Endast hälften av Sveriges arbetsgivare jobbar aktivt för jämställda löner

Report this content

Endast hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda. – Det är ett stort misslyckande. Företagen förlorar kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Bara hälften av alla tjänstemän anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen.

Kvinnor upplever i högre grad än män att arbetsgivaren inte arbetar aktivt för att arbetsplatsen ska ha jämställda löner. Endast fyra av tio kvinnor uppger det i undersökningen.

 – För att vi ska få jämställda löner måste arbetsgivare jobba aktivt med att få bort osakliga skillnader i lönesättning mellan könen. Arbetsgivaren måste se till att det finns tydliga kriterier för lönesättningen och regelbundet genomföra lönekartläggningar. Ytterst handlar det om att företagen måste inse att jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Företagen riskerar att förlora kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Undersökningen visar även att endast sex av tio tjänstemän tycker att de har inflytande över sin lönesättning. Och så många som en av fyra har inte haft ett lönesamtal med sin närmaste chef de senaste året.

 – För att man ska förstå kopplingen mellan löneutveckling och prestation behöver man en dialog med sin närmsta chef. Transparens i lönesättningen skapar motivation hos arbetstagarna. Det kan vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare, menar Martin Linder.

Fem steg för mer jämställda löner

1. Ta fram tydliga kriterier. Se till att det på arbetsplatsen finns tydliga kriterier för lönesättningen.

2. Gör kartläggning och analys. Genomför regelbundet lönekartläggning och analys varje år. Det är dessutom lagstadgat.

3. Förklara varför. Se till att dina medarbetare förstår hur deras lön och prestation kopplar till lönekriterierna på arbetsplatsen.

4. Utvecklingssamtal kopplas till lönesamtal. Genomför utvecklingssamtal, varje år, och se till att det sedan kopplas till lönesamtalet.

5. Se till att samma förmåner gäller alla.  Se över så att alla medarbetare, oavsett kön, har samma tillgång till löne- och anställningsförmåner. Till exempel bonusar, arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen den 8-12 oktober 2018. Totalt svarade: 1045 personer. Undersökningen genomförs i samband med att Unionen den 12 november delar ut 2018-års jämställdhetspris i tre kategorier: Guldnappen – för ett föräldravänligt arbetsliv, Guldpengen – för jämställda löner och Guldstegen – för jämn könsfördelning bland chefer.

Unionens pressjour
08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Media

Media

Citat

Ytterst handlar det om att företagen måste inse att jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Företagen riskerar att förlora kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda.
Martin Linder, ordförande för Unionen