Om oss

I Trafiklotteriet är registeringsskylten din lott. Lottköparen väljer själv vilket registreringsnummer som ska användas som lottnummer och behöver inte vara ägare av fordonet. Överskottet går till NTF:s arbete för en säkrare trafik i Sverige. Nationalföreningen för trafiksäkerhet (NTF) är en idéburen organisation som verkar för ökad säkerhet på våra vägar. Ledstjärna för NTF:s verksamhet är Nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF:s nätverk består av ett 60-tal nationella medlemsorganisationer. Trafiklotteriet drivs av Nordic Lottery som hjälper ideella organisationer med sin lotteriverksamhet. Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till Kombispel. För mer information besök www.adresslotteriet.se eller www.nordiclottery.se