Dela

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Kontakt

 • Gabriel Wernstedt

  Pressekreterare


  08-504 158 24
  http://www.unionen.se/
 • Josefin Sasse

  pressekreterare


  Olof Palmes gata 17
  0708-761713
  http://www.unionen.se
 • Unionen
  Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm
  08-504 151 00
  http://www.unionen.se
 • Citat

  Det är A och O att chefer och andra företagsledare själva i ord och handling tar ställning mot diskriminering
  Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.
  Vi vill sätta punkt för diskriminering i arbetslivet och det utanförskap som följer i dess kölvatten.
  Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.
  Det är förstås bra med fler studieplatser. Men regeringens satsningar tar inte sikte på att åtgärda den akuta kompetensbristen här och nu.
  Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen
  Unionen vill nu se att besluten på S-kongressen också blir verklighet i regeringens politik.
  Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen
  Baksidan av att det är enkelt och billigt att lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder är att svenska delar av företagen ofta drar det kortaste strået i diskussionen om vilka enheter som ska prioriteras, trots bättre resultat och potential än utländska enheter. Det är inte bra för företag eller anställda när vår positiva inställning till förändring utnyttjas. Här måste det till förändring.
  Martin Linder, Unionens förbundsordförande
  Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för unga högskoleutbildade går via praktikplatser. Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället och mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns.
  Unionens andre vice ordförande Marina Åman
  – Det går bra för Sverige. De anställda är företagens viktigaste resurs och bidrar till företagens vinster. Vi vill att alla medlemmar ska få ta del av kakan genom reallöneökningar som inte äventyrar konkurrenskraften.
  Unionens förbundsordförande Martin Linder
  – Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver utvecklas. Det är bra. Men denna budget ger inte någonting konkret det närmaste året till kompetensutveckling för dem som jobbar.
  Unionens chefsekonom Lars Jagrén
  För Unionens medlemmar i Allsvenskan och Superettan har frågan om trygghet varit viktig när det kommer till sjukfrånvaro som är relaterad till fotbollen. Unionen har därför tecknat ett nytt kollektivavtal med bättre villkor för spelarna vad gäller sjuklön och försäkringar.
  Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
  – Sverige har hundratusentals egenföretagare. Här finns en enorm sysselsättningspotential om vi kan skapa rätt förutsättningar. Den framgångsrika svenska modellen med kombinationen av omställning, företagande och trygghet måste även inkludera egenföretagarna.
  Unionens förbundsordförande Martin Linder
  Avtalet är viktigt eftersom två så stora aktörer som Unionen och IG Metall nu går på offensiven för att schysta villkor ska gälla även för de som jobbar mot digitala plattformar. Vi är väl medvetna om att den plattformsbaserade arbetsmarknad som nu växer fram kräver en helt ny typ av gränsöverskridande facklig organisering.
  Martin Linder, Unionens förbundsordförande
  Medlemmarna visade tydligt att de var beredda att gå ut i konflikt för flexpension och för att stå emot Almegas många krav på försämringar. Vi fick inte igenom flexpension den här gången men vi stod emot försämringar i avtalen. Det är en viktig signal medlemmarna skickar till Almega inför framtiden.
  Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
  Unionen bedömer att invändningen är felaktig och att Almegas syfte bara är att försena strejken. Det här kommer bara att öka medlemmarnas beslutsamhet.
  Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
  Unionen vill fortfarande lösa frågan vid förhandlingsbordet. Alla arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv utom Almega har tecknat avtal om flexpension. Det är tydligt att Almega inte vill ge sina anställda samma förmåner som andra arbetsgivare.
  Unionens förbundsordförande Martin Linder
  – Unionen har hela tiden varit tydliga med vilka åtgärder vi kommer att vidta för att få till ett avtal om flexpension. Kommer vi inte överens går medlemmarna ut i strejk. Vi är beredda. Det är ytterst en rättvisefråga för Unionens medlemmar.
  Unionens förbundsordförande Martin Linder
  Unionens medlemmar på Global Employer Company har bidragit till att motverkat sociala dumpning som annars skulle ha drabbat den svenska flygbranschen.
  Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
  Medlemmarna är beredda att gå så långt som till konflikt för att till ett kollektivavtal. Det är inga orimliga krav de ställer utan de vill bara ha skäligt betalt för det jobb de gör.
  Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
  Vobbandet är ännu ett tecken på det pressade arbetslivet. För vissa fungerar det bra, för andra sämre. Tillsammans med Unionen kan arbetsgivarna ta fram riktlinjer för vad som gäller när man är hemma med sjukt barn. På så sätt blir det gränslösa arbetslivet en möjlighet och inte ett tvång som sliter ut människor.
  Unionens förbundsordförande Martin Linder
