Tre Stiftelsers nya satsning: Nu tar femton undersköterskor examen

Report this content

Bristen på undersköterskor inom den svenska äldreomsorgen är stor. För att underlätta för medarbetare att ta nästa karriärsteg i äldreomsorgen, genomför Tre Stiftelser en utbildningssatsning. Utbildningen har erbjudits timanställda och vikarier under arbetstid.

Tolv medarbetare har nu examinerats, och ytterligare tre blir klara när de kompletterat med gymnasiekompetens. Tre Stiftelsers ambition är att all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha undersköterskeutbildning.
”Vi gläds med de medarbetare som nu har tagit sin examen efter ett halvårs studier och är mycket nöjda med undervisningens upplägg. Nu slutför vi en utvärdering men har redan börjat planera för en andra omgång. Det finns ett stort intresse bland våra medarbetare,” säger Maria Tid, biträdande verksamhetschef och ansvarig för utbildningen.

Utbildningen har genomförts en dag i veckan på betald arbetstid och omfattar 1450 gymnasiepoäng. Den är på distans och ges i form av webinarier och en läroplattform på nätet. Tre Stiftelser har även stått för kursavgiften och om så önskats tillhandahållit datorer och headset. Dessutom har utbildningsansvarig hos Tre Stiftelser funnits tillgänglig för kontinuerligt stöd och uppföljning under studietiden.

”Jag har varit timanställd som vårdbiträde sedan 2014 på flera olika enheter hos Tre Stiftelser så jag har lång praktisk erfarenhet av att jobba i äldreomsorgen. Utbildningen är jag mycket nöjd med och den har gett mig en teoretisk trygghet och tyngd som ett bra komplement till praktiken. Att den är på distans fungerar ju dessutom extra bra så här under tiden med Covid-19”, berättar Fredrik Gustafsson, som genomgått utbildningen och nu är tillsvidareanställd som undersköterska inom Tre Stiftelser.


”Vi har alltid satsat mycket på utbildning och ser ett stort värde i att på detta sätt investera i våra anställda. Det är samtidigt ett bra sätt att behålla medarbetarna i verksamheten och vi har ett mål att 100% av tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha undersköterskeutbildning. Målsättningen ligger helt i linje med vår värdegrund och den verksamhet vi bedriver”, konstaterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.Foton: Emil Jacobsson, Tre Stiftelser

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 0705 11 75 70

monica.berglund@trestiftelser.se

Maria Tid

Biträdande verksamhetschef Tre Stiftelser
Tel: 0705 08 06 38

Maria.tid@trestiftelser.se

Birgitta Plyhm
PR, Tre Stiftelser
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Sammanlagt bor här ca 350 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Bristen på undersköterskor inom den svenska äldreomsorgen är stor. För att underlätta för medarbetare att ta nästa karriärsteg i äldreomsorgen, genomför Tre Stiftelser en utbildningssatsning. Utbildningen har erbjudits timanställda och vikarier under arbetstid.
Twittra det här

Citat

Vi gläds med de medarbetare som nu har tagit sin examen efter ett halvårs studier och är mycket nöjda med undervisningens upplägg. Nu slutför vi en utvärdering men har redan börjat planera för en andra omgång. Det finns ett stort intresse bland våra medarbetare
Maria Tid, biträdande verksamhetschef Tre Stiftelser
Jag har varit timanställd som vårdbiträde sedan 2014 på flera olika enheter hos Tre Stiftelser så jag har lång praktisk erfarenhet av att jobba i äldreomsorgen. Utbildningen är jag mycket nöjd med och den har gett mig en teoretisk trygghet och tyngd som ett bra komplement till praktiken. Att den är på distans fungerar ju dessutom extra bra så här under tiden med Covid-19
Fredrik Gustafsson, tillsvidareanställd undersköterska Tre Stiftelser
Vi har alltid satsat mycket på utbildning och ser ett stort värde i att på detta sätt investera i våra anställda. Det är samtidigt ett bra sätt att behålla medarbetarna i verksamheten och vi har ett mål att 100% av tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha undersköterskeutbildning. Målsättningen ligger helt i linje med vår värdegrund och den verksamhet vi bedriver
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser