Telge Energi och Världsnaturfonden WWF i nytt samarbete - ska lysa upp skola i Filippinerna

Världsnaturfonden WWF och Telge Energi går nu in i ytterligare ett gemensamt projekt som handlar om att installera solcellspaneler på en skola i Filippinerna. Det kommer bl a att underlätta olika hjälpinsatser där behovet av t ex laddade lampor och radioapparater är stort. Solelen ger både lärare och barn förutsättningar för en tryggare utbildning och en ljusare framtid.

Initiativet är en del i ett långsiktigt projekt som syftar till att installera solceller på skolor i utsatta länder och områden. Först ut är Nangka Elementary School i Marikina, Filippinerna. Solcellerna ska uppfylla skolans behov av el genom att producera ren el från solenergi.

- Förnybar energi är en viktig komponent för att trygga tillvaron för de mest utsatta av klimatets förändringar. Ambitionen är att ge fler människor tillgång till energi som är bättre för ekonomi, hälsa och klimat, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

De nya solcellerna förväntas även spara pengar. Idag betalas i genomsnitt 10 000 kronor för elen varje månad. Under en period med evakueringar på grund av översvämningar kan elräkningen vara betydligt högre. Både studenter och lärare kommer också att regelbundet kunna övervaka och följa systemet, vilket leder till förbättrade kunskaper och praktisk erfarenhet av drift och underhåll av solceller.

Efter klimattoppmötet COP21 i Paris står det klart att många aktiva handlingar behövs både från företag och organisationer. Vid Södertäljes Children´s Climate Conference som ägde rum strax innan COP21 kunde vi höra Atasha och Evita från Filippinerna berätta om hur klimatförändringarna redan har påverkat dem och deras skola.

Skolan har fått anpassa sig till klimatförändringar och dess konsekvenser. Under intensiva regnperioder och stigande vattennivåer är strömförsörjningen i samhället avstängd av säkerhetsskäl. Det förhindrar både viktigt hjälparbete och skolarbete. Solcellerna som nu börjar installeras kan till exempel ladda radioapparater, bärbara lampor och annan belysning som underlättar vid hjälpinsatser på skolan och vid skolans klinik.

 - Vi har sedan tidigare ett samarbete med WWF där vi bland annat jobbar tillsammans med ett viktigt projekt kring hållbar vattenkraft i Ångermanälven. Det här känns som ett bra komplement där vi kan följa hur en installation av solceller gör nytta för en skola på en plats som redan är hårt drabbad av klimatförändringar, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi.

Fakta
Nangka Elementary School är en av WWFs partnerskolor genom initiativet Environmental Life Skills Programme. Skolan är en av 32 offentliga skolor i Marikina, Filippinerna som fungerar som evakueringscentrum för samhällen som är extra utsatta under översvämningar. Nangka Elementary School ligger i ett bostadsområde i Marikina och har över 4 000 elever och 100 lärare.

Fakta Världsnaturfonden WWF och Telge Energis samarbete
Under 2013 inledde elbolaget Telge Energi ett samarbete med Världsnaturfonden WWF, med gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Det har bl a lett till den gemensamma rapporten ”Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven” som innehåller 266 konkreta åtgärdsförslag, varav 111 inte påverkar kraftproduktionen alls. I samband med rapporten släpptes även en sammanfattande broschyr om både detta och tidigare projekt i samma område.

Läs mer om WWFs och Telge Energis olika pågående projekt kring hållbar energi på naturens villkor: telgeenergi.se/wwf

För mer information, kontakta:
Anni Svensson, kommunikatör och presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: anni.svensson@telge.se

Om Telge Energi
Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 175 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 87 anställda. Kund för kund, kilowattimme för kilowattimme ska vi ersätta den smutsiga elen med ren el. Läs mer: www.telgeenergi.se

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förnybar energi är en viktig komponent för att trygga tillvaron för de mest utsatta av klimatets förändringar. Ambitionen är att ge fler människor tillgång till energi som är bättre för ekonomi, hälsa och klimat.
Stefan Henningsson, klimatexpert, WWF
Vi har sedan tidigare ett samarbete med WWF där vi bland annat jobbar tillsammans med ett viktigt projekt kring hållbar vattenkraft i Ångermanälven. Det här känns som ett bra komplement där vi kan följa hur en installation av solceller gör nytta för en skola på en plats som redan är hårt drabbad av klimatförändringar.
Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi