Stressen på jobbet ökar bland unga

Report this content

Mer än varannan ung tjänsteman upplever stress på jobbet en vanlig arbetsvecka och stressen ökar, samtidigt vill unga tjänstemän allra helst ha en jobbkarriär där det finns balans mellan arbete och fritid, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen.

– Det är allvarligt att majoriteten av de unga upplever stress på jobbet varje vecka, Arbetsgivare måste ta de ungas jobbstress på allvar och prioritera att skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare innan det leder till ohälsa, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Unionen har tillsammans med Novus undersökt hur unga tjänstemän mellan 18-36 år ser på balans i arbetslivet. En majoritet upplever att de generellt är stressade under en vanlig arbetsvecka. Andelen unga tjänstemän som är stressade har dessutom ökat. Från 48 procent år 2017, då undersökningen genomfördes senast, till 53 procent år 2019.

Nästan hälften av de tillfrågade uppgav att de är stressade för att de har för mycket att göra. Två av tio angav att de inte har någon att lämna över till om de är borta och en av tio uppgav att de stressas av otydliga förväntningar från chefen.

 – Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har förutsättningar att hinna med jobbet på utsatt arbetstid. Ett annat viktigt verktyg – speciellt för yngre generationer som växt upp med ständig tillgänglighet – är att ta fram en tydlig policy för när medarbetarna förväntas vara tillgänglig för jobbet på mobil och mejl och sen efterleva policyn, säger Martin Linder.

Balans - högst på ungas önskelista

På frågan vad som kännetecknar ett framgångsrikt arbetsliv svarar nästan fyra av tio unga tjänstemän balans mellan arbete och fritid. Balans mellan arbete och fritid är viktigare än att ständigt utvecklas i jobbet, att ha en hög lön och att göra karriär.

– Arbetsgivare som vill vara attraktiva för unga och bibehålla kompetens måste visa att de tar arbetsmiljöfrågor på allvar. För att lyckas krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man också ser över de psykosociala risker som finns på arbetsplatsen, avslutar Martin Linder.

Ett framgångsrikt arbetsliv – enligt unga tjänstemän år 2019

  1. Att ha balans mellan arbete och fritid               37 procent      (34 procent)
  2. Att ständigt utvecklas i jobbet                           24 procent    (31 procent)
  3. Att ha roligt varje dag                                        15 procent     (15procent)
  4. Ha en hög lön                                                    9 procent       (8 procent)
  5. Göra karriär                                                       6 procent      (6 procent)
  6. Att via jobbet bidra till ett bättre samhälle        6 procent       (5 procent)
  7. Att jag har möjlighet att resa och jobba            1 procent       (2 procent)
  8. Vet inte                                                              1 procent       (0 procent)

Fråga: Vilket av följande kännetecknar mest ett framgångsrikt arbetsliv enligt dig? 2017 års svar i parantes

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur tjänstemän 36 år eller yngre ser på balans i arbetslivet. Antalet respondenter är 1017. Deltagarfrekvensen är 59 %.

 

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst

08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Media

Media

Citat

Det är allvarligt att majoriteten av de unga upplever stress på jobbet varje vecka, Arbetsgivare måste ta de ungas jobbstress på allvar och prioritera att skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare innan det leder till ohälsa
Martin Linder, ordförande för Unionen