Förutsättningar för höjd pensionsålder saknas

Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv. Och en skälig pension efter det. Unionen kommer inte att kunna acceptera en höjd pensionsålder så länge en gemensam avsiktsförklaring med Svensk Näringsliv saknas.
- I dag finns inte förutsättningarna att gå vidare i enlighet med pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder. Om en höjning av pensionsåldern ska få legitimitet måste alla parter vara överens, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen. 

I dag kom förslaget om höjd pensionsålder. För att hålla pensionerna på en acceptabel nivå är det absolut nödvändigt att skapa förutsättningar för alla till fler arbetade timmar och ett längre arbetsliv. Och att inblandade parter är överens om vad detta innebär.

- Under rådande omständigheter kan Unionen inte ställa sig bakom förslaget om en höjd pensionsålder. Pensionsgruppen hänvisar till parternas avsiktsförklaring, men någon sådan finns inte inom den privata sektorn då Svenskt Näringsliv inte står bakom den, säger Martin Linder.

Representanter för pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom och vårdar pensionsöverenskommelsen, har under 2016 samtalat med ett 70-tal organisationer, myndigheter och sakkunniga för att inhämta synpunkter om hur en höjning av pensionsåldern kan ske på ett så smidigt sätt som möjligt. Samtliga inblandade, med undantag för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, har alltså valt att ställa sig bakom avsiktsförklaringen.

- Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Svenskt Näringsliv sätter sina särintressen framför möjligheterna att genomföra en långsiktigt nödvändig reform. Deras främsta argument för att sätta sig på tvären är att LAS-reglerna inte får ändras och att det är arbetsgivarna som ska avgöra om man får och kan jobba kvar till 69-års ålder. Det är ohållbart, säger Martin Linder.

En höjd pensionsålder förutsätter också att trygghetssystemen justeras. Dessutom bör en höjd pensionsålder också följas av förändringar i andra regelverk som exempelvis anställningsskyddet och att parterna verkar för avtalslösningar som matchar den nya pensionsordningen.

- Ska man jobba tills man är 69 år och fortsätta bidra, måste man också kunna nyttja trygghetsförsäkringarna efter 65 års ålder. Annars får vi ett system som är orättvist, säger Martin Linder.

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Gabriel Wernstedt, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se 

Media

Media

Citat

- I dag finns inte förutsättningarna att gå vidare i enlighet med pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder. Om en höjning av pensionsåldern ska få legitimitet måste alla parter vara överens
Martin Linder