Citat

Innan vi får barn så tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket och är chefer i ungefär samma utsträckning. Men så fort man får sitt första barn händer det något. Det är då gapet mellan kvinnors och mäns inkomst och lön börjar öka. Därför är det viktigt för Unionen att driva jämställdhetskrav i avtalsrörelsen.
Martin Linder, ordförande i Unionen.
Vi vill att klubbarna samlar sig och tecknar kollektivavtal även för damligan
Martin Linder, Unionens förbundsordförande
Vi är större än någonsin. Det ger oss stryka vid förhandlingsbordet i vårens avtalsrörelse.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
Kompetens är grunden för att tjänster och produkter kan tas fram och utvecklas. Att kompetensutvecklingen fungerar genom hela arbetslivet är viktigt för den anställde, för företagens konkurrenskraft och inte minst för Sveriges framtid.
Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef
Unionens representanter på industriföretagen i Skåne och Blekinge har en betydligt mer positiv syn på hur det kommer gå för deras företag det kommande halvåret, jämfört med industriklubbarna i övriga landet. Framförallt är det livsmedelsindustrin som ser en positiv utveckling framför sig.
Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
Med det här kravet får våra medlemmar mer pengar i plånboken utan att det påverkar företagarnas konkurrenskraft. Vi är övertygade om att svensk industri klarar av att bära det här
Martin Linder, Unionens förbundsordförande
Under flera år har svensk industri gått för högtryck. Nästa år tror vi att industrins höga produktionstillväxt kommer att ligga still och att exporten ökar långsammare. Signaler från omvärlden tyder på att det blir en dämpning för svensk industri snarare än en utförslöpa. Vi ser också att industriföretagen kommer att fortsätta satsa framåt, vilket lovar gott för framtiden.
Katarina Lundahl
Det är allvarligt att majoriteten av de unga upplever stress på jobbet varje vecka, Arbetsgivare måste ta de ungas jobbstress på allvar och prioritera att skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare innan det leder till ohälsa
Martin Linder, ordförande för Unionen
Socialförsäkringssystemet måste anpassas på ett sätt som underlättar för alla företagare. Det är särskilt viktigt för kvinnor som har mer att förlora på att byta en trygg anställning mot att driva eget
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen
Dagens trygghetssystem är gjorda för gårdagens arbetsmarknad. Många hårt arbetande företagare och kombinatörer har alldeles för dåligt skyddsnät när de till exempel blir sjuka. Tryggheten för dem som vill arbeta som egenföretagare måste öka
Martin Linder, ordförande i Unionen
Risken är uppenbar att unga vuxna inte kommer vidare i karriären. Det drabbar individen, men det men gör också att företagen går miste om viktig kompetens och att tillväxten hämmas. Det är hög tid att politikerna prioritera att lösa problemen på bostadsmarknaden.
Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen
Stränga kreditregler och höga priser i Stockholm gör att det är otroligt svårt för unga och nyutexaminerade att flytta dit där många av de nya jobben skapas. Det är skadligt för svensk ekonomi. Det är också orimligt att möjligheten att få arbete och bostad är beroende av föräldrarnas ekonomi.
Katarina Lundahl chefsekonom Unionen
Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Arbetsgivarna måste satsa mer på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen
Cheferna är väl medvetna om sitt ansvar att fånga upp de anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Men tiden räcker inte till vilket ofta leder till att chefernas egen hälsa hamnar i sista rummet.
Martin Linder, förbundsordförande i Unionen
Föräldrar behöver ett mer flexibelt arbetsliv! På en föräldravänlig arbetsplats är det möjligt för både kvinnor och män att jobba heltid och samtidigt vara föräldrar.
Martin Linder, Unionens förbundsordförande
Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart 40 år. Sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Det gäller även fotbollen.
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Det vi ser just nu är en konjunktursvacka, inte inledningen på en lågkonjunktur
Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen
Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress
Martin Linder ordförande i Unionen
Sveriges tjänstemän har en hög arbetsbelastning. Men det är ohållbart att så många jobbar så mycket övertid. Om det inte finns tid till fritid, med vila och återhämtning, finns risk att alltfler drabbas av stressrelaterade sjukdomar
Martin Linder, ordförande i Unionen
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning där det är möjligt att äta lunch och ta rast.
Marina Åman, 2:e vice ordförande Unionen
Både företaget och individen tjänar på en bra arbetsmiljö och att alla medarbetare håller sig friska. För att orka med ett intensivt jobb är det oerhört viktigt att få koppla bort jobbet och vara riktigt ledig. Arbetsgivare måste bli bättre på att prioritera en bra arbetsmiljö.
Martin Linder, förbundsordförande för Unionen
Tillgänglighet är en viktig del av den psykosociala arbetsmiljön och det är arbetsgivarens ansvar att sätta tydliga gränser för om och när den anställde förväntas vara tillgänglig utanför arbetstid. Med hjälp av till exempel en mobil- och mejlpolicy på arbetsplatsen vet alla medarbetare när de förväntas vara tillgängliga på mobil och mejl
Martin Linder förbundsordförande för Unionen
Att jobba hemifrån när barnet är småkrassligt kan vara ett bra sätt att styra sin arbetsdag, men tyvärr ser vi att vobbandet gått från att vara en möjlighet till att upplevas som nödvändigt för att hinna med en alltmer pressad arbetssituation för privatanställda tjänstemän.
