Dela

Citat

Vi gör många samarbetsövningar då de anställda jobbar två och två tillsammans, de vågar ta i varandra, vågar öppna sig och många relationer stärks. Vi skapar en trygg plats där man känner sig bekväm. Dynamiken och arbetsklimatet påverkas också positivt – när man har vågat träna och svettas tillsammans är det lättare att vara modig även i jobbet
Petra Johansson, PT och hälsocoach hos OTR Sweden, som ansvarar för såväl konceptet Hälsoprogrammet, som all träning för de boende och på arbetstid även för de anställda hos Tre Stiftelser.
Det är de som förändrat sitt liv och mår bättre som är de verkliga ambassadörerna och de väcker intresset även hos andra som tidigare inte tyckt att träning är något för dem. Att man för egen del förstår vad träning är och hur mycket bättre man kan må när man känner sig starkare gör att man även förstår vad det betyder för de äldre
Petra Johansson, PT och hälsocoach hos OTR Sweden
Att ha fokus på det friska och med god hälsa som målsättning gäller inte bara för våra boende utan omfattar även vår personal. Därför jobbar vi långsiktigt och med uthållighet för att förbättra våra anställdas livsstil med bl a tillgång till träning på arbetstid. Under 1 ½ år har vi nått 50 personer med vårt speciella hälsoprogram och vi är alla mycket nöjda med det resultat som uppnåtts
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Jag är mycket nöjd med hur boendet i Kallebäck har etablerats i gott samarbete med kommunen. Vi är en väletablerad organisation med lång historia och gott renommé inom äldreomsorgen i Göteborg och nu har vi kunnat bevisa att det är fullt möjligt att flytta konceptet även utanför den befintliga basverksamheten. Jag är också mycket nöjd med att vi har lyckats engagera bra personal med hög kompetensnivå och lång erfarenhet, något som inte är självklart i dag när det råder brist på till exempel undersköterskor
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Tre Stiftelser är kända i staden för att erbjuda god vård och omsorg och är ofta ett förstahandsval när äldre har beviljats en plats på äldreboende i Göteborg. Eftersom det är lång kö till deras boenden har de önskat bygga ut något av sina tre boenden för att kunna erbjuda fler platser. Från idé till färdigt boende tar ofta många år och staden behöver fler platser nu
Anette Johannesson, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Örgryte/Härlanda
När vi i Örgryte Härlanda hamnade i en situation där vi var tvungna att besluta vad vi skulle göra med en enhet som inte fortsatt kunde erbjuda korttidsplatser p g a begränsningar i lokalerna uppstod idén att erbjuda Tre stiftelser att ta över lokalerna och därmed utöka sina platser i snabbare takt. När jag kontaktade Monica Berglund tyckte hon att förslaget lät spännande. Ett gott samarbete har lett till att vi nu har en ny enhet med 22 platser för personer med demensdiagnos på Kallebäck i Tre stiftelsers regi
Anette Johannesson, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Örgryte/Härlanda
På Tre Stiftelser har vi en salutogen värdegrund vilket betyder att vi ser till det friska och lyfter de möjligheter som finns. Målet är att alla ska känna KASAM, en känsla av sammanhang. Vi arbetar med begrepp som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett annat verktyg är att arbeta med koncept, vi har valt tre; mat och måltidsmiljö, inne- och utemiljö samt kultur
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Tre Stiftelser jobbar för att hyresgästerna ska vara en del av samhället med öppna hus dit t ex föreläsare, musiker eller kockar bjuds in att gästspela. För Kallebäck, som enbart består av en våning och därmed har sämre möjligheter att bjuda in till olika föreställningar innebär det i stället att det görs utflykter varje vecka, d v s de boende ger sig i stället ut på aktiviteter i staden. Det är skönt att byta miljö och lämna huset. Utflykterna kan variera mellan att åka på aktiviteter till de andra delarna av Tre Stiftelser eller att gå på museer, ”gå på stan”, komma ut i naturen – vi har ju hela Delsjön runt hörnet
Madeleine Stenqvist, enhetschef Kallebäck
Alla måltider och gäster är lika viktiga, om jag så lagar mat för Nobelfesten eller på Tre Stiftelsers äldreboende. Jag lagar mat till människor och ser till att maten smakar gott, blir vällagad och att det tillförs energi. Säsongsbetonade och färska råvaror är vanliga och viktiga inslag i min matlagning
Håkan Thörnström, kock, krögare Thörnströms Kök
Vi är väldigt glada över att Håkan kunde gästa oss i köket. Han tillför både en krydda i de äldres vardag, men inspirerar också vår kökspersonal med sin passion för vällagad och god mat. Det var dessutom många boende som kände igen honom och tyckte det var roligt att ha en kändiskock på besök
Emil Jacobsson, kostchef på Tre Stiftelser
Att få äran att laga mat och förgylla dagen för de äldre ger mig en skön känsla inombords. Alla människor, små som stora skall genom måltiden göra dagen till ett glädjeämne
