Dela

Citat

Min vision är att normalisera döden, detta mycket svåra ämne, utan att för den delen bagatellisera den. Genom mitt arbete som dödsdoula vill jag bidra till att ge våra hyresgäster en värdig död.
berättar Maija Uusimäki, Dödsdoula på Tre Stiftelser.
Vi ser det som en del i vårt uppdrag att kunna erbjuda våra äldre ett så bra avslut på livet som möjligt och då är en dödsdoula, som kan ses som ett komplement till vår etablerade palliativa vård,  en stor tillgång. Vi har nu arbetat fram bra metoder och rutiner för att ta tillvara Maijas kompetens på bästa sätt, inte minst genom att ge övrig personal möjlighet till vidareutveckling. Här jobbar vi med döden ständigt närvarande och det är viktigt att personalen får stöd i att hantera det.
säger Sandra Hultén Johansson, Direktör Tre Stiftelser.
Medarbetardagarna ska vara inspirerande, lärorika och skapa mervärde för oss alla på Tre Stiftelser, mot vår vision av att vara en Äldreomsorg i Mästarklass.
kommenterar Sandra Hultén Johansson, Direktör Tre Stiftelser.
Det är skönt att vi nu äntligen kan lägga de juridiska tvisterna bakom oss för att tillsammans med Göteborgs stad satsa helhjärtat på att ge våra äldre den bästa möjliga omsorgen även i framtiden.
säger Sandra Hultén Johansson, direktör på Tre Stiftelser.
Förnuftet har segrat! Vi är extremt tacksamma att domstolen såg att det mest rimliga var att se till vårdkvalitet och lämplighet snarare än att stirra sig blind på vilket datum ett papper in­kom till en myndighet.
säger Sandra Hultén Johansson, direktör på Tre Stiftelser.
Domen sätter punkt för en lång process och en osäkerhet om framtiden som har varit väldigt påfrestande. Nu ser vi fram emot att i stället kunna lägga energi på att utveckla och satsa på verksamheten för Göteborgs äldre.
säger Sandra Hultén Johansson.
Vi är oerhört glada över att vara en av finalisterna i tävlingen Arla Guldko. Att bidra till matglädje är av största vikt och något vi har sett ger stor effekt på det allmänna välbefinnandet hos våra hyresgäster. Det är fantastiskt att bli uppmärksammade för vår långsiktiga måltidssatsning på det här sättet och jag vill speciellt tacka alla duktiga och entusiastiska medarbetare som har gjort detta möjligt.
säger Emil Jacobsson, måltidschef Tre Stiftelser.
Jag är så stolt över vår verksamhet och alla medarbetare som gör det möjligt att servera mästerliga måltider dagligen till våra hyresgäster. Vi vet vad välsmakande och nyttiga måltider av god kvalitet betyder för livskvalitén.
kommenterar Sandra Hultén Johansson, direktör Tre Stiftelser.
Det är en stor glädje att möta hyresgästerna här på äldreboendet. Det är alltid en utmaning att anpassa maten till en specifik målgrupp, men här var det inte så svårt. Det finns ett stort intresse och många ställde initierade frågor om tillagningen.  Vi har lagat allt från grunden och lagt extra krut på bland annat kalvfonden och sherrysåsen.
kommenterar Håkan Thörnström
Vi har förutom som nu Håkan Thörnström under årens lopp haft flera stjärnkockar som gästspelat i våra kök, bland annat Ulf Wagner, Stefan Karlsson, Leif Mannerström, Gustav Trädgårdh, Christian Hellberg och David Lundqvist. Det uppskattas verkligen av såväl personalen, som hyresgästerna. Till vardags jobbar vi med maten på flera olika sätt – den ska givetvis vara god, men vi månar också mycket om miljön och bemötandet av den enskilda hyresgästen.
säger Emil Jacobsson, måltidschef Tre Stiftelser
Jag är mycket matintresserad och gläds varje dag åt de goda måltiderna som erbjuds här på äldreboendet. Dagens meny var förstås speciell och när man dessutom blev serverad av Håkan själv var det extra roligt.
avslutar Liselotte Hakeberg, hyresgäst Tre Stiftelser
Ingen ifrågasätter det faktum att vi bedriver god och mycket uppskattad vård för äldre. Det här är rena vansinnet! Igår skickade vi in det sista yttrandet till domstolen, men vi vädjar nu till IVO att ta tillbaka ärendet och tänka om, säger Sandra Hultén Johansson, direktör på Tre Stiftelser.
säger Sandra Hultén Johansson, direktör på Tre Stiftelser.