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Ytterst handlar det om att företagen måste inse att jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Företagen riskerar att förlora kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda.
Martin Linder, ordförande för Unionen
Nästa regering måste genomföra reformer för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden och minska kompetensbristen.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Det måste till en balans mellan jobb och fritid
Martin Linder, ordförande för Unionen
Det livslånga lärandet är en nödvändighet. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.
Martin Linder, ordförande Unionen
- Många hårt arbetande företagare och kombinatörer får alldeles för dåligt stöd från de gemensamma trygghetssystemen när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa. Unionen vill öka tryggheten för egenföretagare och kombinatörer
Martin Linder, förbundsordförande i Unionen
Etableringen på arbetsmarknaden måste förbättras, liksom möjligheterna till kompetensutveckling. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Ska vi klara kompetensförsörjningen i framtiden så måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Att fler än sex av tio tjänstemän känner sig stressade av sitt jobb måste arbetsgivarna ta på allvar
Peter Hellberg, förste vice ordförande i Unionen
- I dag finns inte förutsättningarna att gå vidare i enlighet med pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder. Om en höjning av pensionsåldern ska få legitimitet måste alla parter vara överens
Martin Linder
Det är A och O att chefer och andra företagsledare själva i ord och handling tar ställning mot diskriminering
Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.
Vi vill sätta punkt för diskriminering i arbetslivet och det utanförskap som följer i dess kölvatten.
Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.
Det är förstås bra med fler studieplatser. Men regeringens satsningar tar inte sikte på att åtgärda den akuta kompetensbristen här och nu.
Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen
Unionen vill nu se att besluten på S-kongressen också blir verklighet i regeringens politik.
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen
Baksidan av att det är enkelt och billigt att lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder är att svenska delar av företagen ofta drar det kortaste strået i diskussionen om vilka enheter som ska prioriteras, trots bättre resultat och potential än utländska enheter. Det är inte bra för företag eller anställda när vår positiva inställning till förändring utnyttjas. Här måste det till förändring.
Martin Linder, Unionens förbundsordförande
Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för unga högskoleutbildade går via praktikplatser. Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället och mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns.
Unionens andre vice ordförande Marina Åman
– Det går bra för Sverige. De anställda är företagens viktigaste resurs och bidrar till företagens vinster. Vi vill att alla medlemmar ska få ta del av kakan genom reallöneökningar som inte äventyrar konkurrenskraften.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
– Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver utvecklas. Det är bra. Men denna budget ger inte någonting konkret det närmaste året till kompetensutveckling för dem som jobbar.
Unionens chefsekonom Lars Jagrén
För Unionens medlemmar i Allsvenskan och Superettan har frågan om trygghet varit viktig när det kommer till sjukfrånvaro som är relaterad till fotbollen. Unionen har därför tecknat ett nytt kollektivavtal med bättre villkor för spelarna vad gäller sjuklön och försäkringar.
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
– Sverige har hundratusentals egenföretagare. Här finns en enorm sysselsättningspotential om vi kan skapa rätt förutsättningar. Den framgångsrika svenska modellen med kombinationen av omställning, företagande och trygghet måste även inkludera egenföretagarna.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
Avtalet är viktigt eftersom två så stora aktörer som Unionen och IG Metall nu går på offensiven för att schysta villkor ska gälla även för de som jobbar mot digitala plattformar. Vi är väl medvetna om att den plattformsbaserade arbetsmarknad som nu växer fram kräver en helt ny typ av gränsöverskridande facklig organisering.
Martin Linder, Unionens förbundsordförande
Medlemmarna visade tydligt att de var beredda att gå ut i konflikt för flexpension och för att stå emot Almegas många krav på försämringar. Vi fick inte igenom flexpension den här gången men vi stod emot försämringar i avtalen. Det är en viktig signal medlemmarna skickar till Almega inför framtiden.
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
Unionen bedömer att invändningen är felaktig och att Almegas syfte bara är att försena strejken. Det här kommer bara att öka medlemmarnas beslutsamhet.
Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
Unionen vill fortfarande lösa frågan vid förhandlingsbordet. Alla arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv utom Almega har tecknat avtal om flexpension. Det är tydligt att Almega inte vill ge sina anställda samma förmåner som andra arbetsgivare.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
– Unionen har hela tiden varit tydliga med vilka åtgärder vi kommer att vidta för att få till ett avtal om flexpension. Kommer vi inte överens går medlemmarna ut i strejk. Vi är beredda. Det är ytterst en rättvisefråga för Unionens medlemmar.
Unionens förbundsordförande Martin Linder
Unionens medlemmar på Global Employer Company har bidragit till att motverkat sociala dumpning som annars skulle ha drabbat den svenska flygbranschen.
Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef
Medlemmarna är beredda att gå så långt som till konflikt för att till ett kollektivavtal. Det är inga orimliga krav de ställer utan de vill bara ha skäligt betalt för det jobb de gör.
Unionens förhandlingschef Niklas Hjert
Vobbandet är ännu ett tecken på det pressade arbetslivet. För vissa fungerar det bra, för andra sämre. Tillsammans med Unionen kan arbetsgivarna ta fram riktlinjer för vad som gäller när man är hemma med sjukt barn. På så sätt blir det gränslösa arbetslivet en möjlighet och inte ett tvång som sliter ut människor.
Unionens förbundsordförande Martin Linder