Håkan Thörnström, Thörnströms kök i Göteborg
Vi är förstås väldigt glada över att Håkan Thörnström kommer och lagar mat tillsammans med oss. Vi har under flera år bjudit in kända kockar dels för att få inspiration förstås, dels för att kunna ge de boende en extra trevlig matupplevelse. Håkan är ju dessutom en legend i Göteborg, många känner till honom sedan tidigare och de boende tycker det är roligt att träffa en stjärnkock
Emil Jacobsson, kostchef på Tre Stiftelser
Cecilia Nordqvist har skapat en bra kommunikationsstrategi och en varumärkesstrategi, vilket är ovanligt för en verksamhet som arbetar offentligt med äldreomsorg. Hon har breddat kommunikationen genom att prata om varumärkesstrategi, vad är ”varumärke” och vad är det att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Cecilias arbete har medfört att Tre Stiftelser syns och hörs och får stor spridning i sociala medier, tidningar och radio mm. Hon arbetar hela tiden med kommunikation till både medarbetare och hyresgäster. Hon är ensam i sin roll, men arbetar både operativt och strategiskt
Nominering i sammanfattning
Cecilia har med struktur och kontinuitet arbetat hårt för att tydliggöra vår värdegrund, något som hon lyckats mycket bra med och som starkt bidrar till att vi nu har ett välkänt och innehållsrikt varumärke
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Läs om hur vi med hälsan och individen i centrum skapar en stimulerande miljö med fokus på utveckling och livsglädje – en verksamhet som främjar färdigheter och autonomi. Samtidigt minskar vårdbehovet och bidrar till en ökad livskvalitet och ett rikare liv. Det handlar om livet och om att leva – tills man dör
Citat ur boken ”Mitt framgångsrecept” – En bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen
På Tre Stiftelser är varje individ viktig, känner sig sedd och delaktig. Ett närvarande ledarskap och en tydligt förankrad och levande värdegrund lägger grunden till den empati och medmänsklighet, som känns i varje detalj – för boende, anhöriga och personal. Genom att göra det bästa av varje människas resurser skapar vi även en arbetsmiljö, som kännetecknas av trivsel och utveckling
Citat ur boken ”Mitt framgångsrecept” – En bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen
På Tre Stiftelser arbetar vi under hela året med att erbjuda de boende många olika aktiviteter. Utflykter varvas med att vi ”tar in staden” i verksamheten eftersom de äldre inte alltid orkar ta sig ut. Då kan det handla om föreläsningar, musikarrangemang, gästkockar etc. Utflykten med Musikflotten visade sig – trots det dåliga vädret – vara en riktig höjdare. De boende var väldigt glada och nöjda med hela arrangemanget och det var en fantastisk stämning
Therese Vuori, samordnare på Änggårdsbacken
Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser
Vi är förstås mycket nöjda med dagen. Vi jobbar under hela året hårt med att erbjuda de boende många olika kulturaktiviteter här på Tre Stiftelser, men har märkt att allt som har med musik att göra är extra populärt. Way out Vega är vår största satsning och i år var det extra roligt att Gustaf Norén vill gästa oss. Han är omtyckt av många och gjorde ett strålande framträdande här idag
De äldre på våra boenden har ibland svårt att ta sig ut för att roa sig – därför vänder vi på det och tar omvärlden in i boendena. Våra gäster har fått önska och då kom Gustaf Norén/Mando Diao med tolkningen av Gustaf Frödings välkända Strövtåg i hembygden högt på önskelistan. Vi ser alla fram emot en härlig dag med mycket glad musik och dans
Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser
Jag hade själv hört mycket negativt om äldreboenden innan, men genom att vara här har jag fått en helt ny uppfattning. Det har varit roligt med alla aktiviteter och att få prata med de äldre och lyssna på deras historier. Vi har också haft väldigt kul i vår egen grupp och lärt känna elever från skolor från hela Göteborg
Elsa Bogholt Wengström, Burgårdens Gymnasium
Vi har tagit emot feriearbetare under flera år och har upplevt många trevliga möten mellan ungdomarna och de boende hos oss. Många unga människor har inte en naturlig kontakt med äldre och inte heller tvärtom. Det har blivit många skratt och nya erfarenheter på båda håll
Jessica Henriksson, kultursamordnare hos Tre Stiftelser
Vi har en sådan fantastisk trädgård här på Änggårdsbacken och vi ville visa de äldre att här kan man göra mycket mer än att dricka kaffe, även om det också är trevligt. Det finns många olika saker att sysselsätta sig med här, både aktiva sådana men även njutning i form av dofter och synintryck
Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser
Mina goda medarbetare möjliggör detta arbete, ingenting hade varit möjligt utan deras fantastiska arbetsinsatser. Tillsammans är vi starka, det gäller att se medarbetarnas potential med rätt person på rätt plats. När vi t ex startade bageriet var det för att vi hade en kock som jobbat som bagare. Det gäller att våga testa
