Unionen kräver höjd reallön och flexpension för alla

Höjda reallöner och avtal som säkrar löneutveckling för alla. Flexpension på alla avtalsområden. Stärkta möjligheter till återhämtning. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar 2,4 miljoner löntagare, beslutade Unionens extra förbundsråd enhälligt vid sitt möte på tisdagen.

– Det går bra för Sverige. De anställda är företagens viktigaste resurs och bidrar till företagens vinster. Vi vill att alla medlemmar ska få ta del av kakan genom reallöneökningar som inte äventyrar konkurrenskraften, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

I avtalsrörelsen 2016 lyckades Unionen bygga ut systemet för flexpension på ett stort antal områden, utom Almega. Flexpension innebär förstärkt tjänstepension och en möjlighet till flexibelt slut på arbetslivet för tjänstemännen i det privata näringslivet.

– Vi nådde inte hela vägen fram med flexpensionen i förra avtalsrörelsen. Nu fortsätter arbetet med att öka avsättningarna till tjänstepensionen och att samtliga medlemmar ska omfattas av flexpension, säger Martin Linder.

I november kommer Unionen att presentera en gemensam avtalsplattform tillsammans med övriga fyra fackförbund inom samarbetet Facken inom industrin. I mitten av december överlämnas avtalskraven till arbetsgivarna och förhandlingarna ska vara slutförda senast den 31 mars 2017.

Vilka avtalskrav som förbundet kommer att driva i avtalsrörelsen 2017 har samlats in av medlemmar och förtroendevalda genom medlemsmöten och enkäter. Inriktningsbeslutet togs på tisdagen efter ett två dagar långt förbundsråd. Unionens förbundsråd är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består förutom förbundsstyrelsen av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens 18 regioner.

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Det går bra för Sverige. De anställda är företagens viktigaste resurs och bidrar till företagens vinster. Vi vill att alla medlemmar ska få ta del av kakan genom reallöneökningar som inte äventyrar konkurrenskraften.
Unionens förbundsordförande Martin Linder