• news.cision.com/
  • Tre Stiftelser/
  • Särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning – besöksstopp och ökad beredskap i alla Tre Stiftelsers verksamheter

Särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning – besöksstopp och ökad beredskap i alla Tre Stiftelsers verksamheter

Report this content

Tre Stiftelser har sedan den 13 mars besöksförbud på samtliga boenden, det vill säga Änggårdsbacken, Lillekärr, Vegahusen, Otium och Kallebäck. Besöksförbudet ingår i den beredskapsplan som Tre Stiftelser tagit fram och aktiverat med anledning av coronaviruset.   

Med hyresgäster i en utsatt och känslig grupp är kunskap om och åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning en central del i Tre Stiftelsers vård och omsorg. Nu vidtas särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset. Besöksstoppet gäller i ett första skede från den 13 mars och 14 dagar framåt.

”Vi har såväl erfarenhet som rutin när det gäller att förhindra smittspridning. Det är alltid viktigt i vår verksamhet. Med anledning av coronaviruset har vi tagit fram en särskild beredskapsplan och nu förstärks våra insatser. Besöksstoppet är en del av det. Vi följer händelseutvecklingen och vidtar de alla försiktighetsåtgärder vi kan för att undvika att få in smittan i våra verksamheter”, säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Både hyresgäster och deras närstående har enligt Monica Berglund visat stor förståelse för besöksförbudet. Tre Stiftelser försöker underlätta kontakter trots besöksförbud, till exempel via videosamtal.

”Den här situationen ställer extra stora krav. Jag är både stolt över och imponerad av viljan, kompetensen och insatserna från alla medarbetare”, säger Monica Berglund.


Tre Stiftelsers verksamhet inkluderar i vanliga fall ofta aktiviteter med externa besökare och aktörer. Det ingår i omsorgen om hyresgästerna att de får möjlighet att se nya ansikten och uppleva liv och rörelse på nära håll. Allt sådant är pausat tills vidare.

Närstående som har frågor är välkomna att kontakta enhetschefen på den enhet det gäller. Kontaktuppgifter finns på hemsidan:
https://www.trestiftelser.se/kontakt/


För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Berglund                                                                                   
VD Tre Stiftelser                                                                                    
Tel: 0705 11 75 70               
monica.berglund@trestiftelser.se


Lisa Thambert
Tf. Kommunikationsansvarig
Mobil: 0722-27 08 77

lisa.thambert@trestiftelser.se


Birgitta Plyhm
PR
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

 

 

Taggar:

Snabbfakta

Tre Stiftelser har sedan den 13 mars besöksförbud på samtliga boenden, det vill säga Änggårdsbacken, Lillekärr, Vegahusen, Otium och Kallebäck. Besöksförbudet ingår i den beredskapsplan som Tre Stiftelser tagit fram och aktiverat med anledning av coronaviruset.
Twittra det här

Citat

Vi har såväl erfarenhet som rutin när det gäller att förhindra smittspridning. Det är alltid viktigt i vår verksamhet. Med anledning av coronaviruset har vi tagit fram en särskild beredskapsplan och nu förstärks våra insatser. Besöksstoppet är en del av det. Vi följer händelseutvecklingen och vidtar de alla försiktighetsåtgärder vi kan för att undvika att få in smittan i våra verksamheter
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Den här situationen ställer extra stora krav. Jag är både stolt över och imponerad av viljan, kompetensen och insatserna från alla medarbetare
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser