hon bryter ständigt ny mark i en konservativ bransch, dominerad av ett fåtal eljättar. Med glimten i ögat och alltid nära till ett skratt skapar hon engagemang bland våra medarbetare och en arbetsmiljö där människor trivs. Anna är en mycket duktig ledare och kommunikatör som är väl värd sin plats på listan.
  Mats Fagerström, VD, Telge Energi
  Enligt Energimyndigheten är solförhållandena i Sverige på många platser lika goda som i norra Tyskland, där utbyggnaden av solpaneler kommit mycket längre. Vi på Telge Energi har flera solproducenter sedan tidigare och vi hoppas att vårt samarbete med NAPS Sweden kan locka fler att bli småskaliga solproducenter. Ju mer förnybar energi vi får in i systemet, desto snabbare puttar vi ut den smutsiga elen.
  Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi
  Det skulle innebära ett stort klimatkliv framåt om Energimarknadsinspektionen, som Svensk Energi förespråkar, får ett utökat myndighetsuppdrag som liknar Smutselskollen. Då blir vi fler som hjälper kunderna att välja el utifrån klimatperspektiv.
  Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi
  Vårt mål är att man sänker skatten på all förnybar elkonsumtion. Som elkund ska det vara billigare att göra ett miljövänligt elval. Precis på samma sätt som att man blir subventionerad om man väljer en miljövänlig bil.
  Anna Albinsson, Kunchef Telge Energi
  Stabilare elpriser lugnar elkunderna. Men svenskarna fortsätter att oroa sig för just vinterperioden. 4 av 10 svenskar uppger att de är oroliga för elpriserna under vintern.
  Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp