• news.cision.com/
  • Telge Energi/
  • Yash Narayan 17 år från San Carlos, USA är sista finalisten att presenteras för Children’s Climate Prize 2021

Yash Narayan 17 år från San Carlos, USA är sista finalisten att presenteras för Children’s Climate Prize 2021

Report this content

Yash Narayan är 17 år och har utvecklat en app som heter DeepWaste. Med hjälp av AI-algoritmer hjälper appen till att klassificera olika sorters avfall för lättare källsortering. DeepWaste är den första AI-baserade mobilappen för avfallsklassificering, som kan användas av alla som har en smartphone, för att mildra klimatpåverkan. Yash uppmärksammas för sin smarta app som är både innovativ och lättillgänglig. Vem som står som vinnare av Children’s Climate Prize avslöjas måndag 8 november.

Varje år genereras över 2 miljarder ton fast avfall globalt, varav endast 34% återvinns, trots att 75% är avfall som skulle kunna återvinnas. Trots massiva investeringar för att utbilda allmänheten om korrekt avfallshantering har många ofta okunskap om vad de kan återvinna eller kompostera. Fel i avfallshanteringen kan leda till "behållarkontaminering" där ofta ett enda fel får en hel behållares avfall att hamna på en deponi. Detta felsorterade avfall genererar över 1,5 miljarder ton växthusgaser varje år, vilket bidrar nästan lika mycket till klimatförändringarna som alla bilar i USA. Yash ville hitta ett sätt att underlätta, tillgängliggöra och förenkla källsorteringen och kom på idén att använda en smartphone-app med artificiell intelligens (AI) för omedelbar och exakt avfallsklassificering. 

– Children’s Climate Prize ligger helt rätt i tiden då vi unga representerar den första generationen som står inför verkliga effekter av klimatförändringar och troligen de sista som kan göra något åt det. Jag är hedrad att vara finalist tillsammans med andra begåvade och engagerade ungdomar fast beslutna att hitta klimatlösningar. Det inspirerar mig att fortsätta arbeta och utveckla DeepWaste och jag hoppas kunna bekämpa klimatförändringar på en global skala, säger Yash Narayan.

DeepWaste är den första AI-baserade mobilappen för avfallsklassificering som kan användas direkt vid sophanteringen, av alla som har en smartphone. Tack vare appen, kan avfallet sorteras rätt och återvinnas, vilket i förlängningen bidrar till minskad klimatpåverkan. Tidigare fanns det ingen offentlig data tillgänglig för avfallsklassificering, därför konstruerade Yash appen genom att kontakta olika återvinningscentraler i USA för att samla in information. DeepWaste-användare kan sen själva ta en bild på avfallets etikett och ladda upp den till databasen som består av 1218 artiklar (396 komposterbara, 427 återvinningsbara, 395 deponier). Appen uppdateras för varje inmatningsbild som inte redan finns i databasen och utökas därmed konstant. En användare kan helt enkelt rikta sin mobilkamera till valfritt avfall och få omedelbar feedback inom ~ 100 ms. DeepWaste kan korrekt identifiera avfallsprodukter med hög noggrannhet, även när formen på föremålet har deformerats, till exempel skrynkligt papper, en krossad läskburk eller något så litet som en äppelkärna.

DeepWaste samarbetade nyligen med Trash for Peace, en ideell organisation som specialiserat sig på avfallshantering och som stöttar människor i social utsatthet som samlar skräp och burkar på gatan. Samarbetet stöttas finansiellt av US Department of Environmental Quality och möjliggör för DeepWaste att samla in och publicera en av de största databaserna i världen för avfallsklassificering i öppen källkod för att underlätta framtida forskning inom området. Yashs mål med DeepWaste är att minska felaktig avfallshantering med 1%, vilket i växthusgasutsläpp motsvarar att ta bort över 6,5 miljoner fossilfordon.

DeepWaste - Teknologi för bättre och mer exakt källsortering

Yash Narayan 17 år från San Carlos, USA

Varje år slängs det mycket osorterat skräp som deponeras eller bränns och därmed bidrar till utsläpp helt i onödan. Det är ett gigantiskt problem och utgör en utmaning för våra samhällen för att få till en fungerande bra avfallshantering. Rätt sorterat avfall blir till en resurs och utgör grunden för det cirkulära flödet av resurser. Det är en åtgärd som är helt nödvändig för att uppnå en mer hållbar konsumtion och är ett exempel på något som vi alla kan bidra till. En resurseffektiv cirkulär ekonomi kan upplevas som komplex och svår, men här har Yash med stor uppfinningsrikedom hittat en bra och intressant lösning. DeepWaste är ett imponerande projekt, självlärande, tillgängligt, skalbart, och utvecklingspotentialen är enorm. Yash och DeepWaste är helt rätt i tiden och bidrar till ökad medvetenhet och större kunskap.

Om Children's Climate Prize

Grundaren Telge Energi tog redan 2015 ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav för Christiana Figueres högsta chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö, och genom priset lyfta ungas röster och inspirera till handling. Det första Children’s Climate Prize delades ut 2016 till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez. Under 2020 instiftade Telge Energi även stiftelsen Children’s Climate Foundation för att skapa långsiktighet för priset.

Prisceremonin hålls årligen i november och de fem finalister som utsetts av årets namnkunniga jury har presenteras var för sig under september och oktober. Vinnarna av Children’s Climate Prize får då diplom, medalj och prispengar på 100 000 SEK för att fortsätta utveckla sina projekt. 

Läs om finalister i Children's Climate Prize 2021 här.

Kontakt på Telge Energi

Johline Lindholm, projektansvarig för Children's Climate Prize, Telge Energi
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Yash Narayan är 17 år och har utvecklat en app som heter DeepWaste. Med hjälp av AI-algoritmer hjälper appen till att klassificera olika sorters avfall för lättare källsortering. DeepWaste är den första AI-baserade mobilappen för avfallsklassificering, som kan användas av alla som har en smartphone, för att mildra klimatpåverkan. Yash uppmärksammas för sin smarta app som är både innovativ och lättillgänglig. Vem som står som vinnare av Children’s Climate Prize avslöjas måndag 8 november.
Twittra det här

Citat

Children’s Climate Prize ligger helt rätt i tiden då vi unga representerar den första generationen som står inför verkliga effekter av klimatförändringar och troligen de sista som kan göra något åt det. Jag är hedrad att vara finalist tillsammans med andra begåvade och engagerade ungdomar fast beslutna att hitta klimatlösningar. Det inspirerar mig att fortsätta arbeta och utveckla DeepWaste och jag hoppas kunna bekämpa klimatförändringar på en global skala
Yash Narayan, finalist i Children's Climate Prize 2021