Telge Energi & SunSpark (utomhus) Från höger: Johannes Boson, VD Telge Energi, Pontus Ringaby, VD och Co-Founder SunSpark Nordic AB, Ralph Dahlin, Co-Founder SunSpark Nordic, AB Kenny Fogel, VD HPSola


Från höger: Johannes Boson, VD Telge Energi, Pontus Ringaby, VD och Co-Founder SunSpark Nordic AB, Ralph Dahlin, Co-Founder SunSpark Nordic, AB Kenny Fogel, VD HPSolartech.Under de kommande två till tre åren kommer uppemot 40 solelparker att byggas med fokus på södra Sverige. Försäljning och marknadsföring av solelen hanteras av Telge Energi med inriktning på lokala företag och etableringarna genomförs av SunSpark Nordic. Satsningen svarar upp mot energibranschens övergripande ambition att accelerera utbyggnaden av förnybar energi och svarar också på svenskarnas efterfrågan på lokalproducerat.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som säljer el från förnybara källor. Vi bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning och gör det enkelt för dig att göra smarta val på elmarknaden.

Prenumerera