Det är många som frågar oss om det inte är något annat som ligger bakom. Men det finns faktiskt inget annat skäl till att vi anses olämpliga än att vi skickade in ansökan för sent. Jag ställer mig frågan om vi hade varit ett bättre boende för de äldre i Göteborg om vi hade skickat in ett papper några månader tidigare?
säger Sandra Hultén Johansson.
Det som är så konstigt är att IVO i sin bedömning inte ens berört verksamhetens höga kvalitet, att verksamheten har bedrivits ända sedan 1700-talet och att de flesta som bor hos oss aktivt har valt att komma till oss för att de uppskattar vår verksamhet och vår värdegrund.
säger Sandra Hultén Johansson.
Man gör det till en sifferexercis, men det handlar om människor, om äldre och sköra, dementa, en del med avancerade psykiatriska diagnoser. Man kan inte bara flytta dem och stoppa in dem här och där i andra verksamheter. Då riskerar man deras liv och hälsa.
säger Sandra Hultén Johansson.
Jag tycker att konsekvenserna för de äldre, deras anhöriga och kommunen är orimliga och jag hoppas att IVO tänker om och låter oss fortsätta bedriva vår högt uppskattade verksamhet för de äldre i Göteborg. Om vi inte sköter oss eller om kvaliteten skulle brista är jag den första att lämna över nyckeln, men detta rör sig ju om ett missförstånd, inte brister i vården av de äldre.
säger Sandra Hultén Johansson.
Vi gläds med de medarbetare som nu har tagit sin examen efter ett halvårs studier och är mycket nöjda med undervisningens upplägg. Nu slutför vi en utvärdering men har redan börjat planera för en andra omgång. Det finns ett stort intresse bland våra medarbetare
Maria Tid, biträdande verksamhetschef Tre Stiftelser
Jag har varit timanställd som vårdbiträde sedan 2014 på flera olika enheter hos Tre Stiftelser så jag har lång praktisk erfarenhet av att jobba i äldreomsorgen. Utbildningen är jag mycket nöjd med och den har gett mig en teoretisk trygghet och tyngd som ett bra komplement till praktiken. Att den är på distans fungerar ju dessutom extra bra så här under tiden med Covid-19
Fredrik Gustafsson, tillsvidareanställd undersköterska Tre Stiftelser
Vi har alltid satsat mycket på utbildning och ser ett stort värde i att på detta sätt investera i våra anställda. Det är samtidigt ett bra sätt att behålla medarbetarna i verksamheten och vi har ett mål att 100% av tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha undersköterskeutbildning. Målsättningen ligger helt i linje med vår värdegrund och den verksamhet vi bedriver
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Jag har arbetat drygt två år hos Tre Stiftelser, men har 20 års erfarenhet av jobb inom sjukvården, som matlagare, kock och inom omsorgen. Min tjänst som dietist hos Tre Stiftelser innebär att jag har både en fot i köket och en i omsorgen. Det är ett ovanligt, men mycket fördelaktigt upplägg. Ja, vi är faktiskt bara ett fåtal personer i hela Sverige, som jobbar på det här sättet och det är verkligen synd
Lena Axelsson, dietist hos Tre Stiftelser.
Tanken är att dietisten ska vara som en väckelsepredikant ute på våningarna och där sprida det goda budskapet kring mat och måltid, både till hyresgäster och personal,
Emil Jacobsson, kostchef på Tre Stiftelser.
