Dietisten Lena sprider matglädje och kunskap på äldreboendet Tre Stiftelser

Report this content

Med en unik och heltäckande dietisttjänst har Lena Axelsson en viktig uppgift hos äldreboendet Tre Stiftelser. Mat och måltider är viktiga grundpelare i verksamheten och mångfalt prisad mat förhöjer vardagen och livslusten hos hyresgästerna. Med rätt energi- och näringsbehov kan sjukdomsrelaterad undernäring undvikas, men det är dessutom viktigt att arbeta med aptitretande smaker och inbjudande måltidsmiljö. 

Lena Axelsson dietist Tre Stiftelser

”Jag har arbetat drygt två år hos Tre Stiftelser, men har 20 års erfarenhet av jobb inom sjukvården, som matlagare, kock och inom omsorgen. Min tjänst som dietist hos Tre Stiftelser innebär att jag har både en fot i köket och en i omsorgen. Det är ett ovanligt, men mycket fördelaktigt upplägg. Ja, vi är faktiskt bara ett fåtal personer i hela Sverige, som jobbar på det här sättet och det är verkligen synd,” säger Lena Axelsson, dietist hos Tre Stiftelser.

Mltid Tre Stiftelser

Unik och heltäckande dietisttjänst
Av Sveriges 290 kommuner är det bara 51 som har dietister med inriktning mot äldreomsorg (siffror från år 2018) De flesta dietister jobbar övergripande med matsedlar, specialkoster och rådgivning/utbildning till vårdpersonal. Endast ca 10 personer har en tjänst som också helt eller delvis innefattar klinisk och individuell bedömning av patienter/hyresgäster. Tre Stiftelser har en sådan tjänst och har haft en dietist kopplad till verksamheten ända sedan år 2006.

Mat och Måltider är viktiga grundpelare hos Tre Stiftelser

Mat och måltider är ett av Tre Stiftelsers tre konceptområden vilket innebär att det är en av grundpelarna i verksamheten. Det finns en tydlig måltidspolicy innehållande riktlinjer och ansvarsområden kring maten och nutritionen. Målet är att skapa matglädje; att ge alla hyresgäster måltider med anpassat energi- och näringsinnehåll, som är njutningsfulla och vackra i en trivsam miljö. Ingen som bor inom Tre Stiftelser skall heller lida av ofrivillig obehandlad undernäring/felnäring.

Dietisten Lenas uppgift är att sprida matglädje och kunskap 
Det viktigaste som dietist på Tre Stiftelser är att sprida matglädje och kunskap och att vara ambassadör och språkrör mellan hyresgästen, omsorgen och köket. Att räkna på energi- och näringsinnehåll, mäta vikter och BMI kommer i andra hand. Det nära samarbetet bidrar till säker och rätt anpassad mat både vad gäller till gruppen äldre som till den enskilde individen. Det kan handla om t ex konsistensanpassad mat, specialkoster, mattraditioner, önskematsedlar eller allergier och intoleranser mot vissa livsmedel. Det ökar också förståelsen mellan köket och omsorgen. Genom möjlighet att träffa hyresgästerna i deras egna hem, utifrån deras förutsättningar, ökar också deras möjlighet till större förståelse för sin omgivning och känslan av sammanhang.

Lena Axelsson och Emil Jacobsson

”Tanken är att dietisten ska vara som en väckelsepredikant ute på våningarna och där sprida det goda budskapet kring mat och måltid, både till hyresgäster och personal,” kommenterar Emil Jacobsson, måltids- och kulturchef på Tre Stiftelser, som har ett nära samarbete med Lena.

”I min tjänst ingår en stor del utbildning och fortbildning. Jag träffar sjuksköterskorna för regelbunden information och arrangerar årliga utbildningar. Då och då har jag också möjlighet att besöka mässor och kongresser, ibland för egna föreläsningar. Vi har även samarbete med universitetet och undervisar dietiststuderande,” berättar Lena.

Med rätt energi- och näringsbehov kan sjukdomsrelaterad undernäring undvikas

Sjukdomsrelaterad undernäring är mycket vanligt i högre åldrar. Sjukdom och medicinsk behandling kan också försvåra eller omöjliggöra för en äldre person att själv åtgärda undernäring eller andra kostrelaterade problem. Det är av yttersta vikt att alla äldre får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett, om det bidrar till ökat välbefinnande.  Det ska bedömas utifrån ett professionellt och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, då många av våra äldre behöver stöd med detta. Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens ansvar.

Mellanmålet är ett viktig mål

Mellanmål är viktigt för många äldre. Ofta har man svårt att äta så stora portioner till lunch och middag som man gjort tidigare, varför risken ökar att energi-, protein- och näringsintaget blir för lågt. Det kan kompenseras med att äta lite och ofta. På Tre Stiftelser ska det erbjudas 3 huvudmål och 3 mellanmål per dag.

”Vi har haft en heltidsanställd dietist hos oss i många år nu och det har varit väldigt värdefullt. Måltiderna har en central roll och ett uttalat fokus även på ledningsnivå och vi uppmuntrar en ständig utveckling. God och näringsrik mat är en väsentlig del av den livskvalitet, som vi vill erbjuda våra hyresgäster,” konstaterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Mellanml r viktigt

Foto: Emil Jacobsson

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Berglund                                                                                   
VD Tre Stiftelser                                                                                    
Tel: 0705 11 75 70  

monica.berglund@trestiftelser.se              

Lena Axelsson
Dietist
Tre Stiftelser
Tel 0725 23 53 69
lena.axelsson@trestiftelser.se


Birgitta Plyhm
PR, Tre Stiftelser
Tel: 0707 77 12 90

birgitta@plyhm.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  
 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Med en unik och heltäckande dietisttjänst har Lena Axelsson en viktig uppgift hos äldreboendet Tre Stiftelser. Mat och måltider är viktiga grundpelare i verksamheten och mångfalt prisad mat förhöjer vardagen och livslusten hos hyresgästerna. Med rätt energi- och näringsbehov kan sjukdomsrelaterad undernäring undvikas, men det är dessutom viktigt att arbeta med aptitretande smaker och inbjudande måltidsmiljö.
Twittra det här

Citat

Jag har arbetat drygt två år hos Tre Stiftelser, men har 20 års erfarenhet av jobb inom sjukvården, som matlagare, kock och inom omsorgen. Min tjänst som dietist hos Tre Stiftelser innebär att jag har både en fot i köket och en i omsorgen. Det är ett ovanligt, men mycket fördelaktigt upplägg. Ja, vi är faktiskt bara ett fåtal personer i hela Sverige, som jobbar på det här sättet och det är verkligen synd
Lena Axelsson, dietist hos Tre Stiftelser.
Tanken är att dietisten ska vara som en väckelsepredikant ute på våningarna och där sprida det goda budskapet kring mat och måltid, både till hyresgäster och personal,
Emil Jacobsson, kostchef på Tre Stiftelser.
Vi har haft en heltidsanställd dietist hos oss i många år nu och det har varit väldigt värdefullt. Måltiderna har en central roll och ett uttalat fokus även på ledningsnivå och vi uppmuntrar en ständig utveckling. God och näringsrik mat är en väsentlig del av den livskvalitet, som vi vill erbjuda våra hyresgäster
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.