Tre Stiftelser vill höja den digitala kompetensen – tillsätter e-hälsocoach

Report this content

Jessica Bendix fick uppdraget att kartlägga och på sikt höja den digitala kompetensen bland personalen på Tre Stiftelsers fyra äldreboenden och tillsattes därför som e-hälsocoach. Detta är en nyinrättad tjänst som syftar till att se över och skapa bästa möjliga förutsättningar för användning av digitala lösningar i organisationen. Lösningar som underlättar och säkerställer det dagliga arbetet, samtidigt som mer tid frigörs för det som skapar värde för hyresgästerna och ökar deras livskvalitet.

Jessica Bendix ehlsocoach Foto Tre Stiftelser

Jessica Bendix är utbildad specialistundersköterska och har arbetat på Tre Stiftelser i sexton år, de senaste sex åren som kultursamordnare med ansvar för evenemang och studiecirklar. Även i rollen som kultursamordnare har hon sett ett allt större intresse för det digitala, hon har bland annat varit med och anordnat mycket välbesökta Ipad-kurser där hyresgäster provat på bland annat att resa ut i världen med Google Maps till att använda Skype för att hålla kontakten med barn och barnbarn.

En enkät ger underlag för fortsatt arbete


Under hösten har Jessica arbetat med både individuella utbildningsinsatser och implementering av nya digitala lösningar i organisationen. Arbetet inleddes i våras med en enkät till alla medarbetarna där de fick svara på frågor om alltifrån mailkunskap till användning av befintlig välfärdsteknik.

”Syftet med enkäten är förutom att se hur det är idag, att öka förståelsen för hur och varför vi använder oss av teknik. Alla ska känna att de har tillräckliga förutsättningar för att använda teknik på ett så bra sätt som möjligt. Även om man inte är tekniskt lagd ska man våga testa och använda den. Det ska också finnas utrymme att lära sig,” säger Jessica Bendix.

Hyresgst p Tre Stiftelser provar VRglasgon Foto Tre Stiftelser

På framkant vad gäller teknik

Tre Stiftelser har länge befunnit sig på framkant vad det gäller välfärdsteknik och är alltid positiva till att testa nya saker. Nyligen testades en sängsensor för att registrera sömnmönster och antal timmar till sängs. Detta var något som visade sig otroligt värdefullt för både personalen och hyresgästen. När dygnets alla timmar registrerades fick personalen en bättre överblick över det faktiska läget, något som annars kan vara svårt att få vid byte av personal under dygnet. Den tekniska infrastrukturen i organisationen är väl utbyggd vilket underlättar implementeringen av ny teknik. Till exempel är alla lås på hela Tre Stiftelser utbytta till digitala lås, liksom alla lås på läkemedelsskåp. Det finns olika typer av larm, kameralarm och det har också testats så kallade GPS-sulor med sändare för att öka tryggheten och självständigheten hos hyresgästerna.

”Vi är mycket glada över Jessicas nya tjänst, den möjliggör en bättre användning av tekniska lösningar. Jessica kan kartlägga och förmedla de faktiska behoven som finns och kommer även med sin långa erfarenhet och förståelse för arbetet vara en viktig del i implementeringen av nya lösningar,” säger Johan Rindeborg, administrativ chef Tre Stiftelser. 

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Berglund      
VD Tre Stiftelser

Tel 0705 11 75 70    
monica.berglund@trestiftelser.se                                                       

Jessica Bendix                                     

e-hälsocoach Tre Stiftelser
Tel 031-704 26 28

jessica.bendix@trestiftelser.se

Johan Rindeborg
Administrativ chef/Chef Fastighet, Ekonomi
Tel 031-70 42 680
johan.rindeborg@trestiftelser.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Jessica Bendix fick uppdraget att kartlägga och på sikt höja den digitala kompetensen bland personalen på Tre Stiftelsers fyra äldreboenden och tillsattes därför som e-hälsocoach. Detta är en nyinrättad tjänst som syftar till att se över och skapa bästa möjliga förutsättningar för användning av digitala lösningar i organisationen. Lösningar som underlättar och säkerställer det dagliga arbetet, samtidigt som mer tid frigörs för det som skapar värde för hyresgästerna och ökar deras livskvalitet.
Twittra det här

Citat

Syftet med enkäten är förutom att se hur det är idag, att öka förståelsen för hur och varför vi använder oss av teknik. Alla ska känna att de har tillräckliga förutsättningar för att använda teknik på ett så bra sätt som möjligt. Även om man inte är tekniskt lagd ska man våga testa och använda den. Det ska också finnas utrymme att lära sig
Jessica Bendix, e-hälsocoach på Tre Stiftelser
Vi är mycket glada över Jessicas nya tjänst, den möjliggör en bättre användning av tekniska lösningar. Jessica kan kartlägga och förmedla de faktiska behoven som finns och kommer även med sin långa erfarenhet och förståelse för arbetet vara en viktig del i implementeringen av nya lösningar,
Johan Rindeborg, administrativ chef Tre Stiftelser