Vi har haft en heltidsanställd dietist hos oss i många år nu och det har varit väldigt värdefullt. Måltiderna har en central roll och ett uttalat fokus även på ledningsnivå och vi uppmuntrar en ständig utveckling. God och näringsrik mat är en väsentlig del av den livskvalitet, som vi vill erbjuda våra hyresgäster
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.
Jag började min praktik höstterminen 2017 på Änggårdsbacken och har under utbildningen provat på olika delar av verksamheten. Vi har hela tiden haft stöd av våra handledare men ändå haft möjlighet att jobba själva med alla olika arbetsuppgifter utom medicinering och lyft. Jag har trivts väldigt bra med allt hela tiden men tycker det roligaste är att träffa de äldre och höra berättas om vad de varit med om. Dagen efter examen var jag tillbaka på jobbet och kommer fortsätta jobba här hela sommaren och resten av året. Sedan har jag planer på att söka till sjuksköterskeskolan. Jag vill fortsätta jobba inom vården, men vill också gärna ha ännu mer utbildning.
Ali Khaliqi, en av de fem lärlingarna som nu är färdigutbildad undersköterska.
Vi har haft ett unikt samarbete med Tre Stiftelser i tolv år nu. Det fungerar ypperligt, mycket därför att de satsar mycket på utbildning och att deras handledare är så engagerade. Många lärlingar har passerat och många är minst lika duktiga som de elever som läser Vård och Omsorg på heltid. Lärlingsprogrammet är en tillgång och bra som alternativ. Ungdomar väljer kanske den här vägen eftersom de är trötta på skolan efter tio års studier. Då kan det vara befriande att komma ut på en arbetsplats. Ofta har de också högre betyg – det krävs mognad att våga välja att vara på en arbetsplats med bara vuxna när man bara är sexton år. Vi vill ju gärna att det är fler elever som väljer lärlingsprogrammet eftersom det finns ett stort behov i äldreomsorgen. Tyvärr är det dock en begränsning på praktikplatser. Det är inte tillräckligt många verksamheter som har förstått nyttan och vill ta sig tid att satsa på att ta in lärlingar. I framtiden hoppas vi på fler sökande och även fler praktikplatser.
Gunhild Karlsson, lärare på Vård och Omsorg på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.
Vi har haft lärlingar hos oss på Tre Stiftelser ända sedan år 2008. För oss är det viktigt att satsa på ungdomar och vi ser lärlingsprogrammet som ett bra sätt för unga att komma in i verksamheten och prova på hur det är att jobba inom äldreomsorgen. De bidrar med sin arbetsinsats, samtidigt som det blir ett naturligt positivt utbyte med våra hyresgäster. Sedan hoppas vi ju förstås också på att ungdomarna är goda ambassadörer för Tre Stiftelser som arbetsplats
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.
”Vi tycker alltid – och speciellt i dessa coronatider – att det är viktigt att ordna med trevliga aktiviteter för våra hyresgäster. Namngivningen är en sedan länge återkommande och uppskattad ceremoni som i år dessutom väckt ovanligt stort intresse. Att vi har hönor i trädgården är ju också ett sätt att använda vår fina trädgård och locka hyresgästerna till nyttigt uteliv
Jessica Bendix, kultursamordnare på Tre Stiftelser.
För att spara tid i anställningsprocessen och avlasta enhetscheferna som behöver finnas nära verksamheterna hanterar vi nu rekryteringen centralt, i stället för ute på de olika adresserna. Och för att effektivisera ytterligare genomförs intervjuer med sökande i grupp i kombination med en form som påminner om speeddating
Maria Tid, HR-chef/ biträdande verksamhetschef hos Tre Stiftelser.
Utbildningen ger en grund att stå på om man saknar förkunskaper. Den inkluderar kunskap om bland annat basal hygien, covid-19, stiftelsens värdegrund och en hel del praktisk information. Vid anställning kompletteras även med introduktion och bredvidgång på arbetsplatsen”
Maria Tid, HR-chef/ biträdande verksamhetschef hos Tre Stiftelser.
