• news.cision.com/
  • Tre Stiftelser/
  • Stort intresse för att jobba hos Tre Stiftelser - digitaliserad introduktionsutbildning effektiviserar rekryteringen

Stort intresse för att jobba hos Tre Stiftelser - digitaliserad introduktionsutbildning effektiviserar rekryteringen

Report this content

Ett ökat intresse från jobbsökande, såväl med som utan tidigare utbildning och erfarenhet inom äldreomsorgen har noterats. För att möta detta har rekryteringsprocessen effektiviserats och delar av introduktionsutbildningen för nyanställda är nu digitaliserad. Ökad rekrytering av bland annat vårdbiträden på timanställning görs i förberedande syfte för att vara rustade om många i personalen blir sjuka och som en planering för semestertider.

Maria Tid Foto Tre Stiftelser

”För att spara tid i anställningsprocessen och avlasta enhetscheferna som behöver finnas nära verksamheterna hanterar vi nu rekryteringen centralt, i stället för ute på de olika adresserna. Och för att effektivisera ytterligare genomförs intervjuer med sökande i grupp i kombination med en form som påminner om speeddating”, berättar Maria Tid, HR-chef/ biträdande verksamhetschef hos Tre Stiftelser.

Bland de som söker jobb finns en stor bredd. En del har jobbat i äldreomsorgen tidigare, men gjort något annat under en period och vill nu komma tillbaka. Andra har helt andra erfarenheter, till exempel från kultur eller serviceyrken av olika slag.

För att vara aktuell för arbete behöver den som söker genomföra ett antal webbaserade utbildningar, samt Tre Stiftelsers introduktionsutbildning. Som en anpassning till dagens behov av en snabbare process har stiftelsen omarbetat sin gedigna, egenutvecklade utbildning till en digitaliserad och komprimerad version. 

”Utbildningen ger en grund att stå på om man saknar förkunskaper. Den inkluderar kunskap om bland annat basal hygien, covid-19, stiftelsens värdegrund och en hel del praktisk information. Vid anställning kompletteras även med introduktion och bredvidgång på arbetsplatsen”, tillägger Maria Tid.

Meriterande utbildning
Många kommuner rapporterar dock om ett ansträngt personalläge i äldreomsorgen. Som ett svar på detta berättade Socialstyrelsen nyligen att man tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola har skapat en fyradagars utbildning som ger baskunskaper för arbete i äldreomsorgen. Den är gratis, webbaserad och öppen för alla och kan ges till 10 000 personer.  

”Socialstyrelsens utbildning är ett bra komplement för dem som inte är undersköterskor. Vi ser den som meriterande och uppmuntrar de som söker till oss att genomföra den här utbildningen”, avslutar Maria Tid.

Meningsfullhet och glädje lockar
Stort intresse för arbete inom äldreomsorgen märks också på nationsnivå i ansökningsstatistiken till höstens utbildningar på universitet och högskolor. Ansökningarna till sjuksköterskeprogrammen har ökat med 33 procent enligt Universitets- och högskolerådet, UHR.

”Det är väldigt positivt att det är många som vill utbilda sig till vårdyrken. Coronakrisen kanske bidrar genom att påminna oss om vad som är viktigt. Jag tror att allt fler förstår och ser det generella värdet av meningsfullheten och glädjen i jobben inom vården. Här utvecklas man hela tiden som person och får så mycket tillbaka”, säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Berglund                                                                                   
VD Tre Stiftelser                                                                                    
Tel: 0705 11 75 70  

monica.berglund@trestiftelser.se              

Maria Tid

HR-chef/ 
biträdande verksamhetschef Tre Stiftelser
Tel: 0705 08 06 38

maria.tid@trestiftelser.se

Birgitta Plyhm
PR, Tre Stiftelser
Tel: 0707 77 12 90

birgitta@plyhm.se 

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Ett ökat intresse från jobbsökande, såväl med som utan tidigare utbildning och erfarenhet inom äldreomsorgen har noterats. För att möta detta har rekryteringsprocessen effektiviserats och delar av introduktionsutbildningen för nyanställda är nu digitaliserad. Ökad rekrytering av bland annat vårdbiträden på timanställning görs i förberedande syfte för att vara rustade om många i personalen blir sjuka och som en planering för semestertider.
Twittra det här

Citat

För att spara tid i anställningsprocessen och avlasta enhetscheferna som behöver finnas nära verksamheterna hanterar vi nu rekryteringen centralt, i stället för ute på de olika adresserna. Och för att effektivisera ytterligare genomförs intervjuer med sökande i grupp i kombination med en form som påminner om speeddating
Maria Tid, HR-chef/ biträdande verksamhetschef hos Tre Stiftelser.
Utbildningen ger en grund att stå på om man saknar förkunskaper. Den inkluderar kunskap om bland annat basal hygien, covid-19, stiftelsens värdegrund och en hel del praktisk information. Vid anställning kompletteras även med introduktion och bredvidgång på arbetsplatsen”
Maria Tid, HR-chef/ biträdande verksamhetschef hos Tre Stiftelser.
Det är väldigt positivt att det är många som vill utbilda sig till vårdyrken. Coronakrisen kanske bidrar genom att påminna oss om vad som är viktigt. Jag tror att allt fler förstår och ser det generella värdet av meningsfullheten och glädjen i jobben inom vården. Här utvecklas man hela tiden som person och får så mycket tillbaka
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.