Vårbudgeten: Kompetensförsörjningen borde ha högsta prioritet

Unionen välkomnar ökade anslag i vårbudgeten till Arbetsmiljöverket. Men det är beklagligt att regeringen inte i högre grad vidtar åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen. – Sveriges företag skriker efter arbetskraft. Möjligheterna till vidareutbildning måste förbättras, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Skiftet på arbetsmarknaden går snabbt. Arbetsuppgifter försvinner, roller förändras och nya yrken uppstår. I dag har landets företag stora problem att hitta rätt kompetens. Kompetensbristen har förvärrats under det senaste året och är nu mer omfattande än vid den förra högkonjunkturen 2007.

– För många företag är kompetensbristen det främsta tillväxthindret. Att företagen inte hittar personal att anställa gör att Sverige tappar jobb och konkurrenskraft. Den globala konjunkturutvecklingen är gynnsam, men företagen kan inte dra nytta av den fullt ut, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Regeringens satsningar inom ramen för kunskapslyftet är bra, men långt ifrån tillräckliga. Att komma tillrätta med kompetensbristen borde vara en av regeringens främsta prioriteringar. Det är därför beklagligt att regeringen inte tar tillfället i akt i vårbudgeten. Till exempel hade regeringen kunnat ge högskolan ett tydligt uppdrag att tillhandahålla utbildningar till yrkesverksamma. Det skulle göra det lättare att ställa om och fylla på kompetensen under yrkeslivet.

– Automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden. Ska vi klara kompetensförsörjningen i framtiden så måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras, säger Katarina Lundahl.

En positiv nyhet i vårbudgeten är regeringens besked att skjuta till pengar för att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Det är också välkommet att regeringen satsar på att få fler utrikes födda kvinnor i arbete. Men den borde göra ännu mer för att förbättra möjligheterna till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Fler måste få tillgång till yrkesanpassad SFI-utbildning. Det är viktigt för att kunna ta tillvara på de nyanländas kompetens och göra det lättare att få jobb i nivå med sin utbildning, säger Katarina Lundahl.

Kontakt:

Unionens pressjour             Thomas Jartsell
08-504 151 00                        Pressansvarig
                                               0709-186 431

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Citat

Ska vi klara kompetensförsörjningen i framtiden så måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen