Bristande beslutsunderlag leder till onödig jobbflytt utomlands

Trenden bland svenska företag att flytta jobb utomlands håller i sig, samtidigt som några väljer att flytta hem verksamheten igen. Flytten utomlands visar sig inte alltid vara en konkurrensfördel. Det framkommer i en ny rapport från Unionen.

– För att näringslivet i Sverige ska utvecklas krävs att företagen investerar här. Ett bra företagsklimat är en grundförutsättning. Men det räcker inte. För att fler och bättre jobb ska skapas i Sverige krävs att företagen även tittar på andra kostnader än bara lönerna, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Var tredje Unionen-klubb i undersökningen säger att företaget flyttat verksamhet från Sverige till utlandet under de senaste fem åren. Var fjärde klubb uppger att det finns planer på antingen outsourcing eller omlokalisering av verksamhet utomlands under de kommande fem åren.  

I många, främst större, företag är det en kontinuerlig process där verksamheter ständigt utvärderas och ibland flyttas. Flytt är vanligare vid utländskt ägande, om huvudkontoret är utomlands eller företaget är börsnoterat.

– Baksidan av att det är enkelt och billigt att lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder är att svenska delar av företagen ofta drar det kortaste strået i diskussionen om vilka enheter som ska prioriteras, trots bättre resultat och potential än utländska enheter. Det är inte bra för företag eller anställda när vår positiva inställning till förändring utnyttjas. Här måste det till förändring, säger Martin Linder.

Tolv procent av klubbarna uppger att företaget flyttat tillbaka verksamhet som tidigare flyttat utomlands. Tre procent säger att det finns planer på att flytta tillbaka verksamhet till Sverige.

– Det behövs en strategi för hur vi sprider en rättvisare bild av Sverige som land att investera och ha verksamhet i. De arbetssätt och attityder som präglar många arbetsplatser i Sverige skapar goda förutsättningar för utvecklingsförmåga och innovationskraft, säger Martin Linder.

Unionen anser att företagen bör ta bättre vara på de anställdas kunskap om hur verksamheten fungerar och vad som kan utvecklas. Inte minst via de fackliga representanterna i företaget.

– Unionen kräver mer välgrundade beslut vid flytt av verksamhet som föregås av en bred analys över möjliga alternativ. Flyttbeslut tagna på tveksamma grunder gör att jobb går förlorade i Sverige i onödan, säger Martin Linder. 

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Baksidan av att det är enkelt och billigt att lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder är att svenska delar av företagen ofta drar det kortaste strået i diskussionen om vilka enheter som ska prioriteras, trots bättre resultat och potential än utländska enheter. Det är inte bra för företag eller anställda när vår positiva inställning till förändring utnyttjas. Här måste det till förändring.
Martin Linder, Unionens förbundsordförande