Alla sinnens dag i trädgården på Änggårdsbacken

Igår arrangerades Alla sinnens dag på Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken i Göteborg. Denna dag strålade solen från klarblå himmel och det var ett stort antal boende som samlades i den vackra och grönskande trädgården. På programmet stod bland annat rörelseglädje med diverse övningar, rundvandring, bouletävling och taktilmassage.

Fokus för dagen var att få de boende att upptäcka trädgården med alla de olika möjligheter som finns där. Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser, var en av arrangörerna av Alla sinnens dag och hon berättar om tanken bakom evenemanget:

”Vi har en sådan fantastisk trädgård här på Änggårdsbacken och vi ville visa de äldre att här kan man göra mycket mer än att dricka kaffe, även om det också är trevligt. Det finns många olika saker att sysselsätta sig med här, både aktiva sådana men även njutning i form av dofter och synintryck”.

För att visa på möjligheterna erbjöds flera olika aktiviteter, däribland rörelseglädje med rehab. I olika stationer kunde man kasta ärtpåsar och bollar, lyfta hantlar, cykla på trampcykel och träna balansen. Harry och Maj-Britt passade dessutom på att ta sig en spontan svängom. Det anordnades en spännande bouletävling med fina priser och de boende välkomnades in i växthuset där trädgårdsmästarna Anette och Solveig hade dukat upp med mossa, kottar, svampar, tång och snäckor. På det viset blev det möjligt att uppleva både skog och hav – och för många väcktes fina minnen från en svunnen tid.

Stora delar av personalen var engagerade ute under dagen och passade på att umgås med de äldre. Det bjöds på nyttiga smoothies på mango och blåbär och även chans till taktilmassage av händerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund                                  Jessica Henriksson                              Birgitta Plyhm
VD Tre Stiftelser                                    Kultursamordnare                               Mobil: 0707 771290
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70       Tel: 031-7042628                                 birgitta@plyhm.se
monica.berglund@trestiftelser.se
        jessica.henriksson@trestiftelser.se            

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – där omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Igår arrangerades Alla sinnens dag på Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken i Göteborg. Denna dag strålade solen från klarblå himmel och det var ett stort antal boende som samlades i den vackra och grönskande trädgården. På programmet stod bland annat rörelseglädje med diverse övningar, rundvandring, bouletävling och taktilmassage.
Twittra det här

Citat

Vi har en sådan fantastisk trädgård här på Änggårdsbacken och vi ville visa de äldre att här kan man göra mycket mer än att dricka kaffe, även om det också är trevligt. Det finns många olika saker att sysselsätta sig med här, både aktiva sådana men även njutning i form av dofter och synintryck
Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser