Praktik och examensarbete matchar studenter till jobb

Tre av fyra företag erbjuder någon form av praktik, sommarjobb eller examensarbete till studenter. Industrin gör det oftare än tjänstesektorn, och ingenjörsstudenter är mest attraktiva för arbetsgivarna. Det är främst större företag som tar tillvara studenters och nyutexaminerades kompetens medan de mindre förtagen halkar efter. Det visar Unionens nya undersökning.

– Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för unga högskoleutbildade går via praktikplatser. Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället och mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns, säger Unionens andre vice ordförande Marina Åman.

Industriföretagen (85 procent) är mer benägna att erbjuda plats för studenter än företag inom tjänstesektorn (63 procent). Större företag erbjuder platser i högre grad än mindre.

– Att erbjuda studenter någon form av praktikplats är ett bra sätt att tidigt knyta till sig viktig kompetens och skapa intresse för företaget, samtidigt som studenterna bidrar med ny kunskap till företaget. Fler mindre företag borde ta till vara på denna möjlighet, säger Marina Åman.

Mest eftertraktade är studenter med ingenjörsutbildning. Mer än tre av fyra klubbar uppger detta. När det kommer till andra utbildningar är intresset inte lika stort. Inom IT-branschen är det främst systemvetare eller studenter med annan IT-utbildning som erbjuds plats.

Unionens undersökning visar att studenter från högskola eller universitet oftare erbjuds praktikplats än studenter från yrkeshögskolor. Ännu färre får praktikplats bland dem som precis gjort klart sin gymnasieutbildning.   

Om undersökningen: Unionen har undersökt i vilken utsträckning företagen, där Unionen har klubbar, erbjuder studenter någon form av praktikplats, sommarjobb eller möjlighet att göra examensarbete som ett sätt att locka till sig eller utvärdera studenter inför framtida anställning. Unionen har också tittat på vilken typ av studenter som är mest attraktiva för företagen. Undersökningen genomfördes av Unionen som webbenkät under mars 2016. Totalt har 532 klubbar på 452 företag svarat vilket motsvarar sammanlagt 464 000 anställda i Sverige.

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Lina Söderström, vik pressekreterare, 076-144 34 94, lina.soderstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för unga högskoleutbildade går via praktikplatser. Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället och mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns.
Unionens andre vice ordförande Marina Åman