• news.cision.com/
  • Telge Energi/
  • Anjali Sharma från Melbourne, Australien är fjärde finalisten att presenteras för Children’s Climate Prize 2021

Anjali Sharma från Melbourne, Australien är fjärde finalisten att presenteras för Children’s Climate Prize 2021

Report this content

Anjali Sharma 17 år från Melbourne, Australien har fört en historisk grupptalan i den federala domstolen mot landets miljöminister. Den 27 maj 2021 beslutade Australiens domstol att miljöministern nu har “duty of care” i sin maktposition, vilket innebär en lagförändring och skapar ett prejudikat för framtida fall. Med mod, starka argument och en förmåga att mobilisera har Anjali visat vägen för fler ungdomar som driver liknande rättsfall runt om i världen. Anjali är den fjärde finalisten i årets Children’s Climate Prize, som grundades 2016 av elbolaget Telge Energi.

Miljöministern i Australien var nyligen på väg att godkänna Vickery Extension Project, en föreslagen kolgruva på landsbygden i New South Wales. En gruva, som under sin livstid, skulle bidra till ett utsläpp av 370 miljoner ton koldioxid och gräva upp 168 miljoner ton kol för export till Taiwan, Japan och Sydkorea. Utsläpp som skulle skada ungas framtid på planeten. Det här ville Anjali sätta stopp för och inledde en rättsprocess mot Australiens miljöminister tillsammans med sju andra studenter. Fallet togs upp i Australiens federala domstol.

- Det är en stor ära att vara finalist för Children’s Climate Prize och det visar att några av världens största institutioner och organisationer uppmärksammar ungas krav på mer klimatåtgärder. Institutioner som FN och Australiens federala domstol har hört våra röster, och nu också organisationer som Children’s Climate Foundation, säger Anjali Sharma. 

Den 27 maj 2021 konstaterade Australiens federala domstol att miljöministern verkligen har en “duty of care” i sin maktposition. Detta är en historisk dom och en stor förändring av klimaträttsliga tvister i Australien. Domstolen har ännu inte beviljat ett föreläggande men de har bjudit in ytterligare inlagor i den frågan. 

Nu står det dock klart att miljöminister Sussan Ley trots detta precis godkänt Whitehaven Coals Vickery gruvanläggning i NSW trots pågående rättsliga åtgärder. Godkännandet som kom den 16 september gör det möjligt för Whitehaven, en av landets största kolbrytare, att expandera kolgruvan så att den kan utvinna upp till 10 miljoner ton kol per år. Den här utvecklingen kommer som en överraskning mot bakgrund av den federala domstolens beslut att ministern är skyldig att inte skada framtiden för kommande generationer, särskilt med tanke på att ärendet är föremål för pågående rättsliga åtgärder. Ministeren har också beslutat att överklaga domen om "duty of care", vilket innebär att Anjali för närvarande arbetar med sitt juridiska team för att sammanställa fler bevis att lägga fram för domstolen.

- Det är tydligt nu att regeringens agerande halkar efter, och allt eftersom världen kommer närmare och närmare klimatförödelse, ökar trycket på stränga klimatpolicys och ambitiösa reduceringsmål. Regeringarna kan inte ignorera kravet på förändring mycket längre till, säger Anjali Sharma. 

Skulle ”duty of care” förbli lag finns det potential för ytterligare stämningar mot miljöministern, vilket öppnar upp för fler ärenden mot enskilda projekt. Children’s Climate Prize jury är imponerad över Anjalis mod och förmåga att mobilisera. Det är ingen enkel match att utmana fossilindustrins starka krafter.

Class Action Environment Minister - Tacklar klimatförändringar i rättssalen

Anjali Sharma, 17 år från Melbourne, Australien

Makthavare och ledare fattar alltför ofta beslut utifrån kortsiktiga ekonomiska överväganden även om det kan innebära stor negativ påverkan över längre tid. Resultatet kan innebära att framtida generationer får stå för kostnaderna. Anjali är ett färgstarkt exempel på den starka kraft som allt fler unga människor uppvisar för att uppnå förändring. Och som också visar hur unga med lagens hjälp kan utmana hela branscher och industrier. Anjalis förmåga att mobilisera är imponerande och representativ för ett växande fenomen i världen. Det krävs mod för att i ett fossilt tungt land som Australien utmana makten och de etablerade strukturer som finns och lyckas få till en “duty of care”. Anjali är en banbrytare av stora mått och fallet hon driver är historiskt i Australien. Hon är en inspiration för hur unga kan driva på för konkreta förändringar och är därmed en förebild för andra.

Om Children's Climate Prize

Grundaren Telge Energi tog redan 2015 ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav för Christiana Figueres högsta chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö, och genom priset lyfta ungas röster och inspirera till handling. Det första Children’s Climate Prize delades ut 2016 till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez. Under 2020 instiftade Telge Energi även stiftelsen Children’s Climate Foundation för att skapa långsiktighet för priset.

Prisceremonin hålls årligen i november och de fem finalister som utsetts av årets namnkunniga jury presenteras ytterligare och var för sig under september och oktober. Vinnarna av Children’s Climate Prize får då diplom, medalj och prispengar på 100 000 SEK för att fortsätta utveckla sina projekt. 

Kontakt på Telge Energi

Johline Lindholm, projektansvarig för Children's Climate Prize, Telge Energi
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Anjali Sharma 17 år från Melbourne, Australien har fört en historisk grupptalan i den federala domstolen mot landets miljöminister. Den 27 maj 2021 beslutade Australiens domstol att miljöministern nu har “duty of care” i sin maktposition, vilket innebär en lagförändring och skapar ett prejudikat för framtida fall. Med mod, starka argument och en förmåga att mobilisera har Anjali visat vägen för fler ungdomar som driver liknande rättsfall runt om i världen. Anjali är den fjärde finalisten i årets Children’s Climate Prize, som grundades 2016 av elbolaget Telge Energi.
Twittra det här

Citat

Det är tydligt nu att regeringens agerande halkar efter, och allt eftersom världen kommer närmare och närmare klimatförödelse, ökar trycket på stränga klimatpolicys och ambitiösa reduceringsmål. Regeringarna kan inte ignorera kravet på förändring mycket längre till
Anjali Sharma från Melbourne, Australien finalist i Children’s Climate Prize 2021
Det är en stor ära att vara finalist för Children’s Climate Prize och det visar att några av världens största institutioner och organisationer uppmärksammar ungas krav på mer klimatåtgärder. Institutioner som FN och Australiens federala domstol har hört våra röster, och nu också organisationer som Children’s Climate Foundation
Anjali Sharma från Melbourne, Australien finalist i Children’s Climate Prize 2021