Egenföretagandet minskar – tryggheten behöver stärkas!

Antalet nystartade företag i Sverige minskade förra året med fyra procent, enligt siffror från Tillväxtanalys. För att få fler och växande företag vill Unionen stärka tryggheten för egenföretagare och personer som kombinerar kortare anställningar och företagande, kombinatörer, när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa.

- Många hårt arbetande företagare och kombinatörer får alldeles för dåligt stöd från de gemensamma trygghetssystemen när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa. Unionen vill öka tryggheten för egenföretagare och kombinatörer, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

De gemensamma trygghetssystemen är idag utformade för anställda snarare än egenföretagare. Det konstaterar Unionen efter att ha gått igenom hur sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna fungerar idag utifrån egenföretagares och kombinatörers villkor.

- Egenföretagare bidrar precis som anställda till trygghetssystemen på arbetsmarknaden. Men de har ofta sämre möjlighet att ta del av tryggheten. Det är oacceptabelt! Trygghetssystemen på arbetsmarknaden måste anpassas för egenföretagare, säger Martin Linder.

Fakta: Så vill Unionen stärka egenföretagares trygghet

Unionen föreslår i sin rapport dels akuta förändringar inom det befintliga systemet, men också ändringsförslag på lång sikt. På kort sikt är de viktigaste ändringarna för Unionen att:

  • En karensdag bör vara det förvalda alternativet i sjukförsäkringen på samma sätt som det är för anställda idag.
  • Vid beräkning av arbetslöshetsersättningen ska egenföretagare kunna behålla sin ersättningsgrundande inkomst från tidigare anställning i 36 månader i stället för som idag i 24 månader.
  • En ”snabb-vabb” införs för egenföretagare. Där vabb-ersättningen beräknas utifrån ett schablonbelopp för att slippa långa utredningar för att fastställa SGI.
  • Regeringen utreder om egenföretagande aktiebolagsägares självrisk, på 14 dagar utan ersättning om de blir sjuka, är rimlig utifrån vad aktiebolagsägare betalar in i sjukpenningavgift.

lång sikt är de viktigaste ändringarna för Unionen att:

  • Arbetslöshetsförsäkringen baseras på ett inkomstkrav istället för ett arbetskrav.
  • Beräkningarna av sjukpenninggrundande inkomst förändras radikalt: från att vara uppskattning av framtida inkomst, till att bygga på vad individen faktiskt har tjänat. Det skulle öka förutsebarheten och stärka kopplingen mellan vad man har tjänat och vad man kan få i ersättning.

Unionens främsta trygghetstips utifrån det nuvarande systemets utformning:

  • Skydda din inkomst- ta ut lön. Kapitalinkomster räknas inte med när ersättningarna bestäms.
  • Månadslön är bättre än vinst. För att fullt ut kunna ta del av trygghetssystemen bör du ta ut en månadslön på 38 000 kronor innan du börjar ta ut vinst.
  • Kryssa färre karensdagar. Idag är det förvalda alternativet sju karensdagar för egenföretagare (med enskild firma) om de blir sjuka. Med ett enkelt knapptryck på Försäkringskassans hemsida kan du ändra från sju till en dags karens.
  • Tänk på pensionen- redan idag. Egenföretagare måste själva ta ansvar för sin tjänstepension, till exempel genom att teckna hängavtal och få den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Gabriel Wernstedt, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Många hårt arbetande företagare och kombinatörer får alldeles för dåligt stöd från de gemensamma trygghetssystemen när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa. Unionen vill öka tryggheten för egenföretagare och kombinatörer
Martin Linder, förbundsordförande i Unionen