Unionen välkomnar S-kongressens beslut om vidareutbildning för yrkesverksamma

Report this content

På tisdagen tog S-kongressen beslut om fler möjligheter att studera vidare. Det är ett positivt och helt nödvändigt besked menar Unionen.

– Unionens klubbar vittnar om att företagen har stora matchningsproblem samtidigt som digitaliseringen i snabb takt gör det möjligt att automatisera allt fler arbetsuppgifter. Det livslånga lärandet kommer att bli allt mer centralt i en tuff global konkurrens, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

– För Unionen har det blivit allt tydligare att utbildningssystemet inte är riggat för att möta framtidens utmaningar och behovet av kvalificerad kompetensutveckling. Socialdemokraternas besked att ge högskolorna ett tydligare uppdrag att utveckla sitt utbud för yrkesverksamma är därför välkommet, säger Henrik Ehrenberg.

Unionen vill nu se att besluten på S-kongressen också blir verklighet i regeringens politik.

– Regeringen måste nu göra konkreta satsningar som gör det möjligt för yrkesverksamma att vidareutbilda sig under arbetslivet. På så sätt kan individer och företag möta de allt snabbare förändringarna på arbetsmarknaden. Nu hoppas Unionen att kongressens beslut får genomslag i statsbudgeten, säger Henrik Ehrenberg.

Unionens förslag för att öka matchningen på arbetsmarknaden:

  • Gör högskolans utbildningsutbud mer tillgängligt och relevant för yrkesverksamma.
  • Ge lärosätena resurser till validering så yrkesverksamma kan få en anpassad och förkortad utbildning.
  • Höj fribeloppet och gör det möjligt för alla upp till 60 år att få studiemedel.
  • Inför det högre bidraget i studiemedlet för yrkesverksamma som utbildar sig.
  • Utvidga och förtydliga möjligheten att få nya studiemedelsveckor efter 40 års ålder.
     

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Unionen vill nu se att besluten på S-kongressen också blir verklighet i regeringens politik.
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen