Villataket i centrum för mer solenergi

Alliansregeringen presenterade under hösten ett förslag om skatteavdrag som ska få fler svenskar att producera egen el med solceller eller vindkraft.  Och det råder ingen tvekan om att intresset för solkraft är stort och att svenskarna tror på solkraft som en av framtidens energikällor. Fler än 8 av 10 husägare kan tänka sig att sätta upp solpaneler på sitt hustak och Telge Energi erbjuder nu i samarbete med NAPS Sweden AB solcellspaket.

Hela 83 procent av Sveriges husägare kan tänka sig att sätta upp solpaneler på taket. Främsta anledningarna är att det är miljövänligt och att man förväntar sig lägre elkostnader.

Nyligen berättade Anna-Karin Hatt, It- och energiminister att alliansregeringen lagt ett förslag om ett skatteavdrag om 12 000 kronor per år för den som producerar sin egen el. Säljer man sin el till ett elbolag kan man tjäna ytterligare minst 6 000 kronor per år. Förhoppningen är att det ska uppmuntra fler till att satsa på miljövänlig energi.

- Solkraften har en enorm potential i Sverige och villaägare har en viktig roll att spela i denna utveckling. Det här har vi pratat om länge och det är roligt att se att det nu börjar gå framåt. Ett första litet steg i helt rätt riktning, säger Anna Albinsson, Kundchef på Telge Energi.

Och det har från regeringen tidigare tagits initiativ för att uppmuntra småskalig elproduktion från solkraft i Sverige. Energimyndighetens redovisning visar att intresset för stöd till installation av solceller är stort. Ett investeringsstöd ges idag till företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Och den 6 november meddelade Energimyndigheten att ytterligare 45 miljoner kronor fördelas till solcellsstöd 2013.

I samarbete med NAPS Sweden AB lanserar Telge Energi solcellspaket

Som elbolag vill Telge Energi dra sitt strå till stacken när det gäller utvecklingen mot mer förnybar energi. Den småskaliga elproduktionen på Sveriges villatak har bra förutsättningar att utvecklas och byggas ut så i samarbete med NAPS Sweden AB erbjuder Telge Energi nu två olika solcellspaket som börjar marknadsföras under hösten 2013. Lilla solcellspaketet har en toppeffekt om 3 kW och Stora solcellspaketet 6 kW. Paketen innefattar även en bevakningstjänst och överföring av mätvärden på hela produktionen till Svenska Kraftnät för tilldelning av Elcertifikat.

- Enligt Energimyndigheten är solförhållandena i Sverige på många platser lika goda som i norra Tyskland, där utbyggnaden av solpaneler kommit mycket längre. Vi på Telge Energi har flera solproducenter sedan tidigare och vi hoppas att vårt samarbete med NAPS Sweden kan locka fler att bli småskaliga solproducenter. Ju mer förnybar energi vi får in i systemet, desto snabbare puttar vi ut den smutsiga elen, säger Anna Albinsson.

Telge Energi har redan idag producentavtal med elkunder som har solkraftsproduktion. På senare tid har det kommit in många nya intresseanmälningar från mikroproducenter.

Fakta från Sifo-undersökningen

Vilken kraftkälla vill du helst att din el kommer ifrån?

Solkraft             23% (2013)     

Vattenkraft        23% (2013)     
Vindkraft           21% (2013)     
Kärnkraft          11% (2013)      
Avfallskraft         8% (2013)       
Vågkraft             5% (2013)       
Kolkraft               0% (2013)       
Vet ej                10% (2013)     
                            

Kan du som villaägare tänka dig att sätta solpaneler på taket?

Ja                        83% (2013)      79% (2012)
Nej                      10% (2013)      11% (2012)
Vet ej                  7% (2013)        10% (2012)

Om du skulle energiinvestera i ditt hus, vilken eller vilka lösningar skulle du föredra?

Solpaneler på taket                                              53%
Bergvärmepump                                                   30%
Tjockare isolering i väggar/på vind                     26%
Bättre isolerade fönster                                        26%
Luftvärmepump                                                      23%
Eget vindkraftverk                                                 12%
Anslutning till fjärrvärmeverk                                10%                                                
Pelletspanna                                                          3%
Annat                                                                      1%

Läs mer om Telge Energis solcellserbjudande i samarbete med NAPS Sweden AB
http://www.telgeenergi.se/privat/det-rena-elbolaget/om-ren-el/solkraft/Solpaneler/

Nyligen berättade Energimyndigheten att ytterligare 45 miljoner fördelas till solcellsstöd 2013. Läs mer:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ytterligare-45-miljoner-kronor-till-arets-solcellsstod/

Ansök om investeringsstöd för installation av solceller
Ansökningshandlingar och rapport om hur mycket som hittills delats ut finns på Energimyndighetens hemsida: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/

Anni Svensson, Kundkommunikatör och Presskontakt Telge Energi
Telefon: 08-550 228 89 (dir)
E-post: anni.svensson@telge.se

Anna Albinsson, Kundchef och Presskontakt Telge Energi 
Telefon: 08-550 222 46 (dir)
E-post: anna.albinsson@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften.Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Citat

Enligt Energimyndigheten är solförhållandena i Sverige på många platser lika goda som i norra Tyskland, där utbyggnaden av solpaneler kommit mycket längre. Vi på Telge Energi har flera solproducenter sedan tidigare och vi hoppas att vårt samarbete med NAPS Sweden kan locka fler att bli småskaliga solproducenter. Ju mer förnybar energi vi får in i systemet, desto snabbare puttar vi ut den smutsiga elen.
Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi