Fyra av tio vill byta jobb på grund av stress

Report this content

Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän har övervägt att byta jobb för att nå en bättre balans mellan arbete och fritid. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress, säger Martin Linder ordförande i Unionen.


Över fyra av tio privatanställda tjänstemän har någon gång övervägt att byta jobb för att nå en bättre balans mellan arbete och fritid. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. Bland kvinnliga tjänstemän och tjänstemän i åldern 30-49 år uppgav så många som hälften av de tillfrågade att de vill byta jobb på grund av stress.

– Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress. Arbetsgivare måste ta itu med stressproblem innan medarbetare väljer att byta arbetsplats. Kompetenta medarbetare är företagens främsta tillgång och för arbetsgivare blir det kostsamt att rekrytera och lära upp nya medarbetare, säger Martin Linder ordförande i Unionen.

I undersökningen uppger fyra av tio tjänstemän att arbetsgivaren regelbundet undersöker risker som orimlig arbetsbelastning och ohälsosam arbetstidsförläggning på arbetsplatsen. Lika många anser att deras chef inte gör något åt problem med stress och ohälsosamma arbetstider.

 – Chefer och ledare måste inse att det inte räcker med att undersöka arbetsmiljön. Man måste agera! Arbetsgivare ska ha en plan för hur man ska åtgärda problemen och sedan följa upp resultatet, säger Martin Linder.

Av de tjänstemän som svarar att de inte hade planer på att byta jobb uppger sex av tio att arbetsplatsen har riktlinjer för hur man minskar stress på arbetsplatsen.

– Det lönar sig att ta itu med arbetsmiljöproblem som skapar stress på jobbet. Arbetsplatser där människor mår bra är attraktiva arbetsgivare, menar Martin Linder.

Det här skapar stress på jobbet - listan

1. Hög arbetsbelastning (85 %)

2. Otydlighet i ansvar, mandat och befogenheter (45 %)

3. Bristande ledarskap (41 %)

4. Omorganisationer (37 %)

5. Förväntningar om ständig nåbarhet (20 %)

6. Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden (18 %)

7. Annat (5 %)

8. Kränkande särbehandling/mobbing (4 %)

Källa: Unionens Arbetsmiljöbarometer år 2018

 

Johanna Gréen
Pressekreterare
08-504 150 53
johanna.green@unionen.se

 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Media

Media

Citat

Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress
Martin Linder ordförande i Unionen