  Snabbpanelen bekräftar bilden av en snabb uppgång i Sverige. Utfallet blir om möjligt än starkare med tanke på att BNP-tillväxten under det tredje kvartalet var hela 3,9 procent. Snabbpanelen indikerar att tillväxten under det fjärde kvartalet sannolikt var ännu högre. En annan styrkefaktor är att klubbarna inom både industri- och tjänstesektorn signalerar att konjunkturen stärkts.
  Lars Jagrén, Unionens chefsekonom
  – Ett allt mer hektiskt arbetsliv där arbete sker var och när som helst har satt sina spår, samtidigt som samhällets insatser på dessa områden skärs ner. Regeringens besparing på Arbetsmiljöverket leder till ökade kostnader för Försäkringskassan.
  Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande
  – Stress, arbetsbelastning och andra frågor om arbetsklimatet är centrala i tjänstemännens gränslösa arbetsliv, men detta saknas ofta i företagens arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket behöver få en psykosocial föreskrift på plats så att arbetsgivarnas ansvar blir tydligt. En sådan föreskrift skulle innebära mycket bättre möjligheter att arbeta med stress och arbetsbelastning.
  Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande
  - Alla vill ha en högre lön och förbereder man sig kommer också årets viktigaste samtal att löna sig
  Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen
  Om vi ska lyckas få en mer jämställd arbetsmarknad är det viktigt att män stöttas på alla sätt för att ta ut mer föräldraledighet. Det är djupt oroande att så många män möter en negativ attityd från sina arbetsgivare när de vill vara föräldralediga.
  Cecilia Fahlberg
  Effekterna av sänkt bolagsskatt lär dröja. Det kan visa sig bli ett kostsamt och ineffektiv sätt att hantera företagens verkliga utmaning – att hitta rätt kompetens. Sverige behöver fler utbildningsplatser av hög kvalitet.
  Unionens tf chefsekonom Gösta Karlsson
  Budgeten kännetecknas av ambitioner utan muskler på alltför många områden, samt en avsaknad av tydliga insatser för att möta konjunkturutvecklingen. Ett steg är att återställa a-kassan till en fungerande omställningsförsäkring. Det hade varit en viktig reform för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
  Unionens tf chefsekonom Gösta Karlsson
  Jag ser fram emot att leda den framgångsrika resa Unionen påbörjat inom modern och effektiv påverkan och opinionsbildning. Vi är en viktig aktör inom ett brett spektrum av arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, både inom makroekonomiska analyser och mer arbetsplatsnära skeenden – alla med ett syfte att skapa fler och bättre jobb.
  Cecilia Beskow
  Med Unionen Student blir vi ett tydligare alternativ för alla de studenter som planerar att jobba inom den privata arbetsmarknaden
  Pia Snäcke, ansvarig för Unionen Student
  - Vi ser att avtalsrörelsen och andra arbetsmarknadsfrågor engagerar många bloggare, säger Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i digitala medier på Unionen. Därför har vi nu bestämt oss för att göra en större analys av arbetsmarknad och politik i sociala medier. Målet är att uppmuntra till ytterligare engagemang genom att dela med oss och diskutera resultaten med så många som möjligt.
  Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i digitala medier på Unionen
  För tjänstemännen handlar den klassiska vabuari snarare om vobuari
  Åsa Märs, pr-chef på Unionen
  Jag är glad att vi fått till ett avtal som ger Unionens medlemmar på TUIfly arbetstider med möjlighet till återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Det är en viktig fråga som medlemmarna har kämpat hårt för
  Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
  Nu har två charterbolag tecknat avtal som ger en reglering av arbetstiden i kollektivavtalet. Jag hoppas det visar resterande bolag att vi är konstruktiva och angelägna om att komma till en förhandlingslösning
  Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
  – Efter den här öppningen i förhandlingarna hoppas jag att resterande bolag som inte har någon reglering av arbetstiden för sina kabinanställda hoppar på den här resan så att inte fler passagerare behöver drabbas.
  Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
  Ett system där arbetsgivare och arbetstagare inom industrin och staten tar gemensamt ansvar skulle bidra positivt till svenska företags konkurrenskraft och framtida jobb
  Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
  Unionens medlemmar har rätt till arbetstider som inte riskerar hälsan, som gör det möjligt att få en balans mellan arbete och privatliv och återhämtning mellan arbetspassen. Arbetspass på upp till 60 timmar på sju dygn är inte rimligt
  Niklas Hjers
  Unionen vill undvika konflikt så långt det är möjligt, inte minst för att passagerarna inte ska drabbas. Men när arbetsgivarna förhalar en möjlig lösning och dessutom vägrar bidra i medlingsförhandlingarna tvingas vi varsla om konflikt
  Niklas Hjert
  – Nu är det läge att satsa på kompetensutveckling så att personalen är redo vid nästa konjunkturuppgång.
  Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen
  – Tjänstemännen är fortfarande eftertraktade trots att konjunkturuppgången planar ut.
  Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp