Ökad hotbild mot mediehusen

På ett möte nu ikväll informerades mediernas säkerhetsgrupp av Polismyndigheten samt Säpo att mediehusen har ökad hotbild. Säpo har under eftermiddagen höjt hotnivån  från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Mediehusen har pekats ut som en grupp där Polismyndigheten och Säpo höjer beredskapen genom ökad tillsyn. Det finns i nuläget ingen konkret hotbild mot något enskilt mediehus eller journalist. Informationen har skickats ut från Nationella Operativa Avdelningen, NOA, på Polismyndigheten till samtliga polisregioner. Exakt hur arbetet läggs upp mot respektive mediehus bedöms hos ansvarig på respektive region.

– Detta är resultat av ett långsiktigt arbete med enad bransch att förbättra säkerheten för mediehusen och dialogen med Polismyndigheten och Säpo, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU. Vi är nöjda med att Polismyndigheten och Säpo nu tar detta på yttersta allvar vilket dagens möte tydligt visade.

NOA på Polismyndigheten har tidigare inrättat en nationell kontakt för att kunna bistå redaktionschefer och säkerhetsansvariga på mediehusen och redaktioner med råd vid hot.

Samtliga redaktioner uppmanas att vid akuta situationer och brott använda larmnumret 112.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU

jeanette.gustafsdotter@tu.se

070-624 45 56

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

TU, Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, 104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: 08-692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Taggar:

Om oss

TU - Medier i Sverige är mediehusens branschorganisation. Vi arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, webbsajter, medieutvecklingsföretag m m. Våra sajter: www.tu.se, www.dagspress.se Swedish Media Publishers' Association - safeguards the independence and reputation of the press and media, the public's right to information, and the constitutionally guaranteed freedom of expression and the press;- helps strengthen its members' position as advertising and information media;- promotes its members' common interests in issues surrounding the industry; and- represents its members in issues of common interest vis-à-vis the government, authorities and other organizations, as well as in international contexts.

Citat

– Detta är resultat av ett långsiktigt arbete med enad bransch att förbättra säkerheten för mediehusen och dialogen med Polismyndigheten och Säpo. Vi är nöjda med att Polismyndigheten och Säpo nu tar detta på yttersta allvar vilket dagens möte tydligt visade.
Jeanette Gustafsdotter, vd TU