Dela

Kontakt

 • Jeanette Gustafsdotter

  VD


  Kungsgatan 62, Box 22500, 104 22 Stockholm
  08-692 46 90
  070-624 45 56
  http://www.tu.se
 • Citat

  Jag är glad att vi från TU – Sveriges ledande medieorganisation – med denna rekommendation kan visa att vi - och framför allt våra medlemsföretag – här, som på alla andra områden står för etik och tydlighet och är beredda att ta ansvar
  Jeanette Gustafsdotter, VD för TU – Medier i Sverige
  Det är viktigt att samhället tar hoten mot medier och ansvariga chefredaktörer på allvar. Därför är det tråkigt att hovrätten sänker straffet
  Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige
  Det här är en fullständigt oacceptabel situation. Jag ser misshandeln som ett försök att stoppa det fria ordet och det journalistiska uppdraget. Vi ser oerhört allvarligt på att journalister hotas och utsätts för fysiskt våld
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Det är orimligt att fria och oberoende medier i Sverige beskattas hårdare än de globala it-jättarna. Mer rättvisa regler skulle stärka både journalistikens förutsättningar och demokratin. Därför uppmanar vi nu regeringen att se över reglarna,
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Pressfrihetens dag är viktigare än någonsin. I en tid med ett omritat politisk landskap där agendan är att sänka förtroendet för medierna måste vi bli ännu tydligare om vilket system som de riktiga ansvariga utgivarna följer. Det är ett unikt system med ett tydligt ensamansvar. Med en person som ansvarar för allt som publiceras i tidningen
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Nu är det viktigt att regeringen följer de uppmaningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nyligen presenterade i sin rapport om mediernas säkerhet. Och avsätta reella resurser för att bland annat se över hot och trakasserier mot medier, men också arbeta fram skyddsstrategier för journalister
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Spelbolagen bidrar med betydande annonsintäkter till medieföretagen, vilket i sin tur bekostar kvalitetsjournalistik. Därför är detta ett viktigt förslag
  TU:s VD Jeanette Gustafsdotter
  Medieutredningen har gjort en bra kartläggning av hur medielandskapet snabbt förändras, men glömmer - i sin iver att göra något nytt - att det faktiskt finns en infrastruktur som alltjämt, och fortsatt, fungerar. Det är viktigt att, i det framtida mediepolitiska byggandet, ta till vara och ta med sig detta
  TU:s VD Jeanette Gustafsdotter
  Om staten inte ens med tre (3) public service-bolag klarar av att uppfylla sitt uppdrag, så är lösningen inte att inrätta ett fjärde bolag
  TU:s chefsjurist Per Hultengård
  Storstadspressens digitala annonsintäkter ökade med 6,6 procent 2016. Det betyder att den utvecklats i samma takt som marknaden i sin helhet. Totalt sett ökade medieinvesteringarna med 6 procent i fjol
  Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU
  Årets nominerade visar verkligen på bredden och hur mycket intressant och spännande det görs i branschen. Lite extra roligt är det att vår nya klass Årets Ljud & Bild lockas så många kvalificerade bidrag
  eanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Bidragen 2016 är ett utsnitt ur verkligheten som gör mig hoppfull. Det ser ut som det kan bli ett vinn vinn-race mellan journalistik, demokrati och affärer
  Kerstin Brunnberg, juryordförande Helhetspriset
  Det är direkt anmärkningsvärt att PS-bolagen – i en tid när andra mediebolag slåss för sin överlevnad – utnyttjar sin statssubventionerade position för att snedvrida konkurrensen
  TU:s VD Jeanette Gustafsdotter
  Det är viktigt att det allmänna tar hot och hat mot redaktörer och journalister på allvar. Här var det ett synnerligen grovt påstående mot Patrik och det var därför viktigt att det väcktes allmänt åtal om grovt förtal och att tingsrätten inte bara lät det bero vid dagsböter utan också utfärdade en villkorlig dom
  Per Hultengård, chefsjurist TU - medier i Sverige
  Det är glädjande att man tar hot mot en chefredaktör på allvar. Fler än två av fem medarbetare på landets dagstidningar har hotats eller trakasserats under det senaste året. Det kan jämföras med genomsnittet för branschen som ligger på var tredje medarbetare
  Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige
  Det är utmärkt att vi nu till sist äntligen får ett klart och tydligt besked! Vi har jobbat med den här frågan i massor av år. Medborgarnas tillgänglighet till de nyheter, den information och den opinionsbildning som framför allt förmedlas av dagspressen är central för det demokratiska samtalet och då får inte momsen vara ett hinder
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Var femte svensk nyhetskonsument misstror medierna. Därför drar TU igång en informationskampanj för att lyfta fram hur medierna arbetar journalistiskt
