Unionens konjunkturprognos: Toppen passerad

Jobbtillväxten dämpas samtidigt som investeringarna mattas av. Vi har passerat toppen på den rådande högkonjunkturen, visar Unionens senaste konjunkturprognos – Den ekonomiska tillväxten bromsar in betydligt under nästa år, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur, med stark jobbtillväxt och sjunkande arbetslöshet. Men mycket tyder på att vi har passerat toppen på högkonjunkturen. Under framför allt nästa år mattas jobbtillväxten av och det sker en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet, spår Unionen i sin färska konjunkturprognos.

Nästa år väntas bostadsinvesteringarna minska med 20 procent, enligt prognosen.

Stockholm har under åren efter finanskrisen varit en viktig tillväxtmotor för svensk ekonomi. Utvecklingen i Stockholm bromsar nu in. I stället blir andra och mer industritunga delar av landet, som Göteborg, viktigare som draglok.

– Stockholms näringsliv är tjänstetungt och vi väntar oss att tjänstesektorn utvecklas svagare än industrin. Dessutom kommer bostadsinvesteringarna sannolikt att minska extra mycket i Stockholmsregionen eftersom prisfallet och påverkan av amorteringskraven varit störst här, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Sveriges BNP ökar enligt prognosen med 2,7 procent i år för att sedan falla till en ökningstakt på 1,5 procent 2019. Det skulle innebära den lägsta tillväxttakten sedan 2012.

Konjunkturprognosen innehåller även en unik enkät, Branschbarometern, där Unionens klubbar bedömer utsikterna inför det kommande halvåret.

Skillnaderna mellan branscher är påtagliga. Starkast är konjunkturläget inom industrin och särskilt för fordonsindustrin fortsätter i princip alla indikatorer att peka spikrakt uppåt. Stämningsläget i tjänstesektorn har däremot skruvats ner jämfört med det senaste årets undersökningar.

– Det är glädjande att våra industriklubbar på bred front tror på fler tjänstemannajobb inom industrin det kommande halvåret. Men ska vi kunna behålla en hög tillväxttakt i ekonomin behöver även Stockholmsregionen och tjänstesektorn vara med på tåget, säger Katarina Lundahl.

Unionens ekonomer bedömer att Riksbanken, i motsats till vad som aviserats, inte kommer höja räntan i år, utan skjuter på höjningen till början på nästa år.

– Inflationen har visat sig oväntat svag. Samtidigt kan det bli svårt att genomföra några större räntehöjningar när konjunkturen bromsar in. Vi lär därför få leva med negativ ränta under prognosperioden, säger Katarina Lundahl och fortsätter:

– Det är tydligt att vi går mot tuffare tider. Etableringen på arbetsmarknaden måste förbättras, liksom möjligheterna till kompetensutveckling. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att motverka utslagning och hög arbetslöshet i nästa lågkonjunktur, säger hon.
 

Unionens konjunkturprognos, siffror i urval

  2017 2018 2019
BNP, kalenderkorrigerat 2,7 2,7 1,5
Hushållens konsumtion 2,4 2,1 2,0
Bruttoinvesteringar 6,0 4,5 0,0
Arbetslöshet (årssnitt) 6,6 6,3 6,3
Sysselsättningstillväxt 2,1 1,6 1,0
KPI årsgenomsnitt 1,8 1,8 2,0

 

Kontakt:

Unionens pressjour, 08-504 151 00           Thomas Jartsell, Pressansvarig, 0709-186 431

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Etableringen på arbetsmarknaden måste förbättras, liksom möjligheterna till kompetensutveckling. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen