El från solkraft om Södertäljeborna får välja

Report this content

Nya siffror från Telge Energi visar att solkraft är den populäraste energikällan när Södertäljeborna får säga sitt. Fyra av tio invånare i Södertälje ser helst att den el de själva konsumerar kommer från solkraft och 35 % ser solkraft som den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden.

Södertäljes lokala elbolag Telge Energi har tillsammans med Kantar Sifo gjort en djupdykning i Södertäljebornas inställning till solkraft. Undersökningen visar att solkraft är den energikälla som flest Södertäljebor (35 %) anser vara viktigast att satsa på inför framtiden. Hela 77 % av Södertäljeborna kan tänka sig att sätta upp solceller. 38 % föredrar att den egna elen kommer från solel.

Det är viktigt för oss att solkraftens potential tas tillvara just här i vårt område. Därför är det fantastiskt att se den starka lokala tron på solkraft. Runt 80 % av alla hushåll i området har oss som sitt elbolag och över 90 % av alla privatpersoner som har solceller på taket säljer sitt solelöverskott till oss. Av alla solcellsinstallationer vi har genomfört och planerar för 2021 är uppemot 50 % i Södertälje och Nykvarn, säger Johannes Boson VD på Telge Energi.

Hållbarhet är viktigt för Södertäljeborna

Undersökningen visar att hållbarhet är viktigt för Södertäljebor. Fler än hälften (56 %) av Södertäljeborna anger att det främsta skälet till att de kan tänka sig att sätta upp solceller är just hållbarhetsperspektivet. Hälften av invånarna i Södertälje (50 %) är dessutom beredda att betala mer för solceller som är mer hållbart producerade. Bland hela den svenska befolkningen anger 48 % hållbarhet som främsta skäl och 46 % att de kan tänka sig att betala mer för mer hållbart producerade solceller.

Många nya tak kan få solpaneler i Södertälje

7 % av Södertäljeborna i undersökningen svarar att de redan har satt upp solceller, men många tak står tomma. Idag har Södertälje och Nykvarns kommuner en bit över 1000 villaägare med solceller på taket varav över 90 % säljer sitt solelöverskott till Telge Energi. Bara i Södertälje finns en bra bit över 10 000 småhus varav många alltså har tomma tak med potential för installation av solpaneler.

- Vår uppgift är att hjälpa fler privatpersoner och företag att ta steget och installera egna solpaneler, till exempel genom att erbjuda mer ekonomisk rådgivning och attraktiva finansieringslösningar. Vi kommer självklart också att ha fortsatt fokus på vårt närområde så att så många som möjligt hoppar på soltåget, säger Niklas Holberg, chef för affärsområdet Sol på Telge Energi.

Telge Energi fortsätter att satsa på sol

Telge Energi arbetar sedan länge aktivt för att skapa bättre förutsättningar för utbyggnaden av solenergi i Sverige och för att öka efterfrågan på lokalt producerad solkraft. Idag utgör solkraft under 1 % av all el som matas in på elnätet i Sverige, men på Telge Energi är målbilden att den siffran ska vara runt 15 % inom 10 år. När det kommer till bolagets egen elmix så utgör solel hela 15 %. Under 2020 gjorde Telge Energi en satsning för att göra solcellsinstallationer till ett eget affärsområde med ansvar för hela processen från offert till färdig installation. Redan första året installerade Telge Energi 59 solcellsanläggningar och i år ser det ut att bli nästan en 100 % ökning. Under 2020 köpte bolaget en tredjedel av all handelsvolym med svenskproducerad solel som matas in på elnätet.

Telge Energi köper svenska ursprungsgarantier (UG) på den överskottsproduktion som mikroproducenterna säljer, vilket gör att bolagets övriga kunder kan teckna exklusiva avtal som garanterar svenskproducerad solel. Ett viktigt fokus framöver är att driva utvecklingen mot mer hållbara produkter, varav möjligheten att erbjuda Europatillverkade solpaneler är någonting som företaget undersöker närmare. Andra frågor som Telge Energi för närvarande driver är den högaktuella frågan om rätten till UG för mikroproducenter och avgiftsfria UG-konton. Även frågan om breddad skattereduktion för andelsägare, nationell plan för solelparker och att 500 kW-gränsen slopas är viktiga för bolaget.

För mer information:

Johline Lindholm
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58

Om undersökningen

Telge Energis undersökning om svenskarnas inställning till solel är genomförd i samarbete med Kantar Sifo 26-31 juli 2021. 1100 respondenter deltog i undersökningen varav 109 respondenter i Södertälje. I undersökningen finns det i ett extra urval en överrepresentation i antal svar från vuxna Södertäljebor i relation till hur många som skulle inkluderas i en riksrepresentativ undersökning med 1 000 svarande i den svenska allmänheten.

Om Telge Energi

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte vi priserna, sen kämpade vi mot kolkraften. Nu tar vi nästa kliv i att göra det enkelt för människor och företag att agera hållbart. Därför säljer vi el märkt med Bra Miljöval, satsar på svensk solkraft och arbetar för hållbar vattenkraft. Därför tjatar vi på politiker, utmanar vår bransch till förändring och stöttar ungas kamp för klimatet genom Children’s Climate Prize. Bland annat.

Prenumerera

Snabbfakta

Nya siffror från Telge Energi visar att solkraft är den populäraste energikällan när Södertäljeborna får säga sitt. Fyra av tio invånare i Södertälje ser helst att den el de själva konsumerar kommer från solkraft och 35 % ser solkraft som den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden.
Twittra det här

Citat

Det är viktigt för oss att solkraftens potential tas tillvara just här i vårt område. Därför är det fantastiskt att se den starka lokala tron på solkraft. Runt 80 % av alla hushåll i området har oss som sitt elbolag och över 90 % av alla privatpersoner som har solceller på taket säljer sitt solelöverskott till oss. Av alla solcellsinstallationer vi har genomfört och planerar för 2021 är uppemot 50 % i Södertälje och Nykvarn
Johannes Boson VD på Telge Energi
Vår uppgift är att hjälpa fler privatpersoner och företag att ta steget och installera egna solpaneler, till exempel genom att erbjuda mer ekonomisk rådgivning och attraktiva finansieringslösningar. Vi kommer självklart också att ha fortsatt fokus på vårt närområde så att så många som möjligt hoppar på soltåget
Niklas Holberg, chef för affärsområdet Sol på Telge Energi