Emil Jacobsson, kostchef Tre Stiftelser
I själen är jag fortfarande kocken som vill göra skillnad, servera god mat och ge bra service med gästen i centrum
Emil Jacobsson, kostchef Tre Stiftelser
Vi har haft hönor här på Änggårdsbacken under många somrar, de hämtas på vårkanten från en bonde och körs tillbaka på hösten. Vi tycker det är ett trevligt sällskap och ett mycket positivt inslag för de boende. Många vill hjälpa till med skötseln och är gärna med och matar och plockar ägg. Hönorna är mycket tama och låter sig klappas. Ja, tuppen hoppar till och med gärna upp i knäet
Linda Engström, enhetschef på Änggårdsbacken Hus C
För mig är sambandet mat-måltid-meningsfullhet en självklarhet och något jag alltid lyft fram som en av förutsättningarna för det goda liv vi vill erbjuda våra boende. Jag är mycket glad, stolt och tacksam över att bli nominerad till Årets Boendechef och ser det som ett bevis på att mina idéer och satsningar har gett gott resultat
Monica Berglund, VD Tre Stiftels
Värsta gourmetmaten
Boende Tre Stiftelser
Nu behöver vi inte gå till krogen – den kommer ju till oss
Boende Tre Stiftelser
Jättegoda smaker
Boende Tre Stiftelser
De här recepten vill vi ha
Boende Tre Stiftelser
Så spännande
Boende Tre Stiftelser
Var det extrapris på servetterna – här kommer det ju både gröna och vita
Boende Tre Stiftelser
Jag har lagat mat bl a hos Ronald McDonald för de sjuka barnen, men för mig är de äldre en ny målgrupp. Det är väldigt roligt att få komma hit och laga mat och att de boende verkar så nöjda
Therese Elgquist, matkreatör, matstylist och matskribent
Fotmassagen var ljuvlig. Fötterna är ju inte som de en gång var och det är skönt att de blir lite extra omhändertagna. Det har varit en trevlig dag med bra upplägg med olika stationer, lugnt och skönt. Det har även varit många trevliga ungdomar här – så pigga och glada. Det är roligt att träffa lite yngre människor då och då och att det blir en blandning av människor. Det är sällan som det blir naturligt nu för tiden.
Berit Olhage, hyresgäst Tre Stiftelser
Det var verkligen jätteroligt att vara här! Det var mysigt att jobba med de äldre och det var lugnt och skönt. Min uppgift här idag var att ge manikyr, alltså fila, lacka naglarna och ge handmassage. Särskilt handmassagen uppskattadess, då beröringen upplevdes väldigt skön för de äldre.
Emma Sävinger, Burgårdens utbildningscentrum stylistprogrammet
Vi ville skänka lite lyx i vardagen och ge det lilla extra till de boende. Under den här dagen får vi en chans att ge det som vi annars inte hinner med i samma utsträckning, men vill hinna med i vardagen. Det är så roligt att se hur skönt de boende tycker det är och att de verkligen njuter. SPA-dagen är även viktig genom den beröring, som man får vid behandlingarna. Det är en viktig del i välmåendet som sådant.
Minna Dufva, enhetschef Vegahusen A
En brödig maltighet, som ger kropp och fyllighet kombinerat med en beska som balanserar detta. Toppat med en arom och doft av den goda engelska Challenger-humlen!
Sven Ödman, en av de f d ägarna och bryggarna från Restaurang Pannrummet
Det smakar mycket av allt
Medlem i Änggårdsbackens Herrklubb
helt fantastiskt
Gästerna
det här glömmer vi sent
Gästerna
fisken var gudomlig
Gästerna
köttet var väldigt mört, men desserten var också en riktig höjdare
Gästerna
det är som att åka på lyxkryssning
Gästerna
Tänk om man kunde dansa så där!
De boende
Äsch! Jag struntar i stegen. En foxtrot går väl lika bra
De boende
Foxtrot passar perfekt till tangomusik
En av de dansande
Nja, du skulle kanske inte ha bjudit upp själva tangolärarinnan
Danspartnern
Jag blev mycket glad när jag fick reda på att jag var nominerad till Årets Offentlig Chef. Jag är stolt över det arbete mina medarbetare och jag bedriver och motiveras av att få mina anställda att våga prova nytt och att se dem utvecklas med uppgiften. Allt vi gör är för att de äldre ska få en så bra tillvaro som möjligt
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Köket på Änggårdsbacken hade förberett denna meny under hela veckan före själva Nobelfesten. Vi hade gravat hälleflundra och varmrökt hjort. Kokat sky till såsen, gjort mousser m m. Allt väl i förväg för att få bästa möjliga resultat. Vi hade jobbat extra med de små fina detaljerna i upplägget och inget hade lämnats åt slumpen. Det är väldigt viktigt att man gör det lilla extra för att få ett minnesvärt resultat inför en sådan fin tillställning
Martin Carlsson, en av kockarna på Änggårdsbacken.
En sak som alltid genomsyrar våra festaktiviteter i stiftelsen är vårt goda samarbete mellan kök och våningspersonal. Här finns bara ett fokus och det är det bästa för de boende
Emil Jacobsson, kostchef Tre Stiftelser
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp