Nu har lärlingarna hos Tre Stiftelser tagit examen

Report this content

Häromdagen var det examensdags för de fem lärlingarna som avslutade sin studietid som gymnasielärlingar hos äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg. De fem lärlingarna, som nu är färdigutbildade undersköterskor, har under 2,5 års tid arbetat två respektive tre dagar i veckan, samtidigt som de gått resten av tiden på Vård- och Omsorgsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. 

De fem lrlingarna p examensdagen

Under lärlingstiden har eleverna fått prova på såväl olika arbetsplatser som arbetsuppgifter inom Tre Stiftelser, som finns på fyra olika adresser. Lärlingstiden har inneburit praktik med lärande i arbetet och eleverna har fått lärlingslön. Handledare har funnits tillgängliga under hela studietiden även om arbetsuppgifterna till stor del har varit självständiga.

Ali Khaliqi, en av de fem lärlingarna som nu är färdigutbildad undersköterska kommenterar utbildningstiden så här:
”Jag började min praktik höstterminen 2017 på Änggårdsbacken och har under utbildningen provat på olika delar av verksamheten. Vi har hela tiden haft stöd av våra handledare men ändå haft möjlighet att jobba själva med alla olika arbetsuppgifter utom medicinering och lyft. Jag har trivts väldigt bra med allt hela tiden men tycker det roligaste är att träffa de äldre och höra berättas om vad de varit med om. Dagen efter examen var jag tillbaka på jobbet och kommer fortsätta jobba här hela sommaren och resten av året. Sedan har jag planer på att söka till sjuksköterskeskolan. Jag vill fortsätta jobba inom vården, men vill också gärna ha ännu mer utbildning.”
 

Lrlingarna tillsammans med sina handledare

Gunhild Karlsson är lärare på Vård och Omsorg på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.
Hon kommenterar lärlingsutbildningen och samarbetet med Tre Stiftelser:
”Vi har haft ett unikt samarbete med Tre Stiftelser i tolv år nu. Det fungerar ypperligt, mycket därför att de satsar mycket på utbildning och att deras handledare är så engagerade. Många lärlingar har passerat och många är minst lika duktiga som de elever som läser Vård och Omsorg på heltid. Lärlingsprogrammet är en tillgång och bra som alternativ. Ungdomar väljer kanske den här vägen eftersom de är trötta på skolan efter tio års studier. Då kan det vara befriande att komma ut på en arbetsplats. Ofta har de också högre betyg – det krävs mognad att våga välja att vara på en arbetsplats med bara vuxna när man bara är sexton år. Vi vill ju gärna att det är fler elever som väljer lärlingsprogrammet eftersom det finns ett stort behov i äldreomsorgen. Tyvärr är det dock en begränsning på praktikplatser. Det är inte tillräckligt många verksamheter som har förstått nyttan och vill ta sig tid att satsa på att ta in lärlingar. I framtiden hoppas vi på fler sökande och även fler praktikplatser.”


”Syftet med att ha svenska gymnasielärlingar i verksamheten är att ge dem en gedigen kunskap om arbetsplatsen och vårt sätt att arbeta. Vi får efter avslutad utbildning en ny medarbetare som är väl förtrogen med verksamheten och vill arbeta med vår värdegrund”, förklarar Maria Tid, HR-chef och biträdande verksamhetschef Tre Stiftelser.

”Vi har haft lärlingar hos oss på Tre Stiftelser ända sedan år 2008. För oss är det viktigt att satsa på ungdomar och vi ser lärlingsprogrammet som ett bra sätt för unga att komma in i verksamheten och prova på hur det är att jobba inom äldreomsorgen. De bidrar med sin arbetsinsats, samtidigt som det blir ett naturligt positivt utbyte med våra hyresgäster. Sedan hoppas vi ju förstås också på att ungdomarna är goda ambassadörer för Tre Stiftelser som arbetsplats,” kommenterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Bild 1:  De fem lärlingarna på examensdagen. Foto: Emil Jacobsson.
Bild 2:  Lärlingarna tillsammans med sina handledare. Foto: Emil Jacobsson.


