Om oss

Utvecklingen av Stockholmsregionen kräver en långsiktig planering och samordning. Regionplane- och trafikkontoret (RTK) och regionplane- och trafiknämnden (RTN) ansvarar för regionplaneringen, den översiktliga trafikplaneringen i länet och de regionala utvecklingsfrågorna.Regionplane- och trafikkontoret samarbetar nära med länets 26 kommuner, Kommunförbundet, olika statliga myndigheter som länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, SJ samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.