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Vi kompromissar aldrig när det gäller journalistikens kärnuppdrag. Vi ska fortsätta att vara källkritiska, redovisa fakta, granska kritiskt och hålla hög relevans. Och vi dömer inte, vi pixlar hellre
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
  Äntligen! Det här har vi jobbat aktivt för i flera år. Och vi är verkligen glada över att se ett förslag som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa reducerad moms för medieutgivares digitala produkter, på samma sätt som i dag gäller för tryckta tidningar och böcker
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Vi är verkligen glada över att få presentera en så namnkunnig och insatt jury till Årets Dagstidning. Den representerar kunskap från olika delar av landet och från olika delar av mediebranschen
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Utvecklingen går i den riktning som vi sett under tidigare kvartal, det vill säga fortsatt tillväxt inom mobilannonsering och webb-tv.
  Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU
  Vi är positiva till flera av utredningens förslag, som att öka stödet till dagspressen, öka oberoendet till staten och att utreda skärpta straff för hot mot journalister
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Nu vill vi se konkreta förslag på relevanta åtgärder för att säkra arbetsmiljön för de medier som bevakar matcherna
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Det är välkommet att regeringen tar ännu ett litet steg för att avskaffa den konkurrenssnedvridande reklamskatten, men TU anser att den nu, en gång för alla, borde avskaffas i sin helhet
  Jeanette Gustafsdotter, TU:s VD
  Ökningen innebär att de digitala annonsintäkterna nu utgör cirka 20 procent av morgonpressens totala annonsintäkter
  Tobias Lindberg, chefsanalytiker på branschorganisation TU – Medier i Sverige.
  Det är djupt oroande att drygt åtta av tio kommunpolitiker i landet anser att poliser – till skillnad från alla andra medborgare i samhället inte ska ha meddelarfrihet och därmed inte kunna berätta om innehållet i förundersökningar. Det har poliserna, med vissa undantag, rätt till enligt grundlagen
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Det är oroande att nästan åtta av tio storstadspolitiker anser att det ska vara förbjudet att publicera namn och bild på den som är misstänkt för brott innan dom fallit. Det här är en pressetisk fråga. Svenska medier publicerar normalt inte namn och bild på misstänkta. Men i vissa fall, som när det handlar om offentliga personer eller grov brottslighet, måste de kunna ha möjligheten att göra det
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Det är djupt oroande att fler än åtta av tio kommunpolitiker i södra Sverige anser att poliser – till skillnad från alla andra medborgare i samhället inte ska ha meddelarfrihet och därmed inte kunna berätta om innehållet i förundersökningar. Det har poliserna, med vissa undantag, rätt till enligt grundlagen
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Det är djupt oroande att åtta av tio kommunpolitiker i Mellansverige anser att poliser – till skillnad från alla andra medborgare i samhället inte ska ha meddelarfrihet och därmed inte kunna berätta om innehållet i förundersökningar. Det har poliserna, med vissa undantag, rätt till enligt grundlagen
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  Det är oroande att nästan åtta av tio kommunpolitiker i norra Sverige anser att det ska vara förbjudet att publicera namn och bild på den som är misstänkt för brott innan dom fallit. Det här är en pressetisk fråga. Svenska medier publicerar normalt inte namn och bild på misstänkta. Men i vissa fall, till exempel när det handlar om offentliga personer eller grov brottslighet, måste de kunna ha möjligheten att göra det
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  - DI gör Sveriges bästa ekonomijournalistik och har en urstark position. Vi når fler än någonsin och ser efterfrågan på vår journalistik ständigt öka. Det känns självklart att använda den styrkan för att bidra till att, bland annat genom medlemskapet i TU, skapa ännu bättre förutsättningar för god journalistik. Tu:s agenda och lobbyingarbete är angeläget för att skapa förutsättningar för fri och oberoende journalistik och starka, lönsamma och innovativa medieföretag
  Lotta Edling, chefredaktör DI
  - Jag är tacksam och stolt för att TU nu har fått tillbaka samtliga dagstidningar som valde att lämna 2012. Men också att TU även under det senaste året har utökat antalet medlemmar. Dagens medielandskap blir mer och mer konvergerat och det är därför viktigt att fria medier är en stark enad röst
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  - Man kan lätt förfalla i dystopiska tankar kring mediehusens och tidningsföretagens framtid. Att vara juryledamot gör att man byter till optimism och tillförsikt när man ser hur journalistiken i nära samarbete med digitaliseringens möjligheter, big data, sälj, marknadsföring, läsar- och tittarkontakter och skickliga kolleger, har en enastående framtid och viktig roll hos dagens och morgondagens publik.
