Varannan arbetsgivare riskerar att diskriminera jobbsökande

Nästan hälften av Sveriges privatanställda tjänstemän tror att någon av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet vid likvärdiga meriter skulle leda till missgynnande av jobbsökande på deras arbetsplats. Det visar en undersökning av fackförbundet Unionen.

- Vi vill sätta punkt för diskriminering i arbetslivet och det utanförskap som följer i dess kölvatten. När två personer söker samma jobb måste meriter och förmågor avgöra – inte ovidkommande faktorer som kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Risken att diskrimineras i en anställningsprocess bedöms vara störst för personer med en psykisk funktionsnedsättning, visar undersökningen. Därefter följer kandidater med kläder som kan upplevas ha en religiös koppling eller sökande som har en fysisk funktionsnedsättning.

- Diskriminering krossar drömmar. Jobbsökande med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller religiös klädsel ska bedömas utifrån sina kvalifikationer, precis som alla andra. Annars gör arbetsgivarna sig skyldiga till diskriminering, och kan dessutom gå miste om viktig spetskompetens, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Svensk lag förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men uppenbarligen är det inte tillräckligt.

- Diskriminering sker ofta omedvetet. Därför vill Unionen att alla som deltar i arbetet med rekryteringar erbjuds utbildning i metoder för kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

En handlingsplan för mångfald på arbetsplatsen kan både ge utrymme för medarbetare att utvecklas och förbättra anställningsprocesserna.

- När arbetsgivaren bedriver ett engagerat arbete för lika rättigheter och möjligheter minskar den upplevda risken för diskriminering av jobbsökande, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Mångfaldsundersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Unionen. Svar från 3 000 slumpmässigt utvalda privata tjänstemän har inhämtats under maj 2017.

Unionen är ett fackförbund för privata tjänstemän och chefer samt för egenföretagare. Med över 640 000 medlemmar är Unionen Sveriges största fackförbund.

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Robin Tapper, 072-709 70 37, robin.tapper@unionen.se

 

 

 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Varannan arbetsgivare riskerar att diskriminera jobbsökande
Twittra det här

Citat

Vi vill sätta punkt för diskriminering i arbetslivet och det utanförskap som följer i dess kölvatten.
Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.