Ett långt arbetsliv kräver ett gott arbetsliv

Ekonomin är den främsta anledningen till att jobba längre upp i åldern än man tänkt sig, men flexiblare arbetstider och möjlighet att trappa ned genom deltid är tunga motiv som skulle få fler äldre att överväga att jobba längre. Det visar en ny rapport från Unionen.

De som trivs med sitt arbete är mycket mer intresserade av att arbeta längre än till planerad pensionsålder jämfört med dem som inte trivs. Hur bra man trivs påverkas i sin tur av en rad faktorer, som i vilken utsträckning man kan påverka sin arbetssituation, arbetsbelastning, arbetsplatsens utformning, chefens attityd och om man blivit utsatt för åldersdiskriminering.

 Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv. Vi ser ett klart samband mellan trivsel och viljan att arbeta längre, säger Martin Linder, 2e vice förbundsordförande på Unionen.

Nära en fjärdedel av medlemmarna i åldrarna 60-70 år har upplevt åldersdiskriminering. De som har blivit utsatta för åldersdiskriminering är mindre intresserade av att arbeta längre.

Unionen arbetar för att de som vill stanna kvar i arbetslivet ska kunna göra det. Men också för att de som inte orkar eller vill arbeta heltid har möjlighet att trappa ned eller sluta helt. I årets avtalsrörelse har Unionen säkrat möjligheten för medlemmarna att gå i delpension från 60 eller 62 inom vissa avtalsområden.

 När äldre medarbetare har möjlighet att trappan ned genom att arbeta färre timmar i veckan ökar sannolikheten att de vill och orkar arbeta fler år, säger Martin Linder.

På uppdrag avUnionenhar Ipsos genomfört fokusgruppsintervjuer och enkätundersökningar som vänt sig till nyligen pensionerade medlemmar och yrkesverksamma medlemmar i åldrarna 60-70 år och ställt frågor om pensionsbeslut och längre arbetsliv. De kvantitativa undersökningarna hade 652 respondenter.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar