Unionens konjunkturprognos: svensk industri oväntat stark

Report this content

Den svenska exporten har gått mot strömmen och har utvecklats starkt i år. Men svensk tillväxt har mattats av och det beror främst på minskat bostadsbyggande. Nästa år går industrin in i en svagare period, men Unionens fackklubbar tror på fortsatt hög lönsamhet och satsningar på forskning och utveckling. Det visar Unionens konjunkturprognos som släpps idag.

Under 2019 har svensk industri gått mot strömmen och utvecklats starkare än den globala världshandeln. Svensk export är i år en viktig tillväxtmotor. Enligt Unionens prognos förväntas svensk ekonomi att växa med 1,4 procent under 2019.

— Den lägre tillväxten beror framför allt på minskat bostadsbyggande. Om vi hade haft samma byggtakt som under 2013 till 2017, hade vår prognos i stället landat på 2,5 procent, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

— Svensk industri har fått viss draghjälp av den svaga kronan, men kärnan i framgången har varit attraktiva produkter och innovativa företag, säger Katarina Lundahl.

Under 2020 bedömer Unionen att den ekonomiska tillväxten växlar ner något, till 1,2 procent och industrin går in en svagare period.

— Under flera år har svensk industri gått för högtryck. Nästa år tror vi att industrins höga produktionstillväxt kommer att ligga still och att exporten ökar långsammare. Signaler från omvärlden tyder på att det blir en dämpning för svensk industri snarare än en utförslöpa. Vi ser också att industriföretagen kommer att fortsätta satsa framåt, vilket lovar gott för framtiden, säger Katarina Lundahl.

På arbetsmarknaden blir sysselsättningstillväxten mer dämpad än under de senaste åren och arbetslösheten väntas öka till runt 7 procent.

— Efter några år med stark jobbtillväxt finns det nu ingen tydlig jobbmotor på svensk arbetsmarknad. Tjänstesektorn fortsätter anställa, men inte i samma takt som förr, och industrin justerar ner personalstyrkan. Det blir viktigt att offentlig sektor inte drar ner utan snarare kan balansera utvecklingen på arbetsmarknaden, anser Katarina Lundahl.

I Unionens konjunkturrapport presenteras också resultaten från Unionens enkätundersökning Branschbarometern. I den bedömer Unionens fackklubbar utsikterna för det egna företaget det kommande halvåret.

— Trots en svagare marknadsutveckling för industrin finns det positiva signaler. Företagen fortsätter att ha god lönsamhet och väntas växla upp investeringarna i bland annat forskning och utveckling, säger Katarina Lundahl.

— Klubbarna på tjänsteföretagen tror på fortsatt tillväxt, men i lite långsammare takt än i våras. Företagen storsatsar på investeringar i kapacitet och nya marknader, inte minst inom detaljhandeln. Här är stämningsläget oväntat gott, säger Katarina Lundahl.

Korta fakta från Unionens konjunkturprognos

  • Svensk ekonomi förväntas växa med 1,4 procent under år 2019 och med 1,2 procent år 2020.
  • Inom industrin förväntas orderingången gå ner, men från ett starkt läge. Trots det kommer industriföretagen att ha en fortsatt stark lönsamhet och god framtidstro. Industriföretagen planerar bland annat att öka sina investeringar i forskning och utveckling
  • Personbilsbranschen fortsätter att gå starkt, medan tillväxten är svagare det kommande halvåret för tillverkare av tunga fordon och underleverantörer inom fordonsindustrin.
  • Inom detaljhandeln tror klubbarna på ökat antal anställda tjänstemän, bättre försäljning och mer export det kommande halvåret.
  • Konsultbolagen tror på fortsatt tillväxt, men i långsammare takt än innan. Tjänstemannakonsulterna är fortsatt eftertraktade, men på arbetarsidan kommer det ske en minskning av inhyrda medarbetare.
  • Inom IT- och telekombranschen väntas försäljning och export öka. Trots det kommer antalet anställda att minska. Strukturomvandlingen och jakten på bättre vinstmarginaler inom branschen ser alltså ut att fortsätta. 

 

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Media

Media

Citat

Under flera år har svensk industri gått för högtryck. Nästa år tror vi att industrins höga produktionstillväxt kommer att ligga still och att exporten ökar långsammare. Signaler från omvärlden tyder på att det blir en dämpning för svensk industri snarare än en utförslöpa. Vi ser också att industriföretagen kommer att fortsätta satsa framåt, vilket lovar gott för framtiden.
Katarina Lundahl