Unionen – trygga egenföretagare ger fler nya jobb

Av egenföretagarna är åtta av tio män och drygt 60 procent över 50 år. Majoriteten av egenföretagarna är verksamma på sin lokala marknad och 77 procent finns inom tjänstsektorn. Fler anger att man har mer att göra nu jämfört med ett halvår tidigare och man ser ljust på den närmaste framtiden. Det framgår av Unionens nya undersökning som tar tempen på Sveriges över 300 000 egenföretagare.

– Sverige har hundratusentals egenföretagare. Här finns en enorm sysselsättningspotential om vi kan skapa rätt förutsättningar. Den framgångsrika svenska modellen med kombinationen av omställning, företagande och trygghet måste även inkludera egenföretagarna, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Undersökningen visar på risker med förhållandevis gamla egenföretagare och få kvinnor. Ett problem är att regelverken inte är tillräckligt anpassade till egenföretagarnas situation och att de därmed får sämre trygghet än personer med långa anställningar i stora organisationer. Unionen understryker därför behovet av att modernisera trygghetsystemet.

Under det senaste halvåret har 18 procent funderat på att anställa en medarbetare. Den stora andelen egenföretagare är nöjda med lönsamheten. Fyra av fem anger att lönsamheten är mycket eller ganska bra.

– Egenföretagarna har stått för omkring en tredjedel av alla nya jobb som skapats de senaste åren. De är viktiga för tillväxten, men också för innovationer och konkurrens. Egenföretagande är en förutsättning för att landsbygden ska kunna leva eftersom företagande i många fall är en förutsättning för att kunna bo kvar på sin ort, säger Martin Linder.

Resultat ur rapporten:

• Den genomsnittliga egenföretagaren arbetar 41 timmar per vecka i sitt företag

• 9 procent av egenföretagarna är födda utomlands

• 61 procent är äldre än 50 år, varav 32 procent är äldre än 60 år. Endast 15 procent är yngre än 40 år

• 13 procent av alla egenföretagare är kombinatörer och har samtidigt en anställning

• 77 procent av egenföretagarna driver företag som huvudsakligen säljer tjänster, 10 procent bedriver tillverkning och 12 procent kombinerar

• Fler företagare (25 procent) uppger att man har mer att göra nu än ett halvår tidigare, jämfört med dem som anger att det är mindre att göra (16 procent)

• Förväntningarna inför kommande halvår är en fortsatt förstärkning av konjunkturen

Om undersökningen: SKOP har på Unionens uppdrag genomfört en undersökning om egenföretagarna och deras situation. Undersökningen genomfördes den 18 april-21 juni 2016 och riktar sig till företagare med en omsättning på minst 150 000 kronor. Totalt genomfördes 1 246 intervjuer.

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Sverige har hundratusentals egenföretagare. Här finns en enorm sysselsättningspotential om vi kan skapa rätt förutsättningar. Den framgångsrika svenska modellen med kombinationen av omställning, företagande och trygghet måste även inkludera egenföretagarna.
Unionens förbundsordförande Martin Linder