Finalist Children's Climate Prize 2021, Yash Narayan 17 år från San Carlos USA


Projektet: DeepWaste - Teknologi för bättre och mer exakt källsortering - Yash Narayan, 17 år från San Carlos, USA - Juryns motivering: Varje år slängs det mycket osorterat skräp som deponeras eller bränns och därmed bidrar till utsläpp helt i onödan. Det är ett gigantiskt problem och utgör en utmaning för våra samhällen för att få till en fungerande bra avfallshantering. Rätt sorterat avfall blir till en resurs och utgör grunden för det cirkulära flödet av resurser. Det är en åtgärd som är helt nödvändig för att uppnå en mer hållbar konsumtion och är ett exempel på något som vi alla kan bidra till. En resurseffektiv cirkulär ekonomi kan upplevas som komplex och svår, men här har Yash med stor uppfinningsrikedom hittat en bra och intressant lösning. DeepWaste är ett imponerande projekt, självlärande, tillgängligt, skalbart, och utvecklingspotentialen är enorm. Yash och DeepWaste är helt rätt i tiden och bidrar till ökad medvetenhet och större kunskap.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Vi hjälper dig att göra smarta elval För oss på Telge Energi handlar allt om dig och hur vi kan underlätta i din vardag. Vi tycker att el ska vara enkelt och vill hjälpa dig göra smarta val på elmarknaden – oavsett om det gäller att välja rätt elavtal, se över din förbrukning eller installera solceller och laddboxar. Vår kundservice finns alltid nära till hands om du behöver hjälp eller rådgivning. Dessutom har vi en app som gör det enkelt att hålla koll på dagens elpriser, följa din elförbrukning och göra smarta val för att sänka din elräkning.