  Kerstin Brunnberg, juryordförande Årets Dagstidning 2016
  – Det här är en av vår tids svåraste demokratiska utmaningar. Att under tryckfrihetsförordningens jubileumsår, 250 år, ingå i en expertpanel där vi föreslår en ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång för det som skrivs på nätet har varit en utmaning.
  Jeanette Gustafsdotter, VD TU
  - Sverige har världens äldsta tryckfrihet. I tider som dessa med inskränkt pressfrihet i bland annat Polen och Ungern är det extra viktigt att visa betydelsen av ett fritt ord. Tryck- och yttrandefrihet är en förutsättning för en fungerande demokrati. Dagspressen har varit och är fortsatt en garant för detta,
  Jeanette Gustafsdotter, VD TU
  - Vi vill hylla de modiga publicister och individer som historiskt kämpat för det fria ordet. Samtidigt berör utställningen i hög grad dagsaktuella frågor. Var går exempelvis gränsen mellan att ”jag säger vad jag vill” och näthat? Samhället verkar bli allt mer polariserat. Vi bör vara medvetna om att yttrandefriheten aldrig kan tas för given,
  Johan Wirfält, chef Forum/Debatt och Film, Kulturhuset Stadsteatern
  – Detta är resultat av ett långsiktigt arbete med enad bransch att förbättra säkerheten för mediehusen och dialogen med Polismyndigheten och Säpo. Vi är nöjda med att Polismyndigheten och Säpo nu tar detta på yttersta allvar vilket dagens möte tydligt visade.
  Jeanette Gustafsdotter, vd TU
  – Journalistiken i Sverige är satt under press från flera håll. I denna tid känns det särskilt angeläget för oss att visa att det är mer som förenar tidningsföretagen än som splittrar. Vi vill bidra till att stärka pressetiken och förutsättningarna för den professionella journalistiken i Sverige
  DN:s chefredaktör Peter Wolodarski
  - Varje dag läser fler än 5,5 miljoner människor dagstidningen och 4,4 miljoner läser den på papper. Det är något vi ska vara mycket stolta för. Årets Dagstidning visar hur stark dagspressen är och den 15 mars kommer vi att se flera exempel på det.
  Jeanette Gustafsdotter, VD påTU
  - Vi uppskattar förtroendet från TU att göra detta tillsammans och ser fram emot att göra ett helt paket runt dagspress med seminarier, gala och temanummer
  Mathias Kallio på Dagens Media
  - TU välkomnar klargörandet av de uppräkningar som tidigare aviserades i vårens presstödsproposition. De är angelägna och det är viktigt att tidnings- och medieföretagen får en hyggligt långsiktig förutsebarhet om spelreglerna. Vi utgår nu från att detta är vad som kommer att gälla.
  Jeanette Gustafsdotter, VD för TU
  Slutsatsen som TU drar är att den underliggande tillströmningen bland läsarna till de digitala produkterna i många fall är kraftigare än betalväggens negativa inverkan,
  TUs chefsanalytiker Tobias Hedström
  - I ett öppet samhälle är det viktigt att allt och alla kan granskas – objektivt och utan förutfattade meningar. Och att även kritiska och obekväma frågor får ställas. Det är vad GD gjort – och det ska inte bemötas med hot som ytterst syftar till att skrämma till tystnad. Det är att hota såväl yttrandefriheten som demokratin.
  Jeanette Gustafsdotter, VD, TU
  Dagspressens annonsintäkter från de mobila sajterna fortsätter som tidigare att växa starkast,
  TUs chefsanalytiker Tobias Hedström
  Vi har från medieorganisationerna flera gånger krävt en särskild reglering när det gäller tvångsmedelsanvändning mot redaktioner. Vi välkomnar därför HD:s beslut, men konstaterar också en bristande respekt för nuvarande lagstiftning och att källskyddet därför måste förstärkas,
  Per Hultengård, chefsjurist TU
  - Analysen är ett gott betyg till dagstidningarna och visar att de upprätthåller sitt samhällsuppdrag och fortsatt klarar av att leverera kvalitetsjournalistik,
  Per Hultengård, VD för TU
  Ändringarna innebär i praktiken ett totalstopp för publicering av spelannonser i svenska medier. Om förslaget genomförs innebär det att svenska medier och tidningar undandras annonsintäkter på mellan två och tre miljarder kronor årligen. Ett tydligare exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop är svårt att föreställa sig.
  Per Hultengård, TU:s VD
  Dagspressens digitala annonsintäkter fortsätter växa starkt.
  Tobias Hedström, Chefsanalytiker TU
  Riksdagspartiernas valmanifest är en ganska dyster läsning ur ett mediepolitiskt perspektiv, på sin höjd hittar man en eller två meningar om public service.
  Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter
  - Man behöver faktiskt inte vara politiker för att inse att den ekonomiska utmaning som mediehusen idag upplever på sikt också kan hota det öppna samhället. I valtider blir detta särskilt tydligt.
  Per Hultengård, VD Tidningsutgivarna
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp