Solelsproduktion slog rekord under oktober

Solelen växer och Telge Energis solelsproducenter fortsätter att öka i antal och är nu uppe i närmare 500. En undersökning hos 30 av elproducenterna visar att soliga och varma oktober 2015 gjorde att solelöverskottet nådde de högsta siffrorna någonsin. Att solceller är ett populärt val visar sig även i 2015 års statistik från Energimyndigheten över utdelat solcellsstöd. Här finns listan län för län.

Ett populärt val bland många elkunder är att börja producera sin egen el och sälja eventuellt överskott till ett elbolag. Telge Energi har tittat på 30 av sina egna solelsproducenter hur överskottet sett ut vid en jämförelse under åren 2013-2015 och höstmånaderna september till november. Inte helt oväntat ligger soliga oktober 2015 i topp.

Överskottsvolym 30 mikroproducenter kWh 2013-2015
  2013 2014 2015    
oktober 4 398 3 014 5 139*    

*5 139 kWh räcker t ex till 1 000 timmars bastu, 5 000 timmar dammsugning eller 50 000 timmar TV.

Många elkunder upplever att det fortfarande är mycket administrativt krångel kring att producera egen solel. För att underlätta och göra det enklare jobbar Telge Energi tillsammans med andra solentusiaster i Solelkommissionen. Syftet är att sätta ljus på de frågor som behöver lösas och påverka politiska beslut i rätt riktning.

Idag kom också Energimyndigheten med listan över beviljat solcellsstöd per län. Under 2015 har totalt drygt 96 miljoner kronor totalt beviljats för solcellsstödsprojekt och drygt 78 miljoner kronor har utbetalats. Hela listan per län hittas här. Och för den som vill söka investeringsstöd för solceller finns mer information här.

- Det är jättekul att solelen fortsätter att växa och vi tar gärna emot fler småskaliga solelsproducenter som vill sälja sitt överskott av solel till oss. Vi ser en enorm potential i solel som vi skulle kunna nyttja bättre med rätt förutsättningar och det fortsätter vi jobba för tillsammans med Solelkommissionen, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi.

Mer fakta

  • Energimyndighetens lista per län med solcellsstatistik inklusive diagram för hela 2015 finns här.
  • Solelkommissionen är ett nätverk bestående av Familjebostäder, HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Solelkommissionen anser att dagens lagstiftning begränsar möjligheten att producera egen solel. Konsekvensen är att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla. Solelkommissionen menar att det är fullt möjligt att år 2030 producera 10% av Sveriges elbehov med energi från solen.
    Läs mer om Solelkommissionen.

För mer information, kontakta:
Anni Svensson, kommunikatör och presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: anni.svensson@telge.se

Om Telge Energi
Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 175 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 87 anställda. Kund för kund, kilowattimme för kilowattimme ska vi ersätta den smutsiga elen med ren el.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är jättekul att solelen fortsätter att växa och vi tar gärna emot fler småskaliga solelsproducenter som vill sälja sitt överskott av solel till oss. Vi ser en enorm potential i solel som vi skulle kunna nyttja bättre med rätt förutsättningar och det fortsätter vi jobba för tillsammans med Solelkommissionen.
Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi