Dela

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Kontakt

Citat

Medlemmarna visade tydligt att de var beredda att gå ut i konflikt för flexpension och för att stå emot Almegas många krav på försämringar. Vi fick inte igenom flexpension den här gången men vi stod emot försämringar i avtalen. Det är en viktig signal medlemmarna skickar till Almega inför framtiden.
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
Unionen bedömer att invändningen är felaktig och att Almegas syfte bara är att försena strejken. Det här kommer bara att öka medlemmarnas beslutsamhet.
Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
Unionen vill fortfarande lösa frågan vid förhandlingsbordet. Alla arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv utom Almega har tecknat avtal om flexpension. Det är tydligt att Almega inte vill ge sina anställda samma förmåner som andra arbetsgivare.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
– Unionen har hela tiden varit tydliga med vilka åtgärder vi kommer att vidta för att få till ett avtal om flexpension. Kommer vi inte överens går medlemmarna ut i strejk. Vi är beredda. Det är ytterst en rättvisefråga för Unionens medlemmar.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
Unionens medlemmar på Global Employer Company har bidragit till att motverkat sociala dumpning som annars skulle ha drabbat den svenska flygbranschen.
Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
Medlemmarna är beredda att gå så långt som till konflikt för att till ett kollektivavtal. Det är inga orimliga krav de ställer utan de vill bara ha skäligt betalt för det jobb de gör.
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
Vobbandet är ännu ett tecken på det pressade arbetslivet. För vissa fungerar det bra, för andra sämre. Tillsammans med Unionen kan arbetsgivarna ta fram riktlinjer för vad som gäller när man är hemma med sjukt barn. På så sätt blir det gränslösa arbetslivet en möjlighet och inte ett tvång som sliter ut människor.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
Snabbpanelen bekräftar bilden av en snabb uppgång i Sverige. Utfallet blir om möjligt än starkare med tanke på att BNP-tillväxten under det tredje kvartalet var hela 3,9 procent. Snabbpanelen indikerar att tillväxten under det fjärde kvartalet sannolikt var ännu högre. En annan styrkefaktor är att klubbarna inom både industri- och tjänstesektorn signalerar att konjunkturen stärkts.
Lars Jagrén, Unionens chefsekonom
– Ett allt mer hektiskt arbetsliv där arbete sker var och när som helst har satt sina spår, samtidigt som samhällets insatser på dessa områden skärs ner. Regeringens besparing på Arbetsmiljöverket leder till ökade kostnader för Försäkringskassan.
Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande
– Stress, arbetsbelastning och andra frågor om arbetsklimatet är centrala i tjänstemännens gränslösa arbetsliv, men detta saknas ofta i företagens arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket behöver få en psykosocial föreskrift på plats så att arbetsgivarnas ansvar blir tydligt. En sådan föreskrift skulle innebära mycket bättre möjligheter att arbeta med stress och arbetsbelastning.
Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande
- Alla vill ha en högre lön och förbereder man sig kommer också årets viktigaste samtal att löna sig
Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen
Om vi ska lyckas få en mer jämställd arbetsmarknad är det viktigt att män stöttas på alla sätt för att ta ut mer föräldraledighet. Det är djupt oroande att så många män möter en negativ attityd från sina arbetsgivare när de vill vara föräldralediga.
Cecilia Fahlberg
Effekterna av sänkt bolagsskatt lär dröja. Det kan visa sig bli ett kostsamt och ineffektiv sätt att hantera företagens verkliga utmaning – att hitta rätt kompetens. Sverige behöver fler utbildningsplatser av hög kvalitet.
Unionens tf chefsekonom Gösta Karlsson
Budgeten kännetecknas av ambitioner utan muskler på alltför många områden, samt en avsaknad av tydliga insatser för att möta konjunkturutvecklingen. Ett steg är att återställa a-kassan till en fungerande omställningsförsäkring. Det hade varit en viktig reform för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
Unionens tf chefsekonom Gösta Karlsson
Jag ser fram emot att leda den framgångsrika resa Unionen påbörjat inom modern och effektiv påverkan och opinionsbildning. Vi är en viktig aktör inom ett brett spektrum av arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, både inom makroekonomiska analyser och mer arbetsplatsnära skeenden – alla med ett syfte att skapa fler och bättre jobb.
Cecilia Beskow
Med Unionen Student blir vi ett tydligare alternativ för alla de studenter som planerar att jobba inom den privata arbetsmarknaden
Pia Snäcke, ansvarig för Unionen Student
- Vi ser att avtalsrörelsen och andra arbetsmarknadsfrågor engagerar många bloggare, säger Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i digitala medier på Unionen. Därför har vi nu bestämt oss för att göra en större analys av arbetsmarknad och politik i sociala medier. Målet är att uppmuntra till ytterligare engagemang genom att dela med oss och diskutera resultaten med så många som möjligt.
Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i digitala medier på Unionen
För tjänstemännen handlar den klassiska vabuari snarare om vobuari
Åsa Märs, pr-chef på Unionen
Jag är glad att vi fått till ett avtal som ger Unionens medlemmar på TUIfly arbetstider med möjlighet till återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Det är en viktig fråga som medlemmarna har kämpat hårt för
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
Nu har två charterbolag tecknat avtal som ger en reglering av arbetstiden i kollektivavtalet. Jag hoppas det visar resterande bolag att vi är konstruktiva och angelägna om att komma till en förhandlingslösning
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
– Efter den här öppningen i förhandlingarna hoppas jag att resterande bolag som inte har någon reglering av arbetstiden för sina kabinanställda hoppar på den här resan så att inte fler passagerare behöver drabbas.
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
Ett system där arbetsgivare och arbetstagare inom industrin och staten tar gemensamt ansvar skulle bidra positivt till svenska företags konkurrenskraft och framtida jobb
Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
Unionens medlemmar har rätt till arbetstider som inte riskerar hälsan, som gör det möjligt att få en balans mellan arbete och privatliv och återhämtning mellan arbetspassen. Arbetspass på upp till 60 timmar på sju dygn är inte rimligt
Niklas Hjers
Unionen vill undvika konflikt så långt det är möjligt, inte minst för att passagerarna inte ska drabbas. Men när arbetsgivarna förhalar en möjlig lösning och dessutom vägrar bidra i medlingsförhandlingarna tvingas vi varsla om konflikt
Niklas Hjert
– Nu är det läge att satsa på kompetensutveckling så att personalen är redo vid nästa konjunkturuppgång.
Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen
– Tjänstemännen är fortfarande eftertraktade trots att konjunkturuppgången planar ut.
Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp