Om oss

Tjänstetandläkarna är de anställda tandläkarnas organisation. Föreningen bedriver i huvudsak facklig verksamhet, men verkar även för att förmedla tandläkarnas röst gentemot myndigheter, politiker, företagarorganisationer, patientorganisationer med flera, som vill utveckla tandvården. I tandvårdspolitiska frågor bevakar föreningen de förändringar som sker inom tandvården och som på olika sätt påverkar medlemmarnas yrkessituation. Drygt 80 % av alla anställda tandläkare i Sverige är idag anslutna till Tjänstetandläkarna.Läs mer om föreningen på http://www.tjanstetandlakarna.se/sv/Om_TT/