Sänkt lön, men hela jobbet – kvinnor drabbas

Fyra av tio kvinnor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – På föräldravänliga arbetsplatser är det möjligt för både kvinnor och män att jobba heltid och samtidigt vara föräldrar, säger Martin Linder förbundsordförande för Unionen.

 

Fyra av tio kvinnor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. Av männen har endast knappa två av tio män gjort samma sak. Det visar Föräldravänligt arbetsliv, en undersökning där Novus på uppdrag av Unionen frågat tjänstemän i privat sektor med barn mellan 0 till 11 år hur de upplever arbetslivet.

 – Kvinnor gör ofta större anpassningar till föräldraskapet än vad män gör och det får stora konsekvenser för kvinnors lön, karriärutveckling och framtida pension. Det kan vi inte acceptera, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

För att det ska bli enklare att kombinera karriär med att vara förälder måste arbetssätt och rutiner utformas med hänsyn till föräldrars olika behov. Genom att göra det möjligt att arbeta hemifrån, införa mer flexibla arbetstider och organisera arbetet så att det är möjligt att vara borta några dagar för att ta hand om sjuka barn.

– Föräldrar behöver ett mer flexibelt arbetsliv! På en föräldravänlig arbetsplats är det möjligt för både kvinnor och män att jobba heltid och samtidigt vara föräldrar, säger Martin Linder.

Men flexibiliteten får inte bli ytterligare en fälla för den som valt att jobba deltid.

En av tre föräldrar i undersökningen har inte fått sin arbetsbörda anpassad när de har gått ner i tid och av de föräldrar som har möjlighet att jobba på distans svarade fyra av tio föräldrar att de inte fått arbetsbördan anpassad när de gått ner i arbetstid för att lättare kombinera jobb och familj.

 – Man väljer att jobba deltid för att jobba mindre, oavsett om det sker på arbetsplatsen eller någon annanstans. Arbetsgivaren måste anpassa arbetsbördan efter arbetstiden, säger Martin Linder.

Om undersökningen

Undersökningen Föräldravänligt arbetsliv har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen i december år 2018. Totalt svarade 1560 personer. Deltagarfrekvens är 53 procent. Undersökningen syftar till att ta reda på hur tjänstemän i privat sektor med yngre barn (0-11 år) upplever arbetslivet utifrån ett föräldraperspektiv.

Johanna Gréen
Pressekreterare
08-504 150 53
johanna.green@unionen.se

 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Media

Media

Citat

Föräldrar behöver ett mer flexibelt arbetsliv! På en föräldravänlig arbetsplats är det möjligt för både kvinnor och män att jobba heltid och samtidigt vara föräldrar.
Martin Linder, Unionens förbundsordförande