Det är väldigt positivt att det är många som vill utbilda sig till vårdyrken. Coronakrisen kanske bidrar genom att påminna oss om vad som är viktigt. Jag tror att allt fler förstår och ser det generella värdet av meningsfullheten och glädjen i jobben inom vården. Här utvecklas man hela tiden som person och får så mycket tillbaka
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.
Jag har jobbat i flera år med äldreträningar hos Tre Stiftelser. Även mina ungdomsgrupper från GoBaow är i olika konstellationer involverade i arbetet med hyresgästerna. I dagsläget passade det bra att hålla till i trädgården på Vegahusen och det gladde mig att se både ungdomarnas och de äldres glädje och entusiasm
Petra Johansson, ansvarig för äldreträningen hos Tre Stiftelser.
Trots omständigheterna gör vi allt för att behålla fokus på det vi alltid gör – skapar en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Med ytterligare strikta restriktioner och med våren i antågande passar det bra att flytta ut mer och mer verksamhet i våra fina trädgårdar. Det mår ju alla väl av. Dagens uppträdande med Petra och hennes ungdomar var väldigt uppiggande och det var många av våra hyresgäster som fick uppleva en positiv stund i solskenet
Marie Bernhardsson, kultursamordnare på Tre Stiftelser.
För att skydda hyresgäster och personal håller vi oss strikt till alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Samtidigt är det viktigt för oss att även nu skapa en vardag som hyresgästerna mår bra av. Vi får tänka i nya banor och åstadkomma det som är möjligt under de här förutsättningarna
Monica Berglund, vd för Tre Stiftelser.
Vi har många bevis på att musik är bra och betydelsefullt för ett ökat välbefinnande och därför erbjuder vi vanligtvis våra hyresgäster ett brett utbud av all slags musik, så även uppträdanden. Men nu när saker inte är normala i dessa orostider är det väldigt glädjande att vi kan få tillgång till Göteborgs Symfonikernas digitala arkiv. Det kommer att betyda jättemycket för våra hyresgäster. Ipads och AppleTV finns tillgängliga så tekniken är redan på plats
Jessica Bendix, kultursamordnare på Tre Stiftelser
Det är härligt att Göteborgs Symfoniker får flytta in i Tre Stiftelsers boenden genom vårt digitala konserthus, GSOplay. Vi hoppas att vi ska kunna sätta lite guldkant på vardagen och bidra till anledningar att sitta och njuta av en konsert tillsammans eller var för sig på tryggt avstånd via en surfplatta. Konserterna är helt gratis och innehållet fylls hela tiden på med klassiska pärlor från våra tidigare inspelningar med Sveriges Nationalorkester från Konserthusets scen
Eva Essvik, affärsutvecklare på Göteborgs Symfoniker
Vi har såväl erfarenhet som rutin när det gäller att förhindra smittspridning. Det är alltid viktigt i vår verksamhet. Med anledning av coronaviruset har vi tagit fram en särskild beredskapsplan och nu förstärks våra insatser. Besöksstoppet är en del av det. Vi följer händelseutvecklingen och vidtar de alla försiktighetsåtgärder vi kan för att undvika att få in smittan i våra verksamheter
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Den här situationen ställer extra stora krav. Jag är både stolt över och imponerad av viljan, kompetensen och insatserna från alla medarbetare
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
”Vi arrangerar ofta föreläsningar och andra aktiviteter för våra hyresgäster, något som är till stor glädje. Internationella kvinnodagen ville vi förstås uppmärksamma så därför bjöd vi in Birgitta. Det var väldigt spännande att höra henne berätta både om sig själv och människor hon mött. Hon var verkligen en berättare av rang. Jag blev riktigt tagen."
Marie Bernhardsson, kultursamordnare Tre Stiftelser
”Det klart jag har mött många människor som haft det jättesvårt och farit illa i livet. Det har funnits många svåra stunder. Men alla möten med olika människor harockså lärt mig att tänka på det goda i livet, de goda stunderna."