Bakgrundsfakta – gymnasielärling
Som gymnasielärling med GLA, Gymnasial lärlingsanställningen, delar man sin studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd av en verksamhet där eleven lär sig yrket. Det innebär att eleven har möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet samtidigt som den får arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som hjälper till att avancera fortare, direkt efter gymnasiet.Du är ute på en arbetsplats 2-3 dagar i veckan och resten av tiden är du i skolan. På arbetsplatsen lär du dig det mesta som ingår i yrkesämnena med hjälp av en handledare. I skolan läser du övriga ämnen tillsammans med dina klasskompisar i lärlingsklassen. Lärlingsutbildningen passar dig som gillar att arbeta praktiskt och är motiverad för att arbeta självständigt tillsammans med dina lärare och dina handledare på praktikplatsen.


För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Berglund

VD Tre Stiftelser
Tel: 0705 11 75 70
monica.berglund@trestiftelser.se           


Maria Tid
HR-chef/biträdande verksamhetschef Tre Stiftelser
Tel: 0705 08 06 38

maria.tid@trestiftelser.se

Birgitta Plyhm
PR, Tre Stiftelser
Tel: 0707 77 12 90

birgitta@plyhm.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Häromdagen var det examensdags för de fem lärlingarna som avslutade sin studietid som gymnasielärlingar hos äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg. De fem lärlingarna, som nu är färdigutbildade undersköterskor, har under 2,5 års tid arbetat två respektive tre dagar i veckan, samtidigt som de gått resten av tiden på Vård- och Omsorgsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.
Twittra det här

Citat

Jag började min praktik höstterminen 2017 på Änggårdsbacken och har under utbildningen provat på olika delar av verksamheten. Vi har hela tiden haft stöd av våra handledare men ändå haft möjlighet att jobba själva med alla olika arbetsuppgifter utom medicinering och lyft. Jag har trivts väldigt bra med allt hela tiden men tycker det roligaste är att träffa de äldre och höra berättas om vad de varit med om. Dagen efter examen var jag tillbaka på jobbet och kommer fortsätta jobba här hela sommaren och resten av året. Sedan har jag planer på att söka till sjuksköterskeskolan. Jag vill fortsätta jobba inom vården, men vill också gärna ha ännu mer utbildning.
Ali Khaliqi, en av de fem lärlingarna som nu är färdigutbildad undersköterska.
Vi har haft ett unikt samarbete med Tre Stiftelser i tolv år nu. Det fungerar ypperligt, mycket därför att de satsar mycket på utbildning och att deras handledare är så engagerade. Många lärlingar har passerat och många är minst lika duktiga som de elever som läser Vård och Omsorg på heltid. Lärlingsprogrammet är en tillgång och bra som alternativ. Ungdomar väljer kanske den här vägen eftersom de är trötta på skolan efter tio års studier. Då kan det vara befriande att komma ut på en arbetsplats. Ofta har de också högre betyg – det krävs mognad att våga välja att vara på en arbetsplats med bara vuxna när man bara är sexton år. Vi vill ju gärna att det är fler elever som väljer lärlingsprogrammet eftersom det finns ett stort behov i äldreomsorgen. Tyvärr är det dock en begränsning på praktikplatser. Det är inte tillräckligt många verksamheter som har förstått nyttan och vill ta sig tid att satsa på att ta in lärlingar. I framtiden hoppas vi på fler sökande och även fler praktikplatser.
Gunhild Karlsson, lärare på Vård och Omsorg på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.
Vi har haft lärlingar hos oss på Tre Stiftelser ända sedan år 2008. För oss är det viktigt att satsa på ungdomar och vi ser lärlingsprogrammet som ett bra sätt för unga att komma in i verksamheten och prova på hur det är att jobba inom äldreomsorgen. De bidrar med sin arbetsinsats, samtidigt som det blir ett naturligt positivt utbyte med våra hyresgäster. Sedan hoppas vi ju förstås också på att ungdomarna är goda ambassadörer för Tre Stiftelser som arbetsplats
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.