Alltfler tjänstemän vobbar i vabruari

Unionens nya undersökning visar att fyra av tio tjänstemän i det privata näringslivet ofta eller alltid vobbar i stället för att vabba, det vill säga jobbar samtidigt som de är hemma med sjukt barn. Det är en ökning från förra året. Samtidigt önskar var tredje att de skulle slippa vobba.

– Vobbandet är ännu ett tecken på det pressade arbetslivet. För vissa fungerar det bra, för andra sämre. Tillsammans med Unionen kan arbetsgivarna ta fram riktlinjer för vad som gäller när man är hemma med sjukt barn. På så sätt blir det gränslösa arbetslivet en möjlighet och inte ett tvång som sliter ut människor, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

De vanligaste orsakerna till att man väljer att vobba istället för att vabba är för att hinna med sina arbetsuppgifter eller att man inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till.

Det är vanligare att chefer ofta eller alltid vobbar istället för att vabba. Drygt hälften av cheferna svarar ofta eller alltid jämfört med 35 procent av de som inte är chefer.

43 procent känner att de måste jobba när de är hemma med sina sjuka barn för att slippa en hög arbetsbelastning efteråt. Det är dock bara 13 procent som upplever det som ett krav från arbetsgivaren. Något fler kvinnor och chefer upplever vobbandet som ett krav.

– Det måste finnas alternativ till att jobba samtidigt som man är hemma med sina sjuka barn. Utgångspunkten måste vara att det är barnets behov som ska väga tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens, säger Martin Linder.

Andelen som uppger att de känner sig otillräckliga gentemot sina barn när de vobbar har ökat från 32 procent år 2015 till 39 procent år 2016. Fler kvinnor än män svarar det.

Sex av tio är ofta eller alltid tillgängliga för jobbet när de är hemma för vård av sjukt barn med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Det är en ökning jämfört med förra året då fem av tio uppgav det.

Undersökningen har genomförts online av Novus Sverigepanel med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval bland tjänstemän i privat sektor med barn upp till 11 år. Totalt gjordes 2 046 intervjuer med en deltagarfrekvens på 61 procent under perioden 20/11 – 4/12 2015.

Vad betyder vobba 
Vobba innebär att du jobbar hemifrån samtidigt som du är hemma för vård av sjukt barn, med bibehållen lön från arbetsgivaren för hela eller delar av dagen. Om du vabbar och får ersättning från Försäkringskassan får du enligt reglerna inte jobba samtidigt.

Pressjour tel 08-504 151 00, tf presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, pressekreterare: Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vobbandet är ännu ett tecken på det pressade arbetslivet. För vissa fungerar det bra, för andra sämre. Tillsammans med Unionen kan arbetsgivarna ta fram riktlinjer för vad som gäller när man är hemma med sjukt barn. På så sätt blir det gränslösa arbetslivet en möjlighet och inte ett tvång som sliter ut människor.
Unionens förbundsordförande Martin Linder