Birgitta Olsson Claesson, diakonissa
Syftet med enkäten är förutom att se hur det är idag, att öka förståelsen för hur och varför vi använder oss av teknik. Alla ska känna att de har tillräckliga förutsättningar för att använda teknik på ett så bra sätt som möjligt. Även om man inte är tekniskt lagd ska man våga testa och använda den. Det ska också finnas utrymme att lära sig
Jessica Bendix, e-hälsocoach på Tre Stiftelser
Vi är mycket glada över Jessicas nya tjänst, den möjliggör en bättre användning av tekniska lösningar. Jessica kan kartlägga och förmedla de faktiska behoven som finns och kommer även med sin långa erfarenhet och förståelse för arbetet vara en viktig del i implementeringen av nya lösningar,
Johan Rindeborg, administrativ chef Tre Stiftelser
Vi fann varandra rätt fort eftersom vi har samma intresse för att berätta historier och så fotbollen förstås. Glenn Hysén är en riktigt härlig göteborgare
Lars Törnqvist, 88 år och hyresgäst på Otium
Glenn är ju en känd profil i Göteborg och många av våra hyresgäster vet vem han är. Hans besök betyder jättemycket. Vi vill skapa bra aktiviteter för hyresgästerna och försöka skapa en känsla att man inte ska vara begränsad för att man bor på ett äldreboende. Här ska man ha möjlighet att göra samma saker som om man bor hemma
Maria Dreyer, enhetschef på Otium
Jag har varit ute på äldreboenden många gånger. Jag tycker det är viktigt. Jag hamnar väl själv på ett äldreboende någon gång och då kommer jag säkert uppskatta om det kommer någon på besök. Att det händer något. Nu är ju det här stället kanon med en pub och att de boende kan ta sig en öl och tjöta lite. Kan jag bidra genom att berätta några historier och tjöta lite så är jag nöjd
Glenn Hysén, fotbollslegend
Gästspel är alltid kul, men det är första gången jag lagar mat på ett äldreboende så det här är var en ny erfarenhet. Men det har varit väldigt roligt att laga mat tillsammans med personalen hela vägen från framtagande av recept till att maten står på borden. Framförallt handlar det om att ge tillbaka kunskap och ha roligt med kökspersonalen
David Lundqvist, Årets Kock 2018 och gästkock på Vegahusen
Det var verkligen jättegod mat. Vi får ju normalt bra mat här, men jag måste säga att det här var snäppet bättre. Jag tycker särskilt kycklingen utmärkte sig om man jämför med hur kyckling brukar smaka. Jag är jättenöjd
Anders Holmqvist, hyresgäst på Vegahusen
Maten på Tre Stiftelser ska hålla hög kvalité. Främst ska maten vara god och något man själv vill äta, men den ska också serveras i en trevlig miljö med bra bemötande och service. Vi försöker laga mat efter säsong och enligt önskemål. Att vi har stjärnkockar i köket ibland är dessutom en viktig inspiration för vår personal
Emil Jacobsson, måltidschef på Tre Stiftelser
Föreläsningen idag var fantastiskt bra! Niklas var duktig på att klargöra och presentera så att ett så svårt ämne blev lättbegripligt
Berit Olhage, boende på Vegahusen
Jag uppskattar verkligen Rymdveckan. Det är till stor del detta vårt arbete handlar om, vi som forskar vill dela med oss och få ut kunskapen. Att komma till Vegahusen och träffa den här intresserade, men något ovanliga, publiken var en extra rolig uppgift
Niklas Falstad, Astronom Chalmers
Rymdveckan är ett strålande tillfälle att låta våra intresserade hyresgäster få ta del av den senaste forskningen inom rymden och även få en tillbakablick på de stora historiska händelserna, som de i allra högsta grad varit en del av
Marie Bernhardsson, kultursamordnare på Tre Stiftelser.
För oss är det en självklarhet att hänga med i vad som är på gång just nu och när våra hyresgäster inte längre kan ta sig ut för att lära sig nya saker eller besöka sin favoritrestaurang så bjuder vi in för besök här i stället
Monica Berglund, VD på Tre Stiftelser.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp